Otevřít hlavní menu

Změny

Odebráno 1 432 bajtů ,  před 2 lety
Mírně pokráceno a -šablona.
{{Upravit|úvod článku má být pouze shrnutím obsahu}}
{{Možná hledáte|tento=akademickém titulu „doktor filozofie“, kterého lze dosáhnout rigorózní zkouškou|jiné=[[Ph.D.]] – akademický (resp. vědecký) titul „doktor“, kterého lze dosáhnout doktorským studiem}}
 
'''Doktor filozofie''' (z [[latina|lat.]] ''{{cizojazyčně|la|philosophiae doctor}}''), ve zkratce '''PhDr.''' psané před jménem, je [[akademický titul]], který je udělován v oblasti humanitních, společenských (a v [[Česko|Česku]] od zrušení udělování titulu [[Doktor pedagogiky|PaedDr.]]) i pedagogických věd na příslušných [[fakulta|fakultách]] [[vysoká škola|vysokých škol]]. Podmínkou k jeho obdržení je již získaný titul [[magistr]] (Mgr.) a složení [[rigorózní zkouška|rigorózní zkoušky]] z příslušného vědního oboru, jejíž součástí je i sepsání a obhajoba [[rigorózní práce]].<ref name="dnes">§ 46 odst. 5 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).</ref> Dnes se jedná zpravidla o fakultativní zkoušku (spojenou s poplatky, nikoli o další formální studium/vzdělání) zpravidla spojenounejedná s poplatky, nejdese o typ studia třetího stupně vysokoškolské soustavy ([[Ph.D.]] – doktor).<ref>{{Citace právního předpisu
| typ = Zákon
| číslo = 111/1998 Sb.
}}</ref>
 
PhDr. je historicky tradiční titul specifický pro české a slovenské univerzitní prostředí (za společného státu i v československém školství) spolu s doktorátemdalšími práv JUDrtzv., doktorátem[[malý přírodníchdoktorát|malými věd RNDrdoktoráty]]., doktorátemHovorově všeobecnéhose lékařstvítituly MUDr.získané a[[rigorózní doktorátemzkouška|rigorózní teologiezkouškou]] ThDr(PhDr., Později[[Doktor přibyl ještě doktorát farmacie PharmDrpráv|JUDr.]], doktorát[[Doktor veterinárníhopřírodních lékařství MVDrvěd|RNDr.,]] doktorát pedagogiky PaedDrapod.) atedy naobecně technickýchoznačují školáchprávě sejako udíleltzv. imalé doktorátdoktoráty. technických„Doktor vědfilozofie“ RTDr.,je napak ekonomickýchrovněž doktoráttaké obchodníchpřeklad vědpůvodního RCDr.významu čizkratky doktorátjiného sociálně-politickýchtitulu věd RSDr[[Ph.D.]] (na Vysoké škole politické ÚVtitul KSČ„doktor“, Vojenskézkratka politickéz akademie Kl[[latina|lat.]] Gotwalda''philosophiæ vdoctor''), Bratislavěcož aje Vysokéale škole politické a sociální)tzv. Stejné[[velký postavenídoktorát]] (8 iv obligatorní[[ISCED]], doktorátekvivalent zubníhodřívějšího lékařství[[Kandidát MDDrvěd|CSc.]] neboči historickypozdějšího [[Doktor (dnestitul neudílený1990–1998) doktorát kanonického práva ICDr|Dr.]]);<ref>Marek TytoSkovajsa: rigorózní''Velkovýroba doktoráty nemajímalodoktorů v západníchČesku'', zemíchLidové anglo-saskénoviny, školní24. soustavyříjna obdobu2009.</ref><ref>{{DoplňteCitace elektronické zdroj}}monografie
 
Hovorově se tituly získané [[rigorózní zkouška|rigorózní zkouškou]] (PhDr., [[Doktor práv|JUDr.]] apod.) obecně označují jako tzv. [[malý doktorát|malé doktoráty]]. „Doktor filozofie“ je pak rovněž také překlad původního významu zkratky jiného titulu – [[Ph.D.]] (titul „doktor“, zkratka je však utvořena z [[latina|lat.]] ''philosophiæ doctor''), což je ale tzv. [[velký doktorát]] (8 v [[ISCED]], dříve [[Kandidát věd|CSc.]]);<ref>Marek Skovajsa: ''Velkovýroba malodoktorů v Česku'', Lidové noviny, 24. října 2009.</ref><ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Internetová jazyková příručka: Pořadí titulů
| url = http://prirucka.ujc.cas.cz/?ref=782&id=783
| datum přístupu = 2016-03-18
| vydavatel = Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
}}</ref> tento vědecký titul Ph.D. (doktor) je však dosahován po ukončení [[Vysoká škola#Magisterský studijní program|magisterského studia]] dalším, tříletým či čtyřletým doktorským studiem v příslušném [[Vysoká škola#Doktorský studijní program|doktorském studijním programu]] završený sepsáním a obhajobou disertace[[disertační práce]] (nikolitedy není dosahován v rámci rigorózního rigorózařízení), nejedná se tedy o ekvivalent titulu PhDr. (doktor filozofie), což je stále titul [[Vysoká škola#Magisterský studijní program|magisterské úrovně]] (7 v [[ISCED]]), tedykterý označuje de facto stejnou [[kvalifikace (osobní)|kvalifikaci]] jako Mgr. ([[magistr]]).
 
Nositel titulu magistr (Mgr.) mohl též v minulosti požádat na některých fakultách i o to, pakliže to umožňoval příslušný vnitřní předpis školy, aby mu byla stejná předložená [[diplomová práce|magisterská (diplomová) práce]] rovněž uznána i jako [[rigorózní práce]], podrobnosti většinou upravoval pokyn [[rektor]]a, pokyn [[děkan]]a atp. Od této praxe se kvůli zabránění dehonestace tohoto titulu v posledních letech upustilo,{{Doplňte zdroj}} obzvláště tradiční univerzity a především jejich filozofické fakulty dbají striktně na sepsání již zcela nové práce, která nesmí být pouze rozšířením práce magisterské a ani není povolen kompilační charakter.{{Doplňte zdroj}} Slovenské univerzity navíc požadují do některých rigorózních prací nezbytně zahrnout i terénní výzkum (např. pedagogický empirický výzkum na dosažení doktorátu pedagogiky PaedDr.).{{Doplňte zdroj}}
 
Nositel titulu magistr (Mgr.) mohl též v minulosti požádat na některých fakultách i o to, pakliže to umožňoval příslušný vnitřní předpis školy, aby mu byla stejná předložená [[diplomová práce|magisterská (diplomová) práce]] rovněž uznána i jako [[rigorózní práce]], podrobnosti většinou upravoval pokyn [[rektor]]a, pokyn [[děkan]]a atp. [[Rigorózní zkouška|Rigorózum]] je ovšem v těchto případech v Česku i Slovensku finančně podmíněno – poplatky s tímto spojené jsou pak příjmem dané vysoké školy.<ref>{{Citace právního předpisu
| typ = Zákon
| číslo = 111/1998 Sb.
}}</ref>
 
Doktorát filozofie (PhDr.) a ostatní doktoráty („[[malý doktorát|rigorózní doktoráty]]“ i ty „[[velký doktorát|disertační doktoráty]]“) se běžně v písemné podobě zkracují na „dr.“ před jménem (v případě těch „disertačních“ se též případně užívá klasického „Dr.“).
Doktorát filozofie PhDr. (a ostatní rigorózní doktoráty) se v běžném písemném projevu zkracuje na dr. (uváděno před jménem) a to i v případě disertačního doktorátu Ph.D. (v Čechách) či PhD. (na Slovensku, event. ArtD.).{{Doplňte zdroj}} V západních zemích je oficiální praxe{{Doplňte zdroj}} uvádět Dr. před jménem jen v případě nositele disertačního doktorátu, přičemž se pak již nižší tituly neuvádějí - např. Dr. Jan Novák nebo Jan Novák, Ph.D. a nikoli např. PhDr. Jan Novák, Ph.D. nebo dokonce Mgr. Jana Novotná, Ph.D. apod.
 
== Historie ==
=== Do roku 1953 ===
Doktorát filozofie bylo původně možné v [[Habsburská monarchie|Rakousku]] získat po absolvování tří [[rigorózní zkouška|rigorózních zkoušek]], které byly pevně dány a které pokrývaly základní obory tehdejších studií na [[Filozofická fakulta|filosofických fakultách]] ([[filosofie]], [[matematika]] a [[fyzika]], všeobecné [[dějiny]]). Po [[Lev Thun-Hohenstein|Thunových]] školských reformách byl roku [[1872]] vydán nový rigorózní řád, který pro získání titulu PhDr. zavedl nutnost vypracování a obhájení [[disertační práce]], jenž mohla být sepsána podle konkrétní fakulty německy, česky nebo také latinsky. Zároveň ovšem snížil počet zkoušek na dvě, přičemž kratší první byla opět z [[filosofie]], ale déletrvající druhá už byla zaměřena na vědecký obor podle výběru kandidáta (dějiny a [[latina]] nebo [[řečtina]]; [[klasická filologie]] a starověké dějiny; dvojkombinace z matematiky, fyziky, [[chemie]] či jednoho z přírodovědeckých oborů – [[botanika|botaniky]], [[zoologie]] nebo [[mineralogie]]). Taková podoba získání doktorátu, přes pozdější obměny volitelných předmětů, existovala v podstatě až do roku [[1950]] i v [[Československo|Československu]], v oblasti [[přírodní vědy|přírodních]] [[věda|věd]] byl ale udělován titul [[doktor přírodních věd]].<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Petráň
| jméno = Josef
 
=== Po roce 1990 ===
Po [[sametová revoluce|revoluci]] byl novým vysokoškolským zákonem z roku 1990 akademický titul PhDr., tak jako ostatní ''fakultativní [[malý doktorát|malé doktoráty]]'', zrušen. Místo toho byl po absolvování školy udělován titul [[magistr]]a,<ref>§ 18–25 a § 44 bod 3. a 4. zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2341 Dostupné online.]</ref> obdobně jako v jiných zemích, kde jsou podmínky pro získání [[doktorát]]u, obtížnější. [[Boloňský proces]] pak sjednotil [[Evropa|evropské]] vysokoškolské vzdělávání. Pro nesouhlas s tímto stavem byl od přijetí nového vysokoškolského zákona v roce 1998, tento titul opětznovu udělovánzaveden, a to nyní po dodatečné a zpoplatněné [[rigorózní zkouška|rigorózní zkoušce]] – jeho udělení tak nepředchází žádné další formální [[studium]]. Tento stav, kdy se uděluje jak PhDr. (doktor filozofie), tak Mgr. (magistr), přičemž oba označují de facto stejnou [[kvalifikace (osobní)|kvalifikaci]] ([[Vysoká škola#Magisterský studijní program|magisterskou úroveň]], 7 v [[ISCED]], ''master's degree''), však bývá předmětem kritiky.<ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmení = Kvačková
| jméno = Radka
3 003

editací