Školní vzdělávací program: Porovnání verzí

* Jiří Dostál: ''Práce s editorem školního vzdělávacího programu'', Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2011, ISBN 978-80-244-2788-1
* DVOŘÁK, Dominik: ''Od osnov ke standardům - Proměny kurikulární teorie a praxe'', Univerzita Karlova, Praha, 2012, [https://www.academia.edu/24761831/Od_osnov_ke_standard%C5%AFm_Prom%C4%9Bny_kurikul%C3%A1rn%C3%AD_teorie_a_praxe ISBN 978-80-7290-601-7]
* KOTÁSEK, Jiří, et al.. ''Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha'', Praha 2001, [http://www.msmt.cz/file/35405_1_1/ ISBN 80-211-0372-8]
* PRŮCHA, Jan, a kol. ''Pedagogický slovník'', Praha, Portál 2003, 4. vydání, ISBN 80-7178-772-8
 
== Související články ==
11

editací