Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 153 bajtů ,  před 2 lety
Překlad z anglické Wikipedie - translation from English Wikipedia.com
'''Mesianismus''' je [[náboženství|náboženská víra]] v příchod [[Mesiáš]]e – bohem seslaného vykupitele, který má údajně přinést záchranu či spásu těm, kteří v něj uvěří, ať už se jedná o osobu, náboženské nebo národní společenství.
 
V Abrahámovských náboženstvích, je Mesianismus vírou a naukou, která se soustřeďuje na příchod mesiáše, který působí jako Bohem zvolený Spasitel a vůdce lidstva. Mesianismus pochází z hebrejské Bible (křesťanský Starý zákon), ve které mesiáš je židovský monarcha nebo nejvyšší kněz, podle tradice pomazaný svatým olejem. Koncept mesianismu se časem rozvinul a s různými interpretacemi Písma tvoří různá proroctví a portréty mesiáše v rámci judaismu a ve všech abrahamovských náboženstvích. V judaismu bude Mashiach (mesiáš) budoucím židovským králem z rodu Davidova a Vykupitel židovského lidu a lidstva.
Mesianismus byl typický zejména pro pozdní judaismus, ve kterém byl Mesiáš chápán jako mocný vojevůdce, jenž vysvobodí národ Židů z područí podmanitelů. V prostředí židovských sekt nabyl mesianismus charakter víry v osobní spasení jednotlivce, které se projeví v posmrtném životě. V této podobě byl přejat křesťanským náboženstvím. V přeneseném slova smyslu je to víra v mimořádné, osobité poslání určitého jedince či národa.
 
V křesťanství a islámu je Ježíš mesiášem, jeho jméno je Kristus, je zachráncem a Božím vykupitelem.
I jiná náboženství mají koncepty související s mesianismem, včetně buddhistické Maitreyy, hinduistického Kalkiho, Zoroastrického Saoshyanta a Toho, ve kterém se projeví Bůh v bábismu.
 
== Český mesianismus ==
Český mesianismus je soubor kulturních znaků, kterékterá můžeme vystopovat v dějinách českého národa. Nejspíše se jedná o kompenzaci pocitu méněcennosti na úkor okolních království, Polska či Uher, která dosáhla na královský titul a arcibiskupství. Charakteristickým znakem je označování Čech za nejkřesťanštější království světa či českých vládců za první mezi křesťany, které lze nalézt například v dílech minnesangerů [[Ulricha von Etzenbach]] Rainmara von Zweter nebo v několika verzích Alexandreidy. Problematikou českého mesianismu se zabývá především český kulturní historik [[Petr Hlaváček]] a Colegium Europeanum při FF UK.
 
[[Kategorie:Náboženské směry]]
Anonymní uživatel