Habilitační práce: Porovnání verzí

Přidáno 379 bajtů ,  před 3 lety
Upraveny detaily.
(Drobné úpravy.)
(Upraveny detaily.)
{{globalizovat}}
'''Habilitační práce''' (lze se setkat i s hovorovým ''habilitačka'', [[angličtina|angl.]] ''{{cizojazyčně|en|habilitation thesis}}'') je obsáhlá odborná práce uchazečů o [[habilitační řízení|habilitaci]], tedy řízení, které předchází jmenování [[docent]]em. Habilitační práci zpravidla vypracovává absolvent [[Studijní program#Doktorský studijní program|doktorského studijního programu]] (tedy [[Doktor (Ph.D.)|doktor]] – Ph.D.), většinou zařazený na pozici [[odborný asistent|odborného asistenta]], nejdříve zpravidla po několika letech od ukončení tohoto svého studia (dříve nazývaného jako „postgraduální studium“), a to pokud se dotyčný rozhodl podstoupit habilitační řízení – uchazeč se pak označuje jako tzv. habilitant. Obhajoba habilitační práce před habilitační komisí je zpravidla součástí zmíněného řízení (uchazeč o habilitaci uvádí, v jakém oboru o habilitaci žádá). Habilitačnímu řízení nicméně nepředchází další [[studium]], formální vzdělávání, ale [[vědec|vědecko]]-[[pedagog]]ická (nebo [[umělec]]ko-pedagogická) činnost – typicky např. činnost ve [[výzkum]]u, výuka, [[publikování]] atd.
 
Habilitační prací se v [[Česko|ČR]] dle vysokoškolského zákona rozumí výslovně buďto: „písemná práce, která přináší nové [[vědecká metoda|vědecké]] poznatky, nebo soubor uveřejněných vědeckých prací nebo inženýrských prací doplněných komentářem, nebo tiskem vydaná [[monografie]], která přináší nové vědecké poznatky, nebo [[umělecké dílo]] nebo umělecký výkon nebo jejich soubor, kterým je například vynikající veřejná umělecká činnost.“<ref>{{Citace právního předpisu
| paragraf = 72. 
| url = http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p72-8
}}</ref> Upřesňující podmínky k habilitační práci, např. formální náležitosti, si příslušná [[univerzita]] může stanovit svým vnitřním předpisem, kupříkladu tzv. habilitačním řádem, a to vzhledem k [[Studijní program#Oblasti vysokoškolskéhoOblast vzdělávání|příslušné oblasti]].<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Habilitační a jmenovací řízení
| url = http://www.cuni.cz/UK-36.html
}}</ref>
 
Úspěšný obhájce, či úspěšná obhájkyně, habilitační práce, pokud splní i další podmínky [[habilitační řízení|habilitačního řízení]] (např. habilitační přednáška a další), je následně způsobilý zastávat pozici [[docent]]a na některé z [[vysoká škola|vysokých škol]], dotyčný tedy např. může vést ''[[doktorand]]y'' – vystupovat jako jejich školitel, stát se garantem [[studijní program|studijního programu]] nebo [[studijní obor|studijního oboru]], předsedat komisím u [[státní zkouška|státních zkoušek]] atd. (Další uvedené podmínky jsou typicky: habilitační přednáška, zpravidla je též nutno doložit předcházející pedagogickou praxi, vysokoškolské diplomy, životopis, seznamy publikací a jiných prací, přehled odborných či uměleckých stáží, jak tuzemských, tak i zahraničních apod. – s prací toto dohromady pak tvoří tzv. habilitační spis; blíže: [[Habilitační řízení]].)
 
''Postdoktorandi'', tedy absolventi [[Vysoká škola#Doktorský studijní program|doktorských studijních programů]], resp. habilitanti, se někdy dopouštějí [[plagiát]]orství, přitom použití části, případně i celého cizího díla je možné i legálně, avšak musí být dodržena závazná pravidla včetně [[bibliografická citace|bibliografických citací]].
 
Habilitační práce není [[diplomová práce]], tedy není spjata s udělováním [[vysokoškolský diplom|vysokoškolského diplomu]] ([[akademický titul|akademického titulu]]) – současný český vysokoškolský zákon pak rozumí „diplomovou prací“ výslovně [[diplomová práce|magisterskou práci]]. Zveřejňování bakalářských, diplomových (magisterských), rigorózních, disertačních a též právě i habilitačních prací<ref>{{Citace právního předpisu
| typ = Zákon
| číslo = 137/2016 Sb.
| název = kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
| url = http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-137#cl1-214
}}</ref> v [[Česko|ČR]] upravuje vysokoškolský zákon.<ref>{{Citace právního předpisu
| typ = Zákon
| číslo = 111/1998 Sb.
3 003

editací