Digitální ekonomika: Porovnání verzí

Přidány 2 bajty ,  před 2 lety
m
V současnosti se uvádí, že internet na planetě využívá více než 3,1 miliardy uživatelů.<ref>http://www.internetlivestats.com/internet-users/</ref> Relativně nejvíce je jich v [[Severní Amerika|Severní Americe]], a to přes 85 %<ref>http://www.internetworldstats.com/stats.htm</ref>. Nejvíce dynamické trhy jsou naopak ty africké a asijské, kde má přístup k internetu asi pouze 28 %, respektive 35 % lidí (2014). Mezi ekonomikami, které se nacházejí mimo Evropu a Severní Ameriku, můžeme najít některé z těch, které v oblasti digitálních inovací zažívají nejprudší rozvoj. Jsou to [[Mexiko]], [[Chile]], [[Thajsko]], [[Malajsie]], [[Jihoafrická republika]] a [[Čínská lidová republika|Čína]].
 
Digitální ekonomika postihuje všechny oblasti lidské činnosti - ovšem ne všechny rovným dílem. Některá odvětví se transformují rychleji, jiná pomaleji. Zásadní roli v digitalizaci jednotlivých odvětví hraje nejen lokalita a její připravenost na změnu, ale i konkrétní aktéři, kteří se podílí na rozhodovacích procesech (příkladem může být masivní rozvoj digitalizace ekonomiky a státní správy v [[Estonsko|Estonsku]]<ref>http://www.penize.cz/zamestnani/254846-v-estonsku-lze-zalozit-firmu-pres-mobil-trva-to-minutu</ref>, kde hlavní roli sehrála příznivá politická situace).
 
V současné době je ústředním tématem digitální ekonomiky několik oblastí. Jednou z nich je oblast státní správy a [[E-Government|e-governmentu]]. V Estonsku se pomocí kvalitní digitalizace dosáhlo značné úspory státních prostředků. Estonský úřad pro informační technologie odhaduje, že se takto daří ušetřit až dvě procenta HDP ročně.<ref>http://www.penize.cz/zamestnani/254846-v-estonsku-lze-zalozit-firmu-pres-mobil-trva-to-minutu</ref> Je možno říci, že v Estonsku již '',,vedle fyzického státu vyrostl stát druhý – digitální“'' (slova konzultantky neziskové organizace e-Governance Academy Mari Pedakové).<ref>http://www.penize.cz/zamestnani/254846-v-estonsku-lze-zalozit-firmu-pres-mobil-trva-to-minutu</ref> Další oblastí, kterákterou je možné zefektivnit, je oblast zdravotnictví,<ref>http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Digitalizace-zdravotnictvi-je-dnes-nutnost-rika-odbornik-236912</ref> vzdělávání a přenosu informací.<ref>http://otevrenevzdelavani.cz/</ref>
 
S rozvojem digitální ekonomiky souvisí problematika digitálního rozdělení či propasti (tzv. ''digital gap''). Kdy dochází ke stratifikaci oblastí a zemí v závislosti na přístupu k informacím. Digitální rozdělení ale '',,nemusí být chápáno jen jako rozdělení mezi národy a zeměmi, ale i uvnitř určitého státu nebo společenského uskupení."''<ref>Papík, Richard. Informační služby budoucnosti a role knihoven. ''Konference kniha ve 21. století.'' Dostupné online: http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/sbornik_konference_kniha_v_21_stol_ekniha.pdf</ref>
67

editací