Otevřít hlavní menu

Změny

Velikost nezměněna, před 1 rokem
/* Hatch-Slackův cyklus
{{Viz též|Hatch-Slackův cyklus}}
 
Rostliny, v nichž probíhá Hatch-Slackův cyklus neboli C<sub>4</sub>-cyklus (vznikají látky se 4 atomy uhlíku), se vyznačují charakteristickou anatomickou stavbou. Obsahují mezofylové buňky (fixace CO<sub>2</sub>) a buňky pochvy cévního svazku (uvolnění CO<sub>2</sub> do [[Calvinův cyklus|Calvinova cyklu]]). V&nbsp;[[chloroplast]]ech mezofylových buněk chybí [[enzym]] [[Rubisco]] a [[oxid uhličitý|CO<sub>2</sub>]] se váže tak, že HCO<sub>3</sub><sup>−</sup> reaguje s fosfoenolpyruátem za vzniku oxalacetátu. Oxalacetát je za pomoci enzymu malátdehydrogenázy a [[Nikotinamid adenin dinukleotid fosfátNikotinamidadenindinukleotidfosfát|NADPH]] [[Redoxní reakce|redukován]] na malát. Malát přechází do buněk pochvy cévního svazku, kde je pomocí NADP<sup>+</sup> oxidován na pyruát a současně se uvolní CO<sub>2</sub>. Ten pokračuje do [[Calvinův cyklus|Calvinova cyklu]]. Pyruvát se vrací do buněk mezofylu, kde je za spotřeby ATP fosforylován na fosfoenolpyruát. C<sub>4</sub> cyklus využívají především teplomilné rostliny, protože při zvýšené teplotě se více uplatňuje [[fotorespirace]], a tím klesá účinnost fotosyntézy, proto koncentrují CO<sub>2</sub> před tím, než vejde do [[Calvinův cyklus|Calvinova cyklu]].
 
==== CAM cyklus ====