František Brabec: Porovnání verzí

Odebráno 10 bajtů ,  před 3 lety
m
zdroj-narození, drobnosti, zjednoduš. a odstr. zbyteč. slov
m (zdroj-narození, drobnosti, zjednoduš. a odstr. zbyteč. slov)
}}
 
'''Prof. Ing. Dr. František Brabec, DrSc.''' ([[13. listopad|13. listopadu]] [[1905]], [[Praha]]<ref>[http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=8E4458FEE5154031951EE71F23FF9377&scan=31#scan31 Matrika narozených, Nejsv. Trojice Podskalí, 1905-1914, Záznam o narození a křtu]</ref> - [[30. leden|30. ledna]] [[1992]], [[Praha]]) byl český ekonom, profesor ekonomiky a řízení na [[České vysoké učení technické v Praze|Českém vysokém učení technickém v Praze]]. V letech 1960 - 1962 byl jeho [[Seznam rektorů Českého vysokého učení technického|rektorem]].
 
== Život ==
=== Mládí a vzdělání ===
 
František Brabec se narodil 13.11.1905 v Praze. Dětství prožil v Turnově. Jeho otec Antonín Brabec (1882-??) byl prýmkařem a padl za první světové války.<ref>[http://digi.nacr.cz/prihlasky2/index.php?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=46&folium=641 Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 46, obraz 641, Brabec Antonín]</ref> a padl za první světové války. Rodinu pak živila jeho matka Anna, rozená Kocínová (1884-??), která pracovala jako dělnice v brusírně. František Brabec už od dětství projevoval velké nadání. I přes obtížné materiální podmínky jehosvé rodiny začal studovat na reálce v Turnově. Jako nadanému žákovi mu v roce 1921 bylo uděleno stipendium ministerstva školství. Středoškolské studium tak měl možnost dokončit na [[Carnotovo lyceum|Carnotově lyceu]] ve francouzském [[Dijon|Dijonu]]. Na této škole studovala řada nadaných českých studentů, kteří se posléze proslavili v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Spolužáky Františka Brabce byl např. herec [[Jiří Voskovec]], nebo pozdější literární vědec, spisovatel, překladatel a filozof [[Václav Černý]]. Maturitu složil František Brabec v roce 1924. Vzhledem k velmi dobrým studijním výsledkům pak získal další stipendium ministerstva školství. Díky této finanční podpoře pak prošel konkursním řízením a jako tehdy jediný cizinec byl přijat na výběrovou pařížskou [[École polytechnique]]. Na této škole studoval v letech 1928 až 1930.
 
Po ukončení studia se vrátil do ČSR a 1.10.1930 nastoupil do tzv. teoretického oddělení Škodových závodů v Praze. V tomto oddělení se řešili problémy, které přesahovaly běžné možnosti škodováckých konstruktérů a projektantů. V době hospodářské krize, která se ve Škodovce projevovala nižším množstvím zakázek, ale odjel znovu do Francie. Zde v letech 1933-34 absolvoval špičkovou vysokou elektrotechnickou školu École Supérieure D´Electricité v Malakoff u Paříže.
 
=== Rodinný život ===
V roce 1939 se oženil s komerční inženýrkou Markétou Kinskou. V tomto manželství se jim pak narodil syn a dcera.
 
Prof.Ing.dr. František Brabec, DrSc. zemřel v Praze dne 30.1.1992. 
 
== Dílo ==
Po návratu z Francie znovu nastoupil dne 1.10.1934 do Škodových závodů v Plzni-Doudlevcích. Svoje vzdělání se zde chystal využít jako výpočtář, projektant a konstruktér točivých elektrických strojů. Měl velkou výhodu v tom, že jeho nadřízeným zde byl Jiří Lammeraner, který tehdy ve svém oboru patřil ke světovým špičkám. Na jeho popud a pod jeho vedením zpracoval František Brabec teorii a metodiku návrhu komutátorových strojů. Pak využil tuto metodiku při návrhu motoru Schrage (dle návrhu švýcarského vynálezce) pro potřeby výroby ve Škodových závodech. Tento stroj do té doby Škodovka nevyráběla, a po jeho uvedení na trh se v praxi ověřilo, že motor dosahoval vynikajících parametrů a tudíž uspěl i v mezinárodní konkurenci. V lednu 1939 mu byl na Českém vysokém učení technickém udělen titul doktora technických věd v oboru strojního a elektrotechnického inženýrství.
 
Jeho další kariéra se postupně přesouvala z oblasti teorie, konstrukce a projektování elektrotechnických zařízení do oblasti řízení výroby. V elektrotechnická továrně v Plzni-Doudlevcích se po roce 1945 stal vedoucím výroby, v březnu 1948 podnikovým ředitelem a v listopadu 1950 se stal generálním ředitelem podniku. V té době podnikPodnik, který do té doby měl vysoké mezinárodní renomé, byl nucen v důsledku tehdejších politických změn omezovat kontakty s mezinárodním trhem. František Brabec měl ale velkou zásluhu na tom, že ani v této době neodcházeli z podniku odborníci, kteří zde vyrostli. Vedle ředitelské funkce byl v roce 1953 pověřen také výkonem funkce vedoucího Hlavní správy ministerstva těžkého strojírenství.
=== Pedagogická a akademická činnost ===
 
Rozhodnutím vlády byl František Brabec k 1.4.1954 odvolán z funkce generálního ředitele. Po krátké době pak nastoupil dne 3.9.1954 na [[Fakulta strojní ČVUT|Fakultu strojní ČVUT]] jako vedoucí nově vznikající Katedry ekonomiky a řízení. TentoFrantišek oborBrabec byl tehdy na technických fakultách nový a proto byl František Brabec pověřen zavedením nového studijního oboru „Ekonomika a organizace strojírenské výroby“.
 
V roce 1955 byl jmenován profesorem pro obor organizace ekonomiky. V roce 1961 dosáhl vědeckého titulu Dr.Sc. (byl jmenován doktorem ekonomických věd, jako první v ČSSR). Současně mu udělila čestný doktorát i [[Technische Universität Dresden]]. Jeho odborná a pedagogická kariéra naNa Českém vysokém učení technickém dále pokračovala. Zastávalzastával různé akademické funkce. V letech 1955 až 1960 byl prorektorem a následně v letech 1960 až 1962 byl rektorem ČVUT. V letech 1964 až 1966 zastával funkci děkana Fakulty strojní ČVUT.
 
V době, kdy František Brabec řídil katedru Ekonomiky a řízení strojírenské výroby, pracovala na této katedře řada vynikajících odborníků z oblasti teorie i pracovníků s vlastními zkušenostmi z řídící praxe. Velká většina absolventů této katedry našla velmi dobré praktické uplatnění v oblasti řízení v podnikové sféře, i na nejrůznějších místech řídících struktur státu.
František Brabec byl aktivní i mimo akademickou obec, i když jeho činnost se do značné míry stále prolínala s jeho pedagogickou prací. V letech 1962 až 1964 pracoval jako náměstek předsedy Státní komise pro techniku. V šedesátých letech dvacátého století se postupně etabloval obor „vědecký management“, a František Brabec patřil mezi jeho zakladatele. V závěru  své pedagogické kariéry na ČVUT přešel k 1.1.1973 jako vedoucí pracovník do Výzkumného ústavu plánování a řízení národního hospodářství, kde se věnoval otázkám efektivnosti a intenzifikace československého průmyslu (na katedře Ekonomiky a řízení si v té době ponechává třetinový úvazek). V tomto ústavu pak pracoval až do roku 1988, do svých 83 let.
 
Byl činný i v různých vědeckotechnických společnostech. V letech 1949 až 1952 byl předsedou Československé normalizační společnosti. V letech 1955 až 1963 byl předsedou Československé vědecko technické společnosti (ČVTS). Byl dlouholetým členem CIGRE (Conférence Internationale des Grands Réseaux Electriques – Mezinárodní konference pro velké elektrické sítě). Byl předsedou Československého komitétu pro vědecké řízení a členem několika dalších vládních a rezortních komisí pro strojírenství. Řadu let předsedal hodnotící komisi pro výběr ocenění v rámci brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu.
 
=== Publikační činnost ===