Ústavní soud Španělska: Porovnání verzí

m
WPCleaner v1.43b - Opraveno pomocí WP:WCW (Hierarchie nadpisů - Opravy pravopisu a typografie)
(<references />, záv sek)
m (WPCleaner v1.43b - Opraveno pomocí WP:WCW (Hierarchie nadpisů - Opravy pravopisu a typografie))
== Poslání a kompetence soudu ==
Daná obecně Ústavou - Článkem 161 Ústavy království Španělsko, (ještě před přijetím Zákona o Ústavním soudu /LOTC/)
==== Obecné dle Ústavy ====
 
# Ústavní soud má působnost na celém výsostném území Španělska a má rozhodovací pravomoci v&nbsp;těchto případech:
* d) ve všech ostatních věcech, které ústava nebo organický zákon tomuto soudu svěří
# Vláda může před Ústavním tribunálem napadnout ustanovení a usnesení,jež byla přijata orgány autonomních společenství. Stane-li se tak, dochází k&nbsp;přerušení aplikace dotčených ustanovení nebo dotčeného usnesení. Soud však muí během pěti měsíců tato buď potvrdit nebo definitivně zrušit
==== Podrobné dle Zákona o ústavním soudu ====
Tyto obecně dané kompetence ústavou byly dále rozvedeny a upřesněny následujícím Zákonem o&nbsp;Ústavním tribunálu a Ústavní tribunálje příslušný pro jednání a rozhodování (článek 2.1 LOTC):
#
# 8. Ověření jmenování soudců Ústavního soudu za účelem posouzení, zda splňují požadavky požadované Ústavou a tímto zákonem;
# 9. Z dalších věcí, které mu připisují Ústava a Organické zákony.
Pravomoc soudně-správní jurisdikce a nikoliv Ústavního soudu jako právního řádu vycházejícího z vlády prostřednictvím její zákonné moci (článek 97 Ústavy a článek 23 zákona vlády ), které nemají sílu zákona, neexistuje odvolání protiústavnosti. Soudem s konečnou příslušností v této věci by byl Nejvyšší soud.
Mezinárodní smlouvy lze však proti Ústavnímu soudu odvolat protiústavnost, neboť španělská ústava jim dává sílu zákona (článek 96 ústavy).
Ústavní soud může vydávat předpisy o svém vlastním fungování a organizaci, jakož i o režimu jeho personálu a služeb v rámci svého zákona o ekologickém zákonodárství. Tyto předpisy, které musí být schváleny celým plénem tribunálu a musí být zveřejněny v Úředním věstníku - pověřený její předseda (čl. 2.2) LOTC položí otázku neústavnosti proti zákonů a předpisů, které mají sílu zákona (např. Zákony a legislativní vyhlášky). Ústavní stížnost lze podat u předsedy vlády, ombudsmana, 50 Kongresu poslanců, 50 senátorů, autonomní vlády a autonomních parlamentů;
1 869

editací