Wikipedista:Martin Hordějčuk/Pískoviště: Porovnání verzí

m
bez shrnutí editace
m
m
 
= Provincie středoevropských listnatých lesů =
'''Provincie středoevropských listnatých lesů''' je [[Biogeografie|biogeografická]] jednotka v Evropě. Mezi biogeografickými regiony Evropy je jednotka jedna z největších a tvoří široký pás od Francie na západě až po pohoří Ural na východě, kteráod seDánska rozkládána v.severu po Balkán na jihu. Zahrnuje přes 20 zemí.<ref name=":0">{{Citace elektronické monografie
 
státy.<ref name=":0">{{Citace elektronické monografie
| příjmení = Condé
| jméno = Sophie
| spoluautoři = et al.
| titul = The Continental biogeographical region
| url = http://ecwww.eea.europa.eu/environment/nature/info/pubspublications/docsreport_2002_0524_154909/biogeosbiogeographical-regions-in-europe/Continentalcontinental_biogeografical_region.pdf
| vydavatel = European Environment Agency
| místo =
| datum vydání =
| datum přístupu = 719.4.2017
}}</ref>
 
== Provincie v Česku ==
Na území Česka se tato [[Biogeografická provincie|provincie]] dělí na [[Hercynská podprovincie|hercynskou]], [[Polonská podprovincie|polonskou]] a [[Západokarpatská podprovincie|západokarpatskou]] [[Biogeografická podprovincie|podprovincii]] a zahrnuje většinu republiky vyjma jižní [[Morava|Moravy]]. Pro podrobnější charakteristiku provincie na českém území viz zmíněné podprovincie. Provincie středoevropských listnatých lesů byla pojmenována pro účel [[Biogeografické členění Česka|biogeografického členění Česka]], avšak územně dobře koreluje a vychází z biogeografického regionu „''Continental biogeographical region''“, který je užíván [[Evropská unie|EU]] pro program [[NATURANatura 2000]] a Evropskou ekologickou síť EECONET.<ref>{{Citace elektronické monografie
| příjmení = CULEK
| jméno = Martin
 
== Charakteristika ==
Krajina oblasti je vzhledem k velké rozloze poměrně heterogenní. Severovýchodní část je v důsledku formování čtvrtohorního ledovce víceméně rovinatá, jihozápadní část je o poznání hornatější a členitější. Pro oblast je charakteristická přítomnost velkých řek, kolem nichž je soustředěno osídlení.
bvofidvo
 
Půdy: úrodnost koreluje s hornatostí, v této oblasti největší plochy úrodných černozemí - obilnice Evropy.
 
Klima je převážně kontinentální. Kontinentální rysy jsou nejvýraznější na východě a směrem k západu vyznívají. Oblast je klimaticky příznivá a je zodpovědná za většinu zemědělské produkce v Evropě.
 
Severozápadní část oblasti je velmi hustě osídlená a typickým jevem je urbanizace.
 
Ekosystémy této oblasti tvoří přechod mezi boreálními jehličnatými lesy na severu a rozvolněnými stepi na jihu. V současnosti zemědělská půda pokrývá více než polovinu plochy, přičemž významné jsou i plochy lesní a plochy trvalých travních porostů. Mnohé jedinečné ekosystémy vřesovišť, rašelinišť a mokřad byly poničeny. Dalším problémem pro migraci živočichů je fragmentace krajiny (tvorba bariér).
 
Převládající původní přirozenou lesní vegetací jsou listnaté lesy, které jsou mnohde uměle nahrazeny jehličnatými kulturami. V západní Evropě opět více urbanizováno a lesy vykáceny - východ méně dotčený, zůstaly zde velké lesní komplexy. Lesy jsou v této oblasti centry biodiverzity, zejména ty lužní. Mnohé z nich byly zničeny nebo narušeny kvůli regulacím toků nebo intenzifikaci zemědělství, a proto zachovalé zbytky těchto lužních lesů jsou chráněny. Typickou lesní dřevinou je buk lesní, který je směrem na východ přirozeně nahrazován habrem. Významnými zástupci jsou také duby, jilmy, lípy a jasany. Stále více rozšířenější se stává trnovník akát zavlečený ze Severní Ameriky, který je velice odolný. Přirozené jehličnaté lesy (s borovicí lesní, smrkem ztepilým, jedlí bělokorou) se uplatňují více ve východní části regionu a v horách.
 
Významné vodní toky (Dunaj, Rýn, Volha, Dněpr..) s obrovskými povodími. Problém je regulace toků a zamezení přirozených povodní v nivě toků. Oblast je také bohatá a vodní plochy a další stanoviště spojená s vodou (rašeliniště, mokřady, vlhké louky..) - poničené.
 
== Reference ==
125

editací