Policie České republiky: Porovnání verzí

Přidáno 892 bajtů ,  před 3 lety
Doplnění.
(Detaily, ofic. link.)
(Doplnění.)
 
== Služební zákroky a úkony policistů ==
Policisté realizují úkoly policie prováděním služebních zákroků a&nbsp;úkonů. Přitom jsou povinni dbát cti, vážnosti a&nbsp;důstojnosti osob i&nbsp;své vlastní a&nbsp;nepřipustit, aby osobám v&nbsp;souvislosti s&nbsp;jejich činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a&nbsp;svobod překročil míru nezbytnou k&nbsp;dosažení účelu sledovaného služebním zákrokem nebo služebním úkonem. PolicistaÚkonem jese přive prováděnísmyslu služebníhozákona zákrokuo povinen,policii pokudrozumí tov povahapodstatě a&nbsp;okolnostirůzné služebníhojednání zákrokupolicisty dovolují, použít odpovídající výzvy, na jejímž začátku jsou slova „Jménemdle zákona!“. KaždýZákrokem jese povinenpak uposlechnoutve výzvysmyslu zakročujícíhozákona policisty.rozumí Policistaúkon, při výkonu své pravomoci musí prokázat svoukterém příslušnostdochází k policii, pokud topřímému povahavynucování a&nbsp;okolnostisplnění služebníhoprávní zákrokupovinnosti nebo služebníhok úkonupřímé dovolují,ochraně a&nbsp;topráv služebnímza stejnokrojempoužití s&nbsp;identifikačním číslem, služebním průkazem, odznakem služby kriminální policiesíly nebo ústnímhrozby prohlášenímjejího „policie“použití.<ref>{{Citace Takovýmprávního ústním prohlášením prokazuje policista svou příslušnost k&nbsp;policii pouze ve výjimečných případech, kdy okolnosti služebního zákroku neumožňují tuto příslušnost prokázat jinak. Služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo odznakem služby kriminální policie se policista prokáže ihned, jakmile to okolnosti služebního zákroku nebo služebního úkonu dovolí.předpisu
| typ = Zákon
| číslo = 273/2008 Sb.
| název = o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
| paragraf = 10 odst. 1.
| url = https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-273#p10-1
| url2 = https://portal.gov.cz/zakon/273/2008
}}</ref><ref>{{Citace právního předpisu
| typ = Zákon
| číslo = 273/2008 Sb.
| název = o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
| paragraf = 10 odst. 5.
| url = https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-273#p10-5
| url2 = https://portal.gov.cz/zakon/273/2008
}}</ref> Policista je při provádění služebního zákroku povinen, pokud to povaha a&nbsp;okolnosti služebního zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy, na jejímž začátku jsou slova „Jménem zákona!“. Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího policisty. Policista při výkonu své pravomoci musí prokázat svou příslušnost k policii, pokud to povaha a&nbsp;okolnosti služebního zákroku nebo služebního úkonu dovolují, a&nbsp;to služebním stejnokrojem s&nbsp;identifikačním číslem, služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie nebo ústním prohlášením „policie“. Takovým ústním prohlášením prokazuje policista svou příslušnost k&nbsp;policii pouze ve výjimečných případech, kdy okolnosti služebního zákroku neumožňují tuto příslušnost prokázat jinak. Služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo odznakem služby kriminální policie se policista prokáže ihned, jakmile to okolnosti služebního zákroku nebo služebního úkonu dovolí.
[[Soubor:Policista.jpg|náhled|Policista v hodnosti podpraporčíka při výkonu služby]]
 
3 003

editací