Seznam představitelů Protektorátu Čechy a Morava: Porovnání verzí

(doplnění literatury)
 
== Literatura ==
* TAUCHEN, Jaromír, Říšský protektor. In: Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.) [[''[[Encyklopedie českých právních dějin'']]'', ''X. svazek R – Říš''. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2017, s. 802-804. (ISBN 978-80-7380-671-2)
* SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír, ADAMOVÁ, Karolina, LOJEK, Antonín, [[''[[Velké dějiny zemí Koruny české'']]''. Tematická řada. Stát. Praha, Paseka 2015. 652 s. (ISBN 978-80-7432-652-3)
* SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír, ''Recht und Verwaltung im Protektorat Böhmen und Mähren''. München, Dr. Hut, 2009, 124s. (ISBN 978-3-86853-052-0)
 
Anonymní uživatel