Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 641 bajtů ,  před 2 lety
→‎Typy dialogů: přidány typ institucionální
Existuje několik typů dialogů. Základní odborné typologie dialogů jsou:
 
==== 1. Typy dialogů podle charakteristických vlastností. ====
 
Můžeme rozlišit dialogy podle počtů účastníků, cíle dialogu, existují také rozdíly mezi soukromými či veřejnými, řízenými či spontánní dialogy. Pokud jde o dialog dvou osob, pak se jedná o tzv. [[Face to Face|''face to face'']] komunikaci. Zde dochází ke střídání pozic [[mluvčí|mluvčího]] a posluchače. Avšak jeden z dvou účastníků podobného dialogu může být buď pasivní, nebo naopak v dialogu dominovat (záleží na jeho intelektuálních či fyzických schopnostech). V rozhovoru více jak tří osob může dojít k dočasnému přerušení poslechu jednoho z účastníků rozhovoru a dialogy se začnou křížit (dochází k více dialogům najednou). Dialogy řízené (předem domluvené na tématu a pravomocích konkrétních účastníků) jsou nejčastěji účelové (cílené). – Mají za cíl dojít ke konkrétním závěrům. Spontánní dialogy mají nejčastěji neurčité cíle a formují se na základě vznikajících situací. U veřejných či soukromých dialogů záleží na tom, pro koho je dialog určen. – Zdali bude důvěrný, nebo určený pro velký okruh posluchačů. Příkladem veřejného dialogu je televizní rozhovor představitelů dvou různých politických stran.
 
==== 2. Typy dialogů podle situací. ====
 
Dialogy v pracovním prostředí, mimopracovní rozhovory, rozhovory při nakupování, rozhovory při poskytování služeb, rozhovory v extrémních situacích, atd.
 
=== Institucionální dialog ===
Vyachází z přirozeného dialogu, ale je řízen institucionálními pravidly. Probíhá většinou v budovách institucí, anebo s osobami, o kterých je známo, že jsou členové institucí. Jedná se o rozhovory s lékaři, na úřadech, ve škole, na soudě či na univerzitě.
 
Rámec institucionálního dialogu se určuje, když:
 
1. se vyjednávají role a identity v diaolgu, který se uskuteční;
 
2. když je zúčastněným osobám jasná sociální struktura;
 
3. když jsouzúčastněným známy jejich role v konkrétní situaci u nastalého institucionálního dialogu.
 
== Historie ==