Tučapy (okres Uherské Hradiště): Porovnání verzí

bez shrnutí editace
m (formát, oprava wikilinků)
=== Nejstarší záznamy ===
Kolem roku 1131 Tučapy spolu s Veligradem, [[Kostelany nad Moravou|Kostelany]] a [[Ořechov (okres Uherské Hradiště)|Ořechovem]] tvořily panství, které náleželo k [[Probošt|probošství]] spytihněvskému.<ref name=":2">{{Citace monografie|příjmení=Wolny|jméno=Gregor|příjmení2=|jméno2=|titul=Topografie IV.|vydání=|vydavatel=|místo=|rok=|počet stran=|strany=|isbn=}}</ref> Další osudy nejsou po sto let znamenány až do roku 1228, kdy [[Přemysl Otakar I.]] ve své darovací listině vymezuje hranice darovaného území klášteru Velehradskému až po [[Polešovice|Polešovice,]] tam je uvedeno jméno Tzaplanzan.<ref>{{Citace monografie|příjmení=Schwoy|jméno=František Josef|příjmení2=|jméno2=|titul=Topografie II.|vydání=|vydavatel=|místo=|rok=|počet stran=|strany=|isbn=}}</ref> Další záznam v roce 1370, kdy pan Dětřich z Moravan přenechal část tučapského panství panu Jarohněvovi z Buchlovic. Majetek tučapského panství vykazoval tři dvory a jednu tvrz. [[Tvrz]] se zapisuje roku 1527 a 1528. Zbytky tvrze byly objeveny v trati Huménky a Panské.<ref name=":32" />
 
=== Buchlovské lovecké právo a soud ===
Podle kupní listiny z roku 1544 podléhalo loveckému právu na Buchlově panství buchlovské a velehradské.K panství velehradskému se řadily i Tučapy. Okrskům těchto obcí se říkalo "krevní grunty", protože osady příslušné k loveckému právu platily pánu hradu Buchlova na jeho výdaje, spojené s udržováním soudu, zvláštní poplatek zvaný krevné.
 
Tučapy u soudu zastoupeny nebyly,ale právu podléhaly. Lovecké právo na hradě Buchlově bylo zrušeno císařovnou Marií Terezií v roce 1749.<ref name=":0" />
 
=== Archiv a kronika obce ===
* [[Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Tučapy)|Kostel svatého Cyrila a Metoděje]] – Na základě povolení památkového úřadu v Brně byla původní kaple v červenci 1933 zbořena. Po zdlouhavé dokumentaci a administrativě stavební práce pokračovaly velmi rychle. Svěcení kaple proběhlo 30. 9. 1934. Roku 1940 byly poprvé vykonány obřady svatého týdne – Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Vzkříšení, Slavnost Božího těla.<ref name=":12">{{Citace monografie|příjmení=Kaňovský|jméno=Jaroslav|příjmení2=|jméno2=|titul=850 let obce Tučap|vydání=1981|vydavatel=|místo=|rok=|počet stran=|strany=|isbn=}}</ref> V roce 1942 bylo místo pod kazatelnou upraveno pro umístění křtitelnice a nových jesliček. Byl zřízen hřbitov u kostela. Zvony z kostela odvezli Němci na výrobu zbraní, ale následující rok byly pořízeny nové zvony. V roce 1946 byla provedena přístavba kostela pro varhany, následující rok byly varhany koupeny. Kostel byl přístavbou posunut k silnici o 52 metrů.<ref name=":5">{{Citace monografie|příjmení=|jméno=|příjmení2=|jméno2=|titul=Kronika obce|vydání=|vydavatel=|místo=|rok=|počet stran=|strany=|isbn=}}</ref> Sochu Panny Marie u kostela dala postavit v roce 1929 Marie Soukalíková č.p. 43.
* Pomník padlých
* Kaplička Božího srdce Páně – Kapličku dal postavit roku 1940 starosta obce Vojtěch Fryšták pro svou nemocnou dceru.V roce 1990 proběhla obnova kapličky.Byla opraveny omítky a nová střecha.
'''Drobné sakrální památky'''
* Sochu Panny Marie u kostela dala postavit v roce 1929 Marie Soukalíková.
 
== Budování v obci ==
=== Škola ===
Pro venkovský lid bývaly do roku 1774 v českých zemích jen školy farní. Děti chodily pěšky do školy v [[Boršice|Boršicích]], která byla malá a chatrná .Než aby tučapští občané dávali peníze na novou školu v Boršicích, rozhodli se postavit si vlastní školu. Zemská školní rada v Brně stavbu povolila, stavební kámen získali občané v Huménkách ze starých základů bývalé tvrze. Dne 25. 6. 1883 byl položen základní kámen a ještě téhož roku byla stavba dokončena. Dne 2. 9. 1884 začalo vyučování. Prvním učitelem byl Bartoloměj Beneš, který zde působil od roku 1884 do roku 1891. Zemská školní rada povolila od roku 1921 dvoutřídní školu, ale stále s jednou učebnou. V roce 1934 byla provedena nadstavba školní budovy. V roce 1965 byla dvoutřídní škola pro stále klesající počet žáků změněna na jednotřídní. Veškeré vyučování bylo od 1. září 1976 zrušeno a děti docházeli do školy [[Polešovice|Polešovic]] a [[Vážany (okres Uherské Hradiště)|Vážan]].<ref name=":0" /> V současnosti žáci navštěvují základní školu v Polešovicích. Po zrušení výuky byla budova školy předána k užívání n.p. Zdravotnického zásobování Brno. V roce 1994 byla budova pronajata soukromému podnikateli.
 
==== Budova Obecního úřadu,Náves ====
'''Kulturní dům'''
V roce 1990 vzniká samostatný Obecní úřad Tučapy. Po deseti letech se správa obce vrací zpět.Volby do zastupitelstva Místního národního výboru proběhly v listopadu. V roce 2007 vstoupila obec do Sdružení místních samospráv v ČR. V roce 2013 byla provedena rekonstrukce budovy - střecha,zateplení,okna a vrata.V roce 2001 byla upravena náves a vybudováno parkoviště ve středu obce.
 
=== Škola ===
V [[Akce Z|akci "Z"]] byla postavena budova kulturního sálu s pohostinstvím a obchodem Jednota. Stavba trvala v letech 1972–1975. V pohostinství se často střídali nájemníci.
Pro venkovský lid bývaly do roku 1774 v českých zemích jen školy farní. Děti chodily pěšky do školy v [[Boršice|Boršicích]], která byla malá a chatrná .Než aby tučapští občané dávali peníze na novou školu v Boršicích, rozhodli se postavit si vlastní školu. Zemská školní rada v Brně stavbu povolila, stavební kámen získali občané v Huménkách ze starých základů bývalé tvrze. Dne 25. 6. 1883 byl položen základní kámen a ještě téhož roku byla stavba dokončena. Dne 2. 9. 1884 začalo vyučování. Prvním učitelem byl Bartoloměj Beneš, který zde působil od roku 1884 do roku 1891. Zemská školní rada povolila od roku 1921 dvoutřídní školu, ale stále s jednou učebnou. V roce 1934 byla provedena nadstavba školní budovy. V roce 1965 byla dvoutřídní škola pro stále klesající počet žáků změněna na jednotřídní. Veškeré vyučování bylo od 1. září 1976 zrušeno a děti docházeli do školy [[Polešovice|Polešovic]] a [[Vážany (okres Uherské Hradiště)|Vážan]].<ref name=":0" /> V roce 1983 byla budova školy pronajata národnímu podniku Zdravotnického zásobování Brno. V roce 1985 byla na budovu bývalé školy umístěna pamětní deska Bedřicha Beneše Buchlovana.V současnosti žáci navštěvují základní školu v Polešovicích. Po zrušení výuky byla budova školy předána k užívání n.p. Zdravotnického zásobování Brno. V roce 1994 byla budova pronajata soukromému podnikateli.
 
===== '''Kulturní dům, prodejna''' =====
'''Silnice'''
Domy č.p. 10 a 11 byly zbořeny na jejich místě je vybudován kulturní dům a prodejna potravin.
 
V [[Akce Z|akci "Z"]] byla postavena budova kulturního sálu s pohostinstvím a obchodem Jednota. Stavba trvala v letech 1972–1975. V 1988 byla brigádnickou prací občanů postavena kuchyň v Kulturním domě.Prostory pohostinství v roce 1999 Obecní úřad odkoupil,byly upraveny na prodejnu potravin a hospůdku.Budova bývalé prodejny Jednoty byla 1999 odkoupena pro výstavbu bytů. Vzniklo šest nových bytů,které Obecní úřad pronajímá. V roce 2011 proběhla rekonstrukce budovy kulturního domu. Nadstavbou vznikly tři samostatné byty. Do jednoho byla umístěna posilovna a další je využíván jako veřejná knihovna.
V roce 1890 se začala stavět silnice z Boršic do Tučap. Silnice vedla kolem hluboké zmoly, říkalo se jí "Cikánova zmola". V květnu 1935 byly zasazeny při okresní silnici od Boršic do Tučap konečníky a kilometrovníky. V červnu začalo spravování silnice na horním konci. V tomtéž roce bylo dokončeno budování silnice z Tučap do Vážan, kterou budoval uherskohradišťský okres. Roku 1945 byla vybudována kanalizace a poté byly vydlážděny silnice a chodníky.
 
==== '''DopravaSilnice''' ====
V roce 1890 se začala stavět silnice z Boršic do Tučap. Silnice vedla kolem hluboké zmoly, říkalo se jí "Cikánova zmola". V květnu 1935 byly zasazeny při okresní silnici od Boršic do Tučap konečníky a kilometrovníky. V červnu začalo spravování silnice na horním konci. V tomtéž roce bylo dokončeno budování silnice z Tučap do Vážan, kterou budoval uherskohradišťský okres. Roku 1945 byla vybudována kanalizace a poté byly vydlážděny silnice a chodníky.
 
==== '''Doprava''' ====
Zásobování palivem a potravin do obchodů se konávaly koňskými nebo kravskými potahy. Spojení s okresním městem se vzhledem k velké vzdálenosti (12 km) uskutečnilo jen zřídka a to jen koňskými potahy. Hospodyně chodily pěšky na trh do Uherského Hradiště, někdy do [[Bzenec|Bzence]]. Přes pole k vlakovému nádraží v Nedakonicích vedl chodník, za deštivého počasí špatně schůdný. V letech 1925 se objevily na silnicí první autobusy soukromých majitelů, kryté plachtami. Jezdili mezi Uherským Hradištěm a [[Buchlovice|Buchlovicemi]]. V letech 1929–1931 dojížděl i z Tučap autobus soukromého majitele denně do Uherského Hradiště a několikrát denně do [[Nedakonice|Nedakonic]]. Další autobus jezdil přes Boršice, na zastávku do Boršic lidé chodili pěšky. Pravidelná doprava státním autobusem byla zahájena 1. ledna 1952.
 
'''Vodovod'''
 
V roce 1906 Tučapy zřídily jeden u nejstarších vodovodů okresu Uherské Hradiště.V roce 1983 se řešilo zásobování pitnou vodou.Byly zhotoveny dva zkušební vrty u Divoka.Po zdlouhavém vyřizování začala 1989 výstavba posílení vodních zdrojů pro obec.V dalších letech se pokračovalo v napojování na nově zbudovaný vodovod v obci.Od roku 2006 probíhalo postupné napojení na čističku odpadních vod.
 
'''Telefon a rozhlas'''
 
V roce 1948 bylo zřízeno zvukové [[kino]]. Promítání probíhalo v hostinci do roku 1952, pak bylo kino zrušeno. V roce 1965 bylo zařízení kina přeneseno do zdejší školy. V dalších letech ale nebyly plány návštěvnosti splněny, v domácnostech přibylo televizorů a provoz kina byl zrušen.
 
==== Vesnice roku ====
Obec Tučapy se zapojila do celorepublikové soutěže [[Vesnice roku|Vesnice roku.]]Obec získala 3.místo ve Zlínském kraji o postoupila do celostátního hodnocení. Za společenskou aktivitu získala Modrou stuhu.
 
== Obyvatelstvo ==
57

editací