Teratologie: Porovnání verzí

Přidáno 314 bajtů ,  před 4 lety
-- činidla a benigní vady, genet. vada není teratogen, trocha formulace
(Nový podle enwiki)
 
(-- činidla a benigní vady, genet. vada není teratogen, trocha formulace)
'''Teratologie''' je interdisciplinární vědní obor, který se zabývá vývojovými vadami člověka, alestejně itako ostatních živých organismů. PtáStuduje se po jejichmechanizmus vzniku vad ([[teratogeneze|teratogenezi]]) a hledá,zkoumá jaká činidlavnější je mohou způsobovat či podporovatagens ([[teratogen]]y) takový proces vzniku vad spouštějí. Vývojové vady sepředstavují mohouhrubé projevovatodchylky naod utvářenínormální stavby těla ači jednotlivých orgánů a tkání, anebokteré navznikly jejichběhem funkci.prenatálního Vývojovévývoje vadya mohou býtse naprojevit jedné straněfunkčními letálníporuchami. čiliLetální vývojové vady jsou neslučitelné se životem. V případě, naže druhévývojová straněvada benigní,nevedla kterák životeliminaci nepoškozují;plodu většinači sezárodku, všakje pohybujepři mezinarození těmitodiagnostikována krajnostmijako vrozená vývojová vada.
 
== Název a historie ==
Na vědecký základ postavili teratologii francouzští zoologové [[Étienne Geoffroy Saint-Hilaire|Étienne]] a [[Isidore Geoffroy Saint-Hilaire]] a německý [[Anatomie|anatom]] [[Johann Friedrich Meckel]]. Zatímco starší teratologie zkoumala vznik vývojových vad na různě poškozených například kuřecích zárodcích, moderní teratologie využívá hlavně technik molekulární genetiky. Překrývá se tak s jinými vědami, jako je [[vývojová biologie]], [[embryologie]] a [[genetika]]. Zhruba do poloviny 20. století převládal názor, že hlavní příčinou vývojových vad je dědičnost, od té doby se pozornost soustředila hlavně na vnější vlivy a činitele, pokud na organismus působí v kritických obdobích jeho vývoje.
 
V roce 1929 Goldstein s Murphym prokázali teratogenní účinek ionizujícího záření na člověka. Roku 1941 byla objevena souvislost mezi onemocněníém zarděnkami v těhotenství a výskytem vývojových vad. K rozvoji teratologie přispěl tragický příběh s uklidňujícím prostředkem Conterganem. Po deseti letech podávání ve 46 zemích se roku 1961 ukázalo, že jeho účinná látka [[thalidomid]] je pro lidské embryo významný teratogen a narodilo se asi 8 tisíc dětí s chybějícími končetinami a podobně.
 
== Kategorie teratogenů ==
Teratogeny, jakožto vnější faktory indukující proces vedoucí ke vzniku vývojových vad, mají povahu biologickou, fyzikální či chemickou:
Za hlavní skupiny teratogenů se u člověka považují:
* Viry, bakterie, prvoci.
* Jedovaté látky, ať už podávané jako léky nebo obsažené v prostředí.
* [[infekce]] a další choroby matky.
* [[Infekce]] přenášená z generace na generaci.
* [[Ionizující záření]].
* Nedostatek určitých živin (například kyseliny listové) v těhotenství.
* Fyzické omezení, například nedostatek plodové vody.
* Genetické vady.
* Užívání alkoholu v těhotenství.