Otevřít hlavní menu

Změny

Odebráno 16 bajtů ,  před 2 lety
m
Drobné finální úpravy.
Hlavní odlišnosti římskokatolického učení o svátostech a učením pravoslavné církve jsou následující:
* '''rozdílné pojímání úlohy kněze a působení Ducha Svatého v rámci konání svátostí (Tajin), jako je křest nebo modlitba rozhřešení při zpovědi''': zatímco v římskokatolické církvi je stavěn do popředí kněz – viz např. křestní formuli svátosti křtu, kdy římský kněz říká: „Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i svatého Ducha…“ –, v pravoslaví je brán zřetel především na působení Ducha Svatého a kněz je vnímán pouze jako služebník tohoto duchovního díla – při pravoslavném křtu kněz říká: „Křtí se služebník Boží ve jménu otce i Syna i Svatého Ducha…“
* '''odlišnosti v učení o posvěcení svátostí (Tajin)''': pravoslavní vyznávají učení o „posvěcení nestvořenými energiemi Ducha Svatého“, což římská církev odmítá)
* '''odlišnosti týkající se osob, které mohou vykonávat svátosti (Tajiny)''':
** křest: dle římskokatolického katechismu vás může v nouzi pokřtít každý člověk, i příslušník jiného náboženství nebo nevěřící; v pravoslaví je něco takového vyloučeno, pokřtít může i laik (nekněz), ale vždy to musí být zbožný pravoslavný křesťan)
** biřmování/myropomazání: v římské církvi jej může konat pouze biskup; v pravoslavné církvi jej vykonává každý kněz ihned po křtu, používá ovšem svaté myro (křižmo) posvěcené biskupem
* '''rozdílnosti ve vysluhování eucharistie''':
** v pravoslavné církvi se podává zásadně pod obojí způsobou, nikdy se nepodává pouze proměněný chléb, kdežto v římskokatolické církvi se věřícím podávají samotné hostie
** v pravoslaví se nepodává samotná Kristova krev, leč krev, která už byla sjednocena s Tělem Kristovým
** užívání jiné materie: v římskokatolické církvi se podává nekvašený chléb – oplatka čili hostie – a většinou bílé víno, v pravoslavné církvi jedině kvašený chléb a většinou červené víno
* '''odlišnost v chápání [[Epikleze|epiklese]] (vzývání Svatého Ducha) a v proměnění chleba a vína na tělo a krev Kristovu'''
* '''rozdíly v konání konkrétních svátostí (Tajin)''':
** způsob křtu: v pravoslaví by se křest správně měl konat ponořením, nikoliv kropením jako v případě členů římskokatolické církve
156

editací