Menšina: Porovnání verzí

Velikost nezměněna ,  před 5 lety
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
== Druhy menšin ==
Významné druhy sociálně-psychologických menšin jsou:
* ''etnická'' menšina, obvykle vymezená jazykem a kulturou;
* ''národnostní'' menšina, úředně uznávaná etnická menšina;
* ''etnická'' menšina, obvykle vymezená jazykem a kulturou;
* ''náboženská'' menšina, určená náboženským vyznáním;
* ''jazyková'' menšina, pokud není zároveň i menšinou etnickou (například francouzsky a italsky hovořící obyvatelé [[Švýcarsko|Švýcarska]]).
 
Etnická menšina je národem, který není státotvorný. Buď je příliš malý - např. Lužičtí Srbové v Německu, Kašubové v Polsku, Rétorománi ve Švýcarsku nebo Romové, kteří jsou relativně národem početným, ale žijí roztroušeně na území celé řady států, nemají vymezené území, a proto nejsou státotvorní. Dříve to byl případ židovského národa, až do doby vytvoření státu Izrael.
 
Jazykové menšiny jsou menšiny stejného národa užívající různé jazyky. Např. Ukrajinci na Ukrajině užívající jako jazyk ruštinu, jiným příkladem jsou Švýcaři užívající jako mateřský jazyk francouzštinu či italštinu.
 
Náboženskými menšinami rozumíme menšiny jiných náboženství ve státech, kde tvoří menšinu. Např. vyznavači islámu ve Francii či v Německé spolkové republice apod.
 
Jazykové menšiny jsou menšiny stejného národa užívající různé jazyky. Např. Ukrajinci na Ukrajině užívající jako jazyk ruštinu, jiným příkladem jsou Švýcaři užívající jako mateřský jazyk francouzštinu či italštinu.
 
Pozn. Menšiny nemají obecně právo sebeurčení, to má jen národ bez vlastního státu nebo místa, kde je o své vlastní vůli ochoten realizovat svoje právo na sebeurčení.
Neregistrovaný uživatel