Vysoká škola: Porovnání verzí

Přidáno 97 bajtů ,  před 2 lety
Doplnění, úpravy.
(Drobné úpravy, zkrácení, upřesnění.)
(Doplnění, úpravy.)
 
==== Neuniverzitního typu ====
Vysoké školy, (resp. tedy vysoké školy neuniverzitního typu), uskutečňují především [[Studijní program#Bakalářský studijní program|bakalářské studijníchstudijní programy]], ale mohou též uskutečňovat i [[Studijní program#Magisterský studijní program|magisterské studijníchstudijní programy]] a v souvislosti s tím tvůrčí činnost., Mohoumohou tedy taktéž uskutečňovat výzkum, nicméně doktorský studijní program akreditován nemají;, také se na rozdíl od univerzitních vysokých škol sezpravidla nečlení na [[fakulta|fakulty]].
 
=== Podle právní formy ===
[[Právnická osoba]], která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého členského státu [[Evropská unie|EU]], nebo která byla zřízena nebo založena podle práva některého členského státu EU, je oprávněna působit jako soukromá vysoká škola, pokud jí [[Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky|ministerstvo školství]] udělilo státní souhlas. Oprávnění působit jako soukromá vysoká škola je nepřevoditelné a nepřechází na právní nástupce. Před rozhodnutím si ministerstvo vyžádá stanovisko [[Národní akreditační úřad pro vysoké školství|Akreditačního úřadu]] k udělení státního souhlasu. Soukromá vysoká škola je povinna zajistit finanční prostředky pro vzdělávací činnost – obvykle se zde tedy, oproti veřejným a státním vysokým školám v Česku, platí [[školné]]. Ministerstvo též může poskytnout soukromé vysoké škole, která je veřejně prospěšnou právnickou osobou se statusem veřejné prospěšnosti zapsaným ve veřejném rejstříku, dotace.
 
V [[Česko|České republice]] takto v současné době ([[2017]]) působí [[Seznam vysokých škol v Česku#Soukromé vysoké školy v Česku|4039 soukromých vysokých škol]], 3 z nich jsou univerzitního typu.
 
==== Zahraniční vysoké školy ====
Vysokoškolské vzdělání dosažené na vysoké škole, která je označována jako zahraniční, tedy nabízí vysokoškolské vzdělání pod zahraniční akreditací, lze uznat i v České republice, je však nutné následně podstoupit proces tzv. [[nostrifikace]], tedy uznání takovéhoto vzdělání za ekvivalentní. Nostrifikaci mohou v tomto případě provádět veřejné či státní vysoké školy, případně MŠMT.<ref name="111/1998" />
 
V [[Česko|České republice]] takto v současné době ([[2017]]) oficiálně působí [[Seznam vysokých škol v Česku#Zahraniční vysoké školy v Česku|34 zahraniční vysoké školy]].
 
===== Evropské zahraniční vysoké školy =====
* {{Commonscat|Universities and colleges}}
* {{Wikislovník|heslo=vysoká škola}}
* [http://www.msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky]
* [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111 Český vysokoškolský zákon]
* [http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3 Přehled vysokých škol v ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky]
3 003

editací