Herbert Blumer: Porovnání verzí

Přidáno 4 107 bajtů ,  před 2 lety
bez shrnutí editace
(smazání nesrozumitelných pasáží)
Značky: editace z Vizuálního editoru možný vandalismus
 
== Osobní život ==
Blumer vyrůstal na farmě ve Webster Groves, Missouri, kde také později navštěvoval střední školu. V letech 1918 – 1922 studoval na [[University of Missouri]]. V době studií spolupracoval se sociologem Charlesem Ellwoodem a psychologem Maxem Mayerem, kteří na něho měli značný vliv. <ref>{{Citace elektronického periodika|periodikum = Symbolic Interaction|příjmení = Wiley|jméno = Norbert|rok vydání = 2014|strany = 300 - 308|titul = Interviewing Herbert Blumer}}</ref> Po ukončení studií na této univerzitě krátkou dobu vyučoval. V roce 1925 odešel na univerzitu do Chicaga, kde byl silně ovlivněn názory [[George Herbert Mead|G. H. Meada]], [[William I. Thomas|W. I. Thomase]] a R. Parka. Po získání doktorského titulu roku 1928 nastoupil na místo po svém učiteli [[George Herbert Mead|G. H. Meadovi]] na univerzitě v [[Chicago|Chicagu]]. V roce 1952 se stal vedoucím nové katedry sociologie na univerzitě v [[Berkeley]] a ve stejném roce se také stal prezidentem organizace American Sociological Association. Za svou kariéru se podílel na mnohých [[Sociologický výzkum|sociologických výzkumech]] a celý svůj dospělý život publikoval.''Svá Mimonejzásadnější jinédíla byl takévydalletech50. 1925a 60. 1933letech profesionálním hráčem amerického fotbalu20.<ref>{{Citace monografie|příjmenístoletí =a Ritzer|jménozaměřoval =se George|příjmení2v nich =zejména |jméno2na =kritiku |titulnejčastějších =přístupů Blackwellv americké Encyclopediasociologické of Sociology|vydání = |vydavatel = SAGE Publications|místo = Thousand Oaks|rok = 2004|počet stran = |strany = 58 - 62|isbn = }}teorii.''</ref>{{Citace monografie
| příjmení = Horváth
| jméno = Martin
| příjmení2 =
| jméno2 =
| titul = Herbert Blumer: Symbolický interkcionismus - teoretické a metodologické vymezení
| vydání = Soudobá sociologie 2
| vydavatel = Karolinum
| místo = Praha
| rok = 2008
| počet stran =
| strany = 42
| isbn = 9788024614137
}}</ref>Mimo jiné byl také v letech 1925 – 1933 profesionálním hráčem amerického fotbalu.<ref>{{Citace monografie|příjmení = Ritzer|jméno = George|příjmení2 = |jméno2 = |titul = Blackwell Encyclopedia of Sociology|vydání = |vydavatel = SAGE Publications|místo = Thousand Oaks|rok = 2004|počet stran = |strany = 58 - 62|isbn = }}</ref>
 
== Přispění sociologii ==
 
== Blumerova metodologie ==
Blumer rozvíjí vlastní přístup k sociologické [[metodologie (sociologie)|metodologii]], který je v příkrém rozporu s tehdy panující metodou: byl silným kritikem amerického [[kvantitativní výzkum|kvantitativního výzkumu]] [[dotazník]]ového charakteru.. ''Blumerův vmodel rámcidefinování jímsociálního prosazovanéproblému metodologievznikl seinduktivně pracujea zejménamá charakter empirického zobecnění. Považuje se dvěmaza pojmy:popisnou exploraceteorii a inspekceodráží empirickou realitu. První K této označujeempirické výzkumgeneralizaci bezdochází předemmetodou definovanýchzaloženou pravidelna či[[Heuristika|heuristických]] technikpojmech, napřnikoliv na definitivních. pozorováníVědec při výzkumu postupuje neustálým přibližováním významů svých pojmů významům, rozhovorykteré věcem přikládají samotní aktéři (Blumer nazývá jednající individua „aktéři“, životopisyaby zdůraznil záměrnost lidského jednání) zkoumaných procesů. Aby sociolog zachytil významy, zvukovékterými operují záznamyaktéři, dopisynejprve sbírá informace, deníkykteré považuje za relevantní, diskusepřekvapivé nebo jinak zajímavé z hlediska předmětu nebo jeho atpvýzkumu. InspekceTuto fázi Blumer pojmenoval explorace a po ní sociolog přechází k inspekci. Ta je pakkonfrontací intenzivnízískaného prověřovánímateriálu [[empirieHeuristika|empirickéhoheuristickými]] obsahupojmy. získanéhoJestliže exploracíempirická data odporují heuristickým pojmům, musí být pojmy znovu definovány v souladu s empirickými daty.''<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Baum
| jméno = Detlem
| příjmení2 = Gojová
| jméno2 = Alice
| titul = Výzkumné metody v sociální práci
| vydání =
| vydavatel = Ostravská univerzita
| místo = Ostrava
| rok = 2014
| počet stran =
| strany = 163–167
| isbn = 9788074643903
}}</ref>
 
=== Makrostruktury a mikrostruktury ===
Herbert Blumer věřil, že společnost není tvořena makrostrukturami, ale že je její [[podstata]] založena spíše na mikrostrukturách, konkrétně pak na aktérech a jejich činech. Tyto mikrostruktury nejsou izolovány, ale skládají se z kombinace kolektivních činů vedoucích k představě o společném postupu. Společný postup pak není pouze souhrn individuálních činů, ale má svůj vlastní [[charakter]]. Blumer neodmítal myšlenku makrostruktur jako takových, ale místo toho se zaměřil na koncept pohotovosti. Přiznal, že makrostruktury jsou důležité, ale že v symbolickém interakcionismu mají extrémně omezené. Z toho důvodu mají makrostruktury větší význam než „rámce“, ve kterých se odehrávají důležité aspekty společenského života (akce a interakce). Víceméně jsou dle autora makrostruktury důležité, protože utvářejí situace, ve kterých jedinci jednají, a dodávají tak aktérům danou sadu symbolů, které jim jednat umožňují. V souhrnu tedy Blumer říká, že makrostruktury jsou rámcem pro to, co je pro [[společnost]] stěžejní, a to akce a reakce. Nepopírá, že společenské struktury ovlivňují naše jednání, avšak tvrdí, že jimi není určováno.
 
== Chicágská škola ==
''V době, kdy na Chicagské univerzitě studoval Herbert Blumer, patřila k nejvýznamnějším sociálněvědním školám v Americe. Byla považována za centrum pragmatické filosofie a jejími představiteli, kteří na škole působili, byli Wiliam James, John Dewey a George Herbert Mead. Zde prováděné sociologické výzkumy se zaměřovaly zejména na oblast sociálních problémů a městského života.''<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Horváth
| jméno = Martin
| příjmení2 =
| jméno2 =
| titul = Herbert Blumer: Symbolický interkcionismus - teoretické a metodologické vymezení
| vydání = Soudobá sociologie 2
| vydavatel = Karolinum
| místo = Praha
| rok = 2008
| počet stran =
| strany = 35
| isbn = 9788024614137
}}</ref> ''Katedra sociologie vznikla v roce 1892 a vrcholným obdobím procházela pod vedením W. I. Thomase a R. E. Parka, který se stal jeho následovníkem.''<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Horváth
| jméno = Martin
| příjmení2 =
| jméno2 =
| titul = Herbert Blumer: Symbolický interkcionismus - teoretické a metodologické vymezení
| vydání = Soudobá sociologie 2
| vydavatel = Karolinum
| místo = Praha
| rok = 2008
| počet stran =
| strany = 42
| isbn =
}}</ref>
 
== Vztah k G. H. Meadovi ==
Na druhou stranu Blumer nepřijímá Meadův koncept sociálního behaviorismu jako východiska pro vědeckou práci a vědecké zkoumání, takže v oblasti metodologie jde Blumer svou a odlišnou cestou.
 
Předmětem Meadova zájmu byla [[sociální psychologie]], zatímco Blumer se jako sociolog zabýval zejména teoretickým schématem pro vysvětlení lidské společnosti.<ref>HORVÁTH, Martin. Herbert Blumer: Symbolický interakcionismus - teoretické a metodologické vymezení. ''Soudobá sociologie 2''. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 9788024614137. S. 38-3938–39.</ref>
 
<big>Oblasti ovlivněné symbolickým interakcionismem</big>
 
''Metodologické i teoretické postupy symbolického interakcionismu jsou v období 70. a 80. let používány hlavně v těchto oblastech:''
 
''1)   '' Self ''a teorie identity''
 
''2)    Dramaturgické přístupy, teorie motivů a prezentace'' Self
 
''3)    Kolektivní chování a kolektivní jednání''
 
''4)    Kultura a umění''
 
''5)    Sociolingvistické přístupy''
 
''6)    Teorie sociálních problémů''
 
''Naopak nejsou schopny pracovat s pojmy jako moc, struktura a sociální organizace. To vede některé představitele směru ke kritice symbolického interakcionismu a k pokusům o jeho rozšíření i na zkoumání ostatních oblastí, například politického systému.''<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Horváth
| jméno = Martin
| příjmení2 =
| jméno2 =
| titul = Herbert Blumer: Symbolický interkcionismus - teoretické a metodologické vymezení
| vydání = Soudobá sociologie 2
| vydavatel = Karolinum
| místo = Praha
| rok = 2008
| počet stran =
| strany = 58–59
| isbn = 9788024614137
}}</ref>
 
== Dílo ==
* BLUMER, Herbert. ''Symbolic interactionism: perspective and method''. Berkeley: University of California Press, 1998. ISBN 0520056760.
* LINHART, Jiří, Alena VODÁKOVÁ a Miloslav PETRUSEK. ''Velký sociologický slovník''. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 8071843113.
* Baum, Detlef et al., ''Výzkumné metody v sociální prác''i, Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. <nowiki>ISBN 9788074643903</nowiki>.    
 
=== Externí odkazy ===
Neregistrovaný uživatel