Otevřít hlavní menu

Změny

Odebrány 3 bajty, před 1 rokem
/* Tvorba NADPH
 
===== Tvorba NADPH =====
Fotosystém&nbsp;I (PS&nbsp;I) obsahuje reakční centra P700 (při [[vlnová délka|vlnové délce]] 700&nbsp;nm dosahuje absorpčního maxima – aktivace červeným světlem). V&nbsp;základním stavu má [[redoxní potenciál]] přes +0,46&nbsp;eV,<ref name="Karlson (1981) 325" /> ve vzbuzeném (excitovaném) o více než 1&nbsp;eV negativnější. Pohlcením světla se P700 excituje na P700<sup>*</sup>. Následně je vymrštěn [[elektron]], který prochází přes chlorofyl&nbsp;a, [[Vitamín K|fylochinon]] ([[vitamín]]&nbsp;K<sub>1</sub>) a tři [[ferredoxin]]y (protein obsahující [[železo]] a [[síra|síru]]). Díky svému velkému negativnímu redoxnímu potenciálu (−0,43&nbsp;eV) je schopen v&nbsp;přítomnosti [[enzym]]u ferredoxin-NADP<sup>+</sup>-reduktázy redukovat NADP<sup>+</sup> na [[Nikotinamid adenin dinukleotid fosfátNikotinamidadenindinukleotidfosfát|NADPH]], který je hlavním produktem tohoto tzv. ''necyklického přenosu'', který podstupuje většina elektronů.
Fotosystém&nbsp;I tedy vytváří slabé [[oxidační činidlo]], které je schopno [[Redoxní reakce|oxidovat]] [[plastocyanin]], a současně silné [[redukční činidlo]], které [[Redoxní reakce|redukuje]] NADP<sup>+</sup>.