Školní vzdělávací program: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
[[Soubor:Kurikulární dokumenty.png|thumb|Kurikulární dokumenty]]
 
'''Školní vzdělávací program''' (ŠVP) je kurikulární dokument[[kurikulum]], kterýkteré sije každávytvářeno základní,pedagogickými střední azaměstnanci mateřskákaždé školaškoly v [[ČeskoČeská republika|České republice]]. vytváří,ŠVP abyje realizovalaschvalován požadavkya [[rámcovývydáván vzdělávacíředitelem program|rámcovéhopříslušného vzdělávacíhozařízení programu]]a (RVP)musí pro daný obor vzdělávání. Legislativně je zakotven v zákoně číslo 561/2004 Sb.být (školskýveřejně zákon)přístupný.
 
Závazným dokumentem pro tvorbu ŠVP je [[Rámcový vzdělávací program]] (RVP) pro základní, střední, předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání.
 
Obsah vzdělávání může být ve ŠVP uspořádán do předmětů nebo jiných ucelených částí učiva (například modulů).
 
V případě, že RVP pro danou formu vzdělávání nebyl vydán, musí být v ŠVP stanoveny informace a podmínky vzdělávání, podle § 5 (2) zákona číslo 561/2004 (Školský zákon).
 
ŠVP je školou v rámci potřeb, změnou RVP, upravován.
 
== Možnosti ŠVP ==