Wikipedista:Martin Hordějčuk/Pískoviště: Porovnání verzí

m
bez shrnutí editace
m
m
[[Soubor:Hortobágy.jpg|náhled|Maďarská pusta - typická krajina Panonie.]]
[[Soubor:Europe biogeography countries.svg|náhled|
{{legenda|#F77730CEE87A|PanonskáProvincie provinciestředoevropských listnatých lesů - PannonianContinental biogeografical region}}]]
 
= Provincie středoevropských listnatých lesů =
= Panonská provincie =
'''Provincie středoevropských listnatých lesů''' je [[Biogeografie|biogeografická]] jednotka, která se rozkládá v...
'''Panonská provincie''' (někdy též '''Panonie''') je [[Biogeografie|biogeografická]] jednotka, která se rozkládá v oblasti [[Panonská pánev|Panonské pánve]] obklopená pohořími ([[Alpy|Alpami]] z východu, [[Dinárské hory|Dináry]] z jihu a [[Karpaty]] ze severu a východu). Zaujímá celé území [[Maďarsko|Maďarska]] a částečně zasahuje na území [[Česko|Česka]], [[Slovensko|Slovenska]], [[Rumunsko|Rumunska]], [[Srbsko|Srbska]] a [[Chorvatsko|Chorvatska]].<ref name=":0">{{Citace elektronické monografie|příjmení=Condé|jméno=Sophie|příjmení2=Richard|jméno2=Dominique|titul=The Pannonian region|url=http://www.eea.europa.eu/publications/report_2002_0524_154909/biogeographical-regions-in-europe/pannonian.pdf|vydavatel=European Environment Agency|místo=|datum vydání=|datum přístupu=7.4.2017}}</ref>
 
státy.<ref name=":0">{{Citace elektronické monografie
Panonská [[Biogeografická provincie|provincie]] je nadřazená [[Severopanonská podprovincie|Severopanonské podprovincii]], která tvoří její severozápadní výběžek a zasahuje na území ČR do prostoru jižní [[Morava|Moravy]]. Pro podrobnější charakteristiku provincie na českém území viz [[Severopanonská podprovincie]]. Panonská provincie byla pojmenována pro účel [[Biogeografické členění Česka|biogeografického členění Česka]], avšak územně dobře koreluje a vychází z biogeografického regionu „''Pannonian biogeographical region''“, který je užíván [[Evropská unie|EU]] pro program [[NATURA 2000]] a Evropskou ekologickou síť EECONET.(Journal)
| příjmení = Condé
| jméno = Sophie
| příjmení2 = Richard
| jméno2 = Dominique
| příjmení3 = LIAMINE
| jméno3 = Nathalie
| spoluautoři = et al.
| titul = The Continental biogeographical region
| url = http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/biogeos/Continental.pdf
| vydavatel = European Environment Agency
| místo =
| datum vydání =
| datum přístupu = 7.4.2017
}}</ref>
 
PanonskáNa území Česka se tato [[Biogeografická provincie|provincie]] jedělí nadřazenána [[SeveropanonskáHercynská podprovincie|Severopanonské podprovinciihercynskou]], která[[Polonská tvořípodprovincie|polonskou]] jejía severozápadní[[Západokarpatská výběžekpodprovincie|západokarpatskou]] a[[Biogeografická zasahujepodprovincie|podprovincii]] naa územízahrnuje ČRvětšinu dorepubliky prostoruvyjma jižní [[Morava|Moravy]]. Pro podrobnější charakteristiku provincie na českém území viz [[Severopanonskázmíněné podprovincie]]. PanonskáProvincie provinciestředoevropských listnatých lesů byla pojmenována pro účel [[Biogeografické členění Česka|biogeografického členění Česka]], avšak územně dobře koreluje a vychází z biogeografického regionu „''PannonianContinental biogeographical region''“, který je užíván [[Evropská unie|EU]] pro program [[NATURA 2000]] a Evropskou ekologickou síť EECONET.(Journal)<ref>{{Citace elektronické monografie
| příjmení = CULEK
| jméno = Martin
| příjmení2 = GRULICH
| jméno2 = Vít
| příjmení3 = LAŠTŮVKA
| jméno3 = Zdeněk
| spoluautoři = et al.
| titul = Biogeografické regiony České republiky
| url = https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/download/807/2568/460-1
| vydání = 1
| vydavatel = Masarykova univerzita
| místo = Brno
| datum vydání = 2013
| datum přístupu = 2017-04-12
| strany = 447
| isbn = 978-80-210-6693-9
}}</ref>
 
== Charakteristika ==
bvofidvo
Jedná se o klimaticky teplou oblast rozlehlých rovin a pahorkatin, která je výrazně ovlivňovaná [[Kontinentální podnebí|kontinentálními]] vlivy z východu. Původní rozsáhlé lesy (s [[Dub|duby]], [[Lípa (rod)|lípami]] a [[Jilm|jilmy]]) byly postupem času vymýceny a nahrazeny pastvinami nebo poli. V současnosti se vyskytují pouze fragmenty původních doubrav, které jsou ale floristicky velice bohaté. Dominantním a typickým stanovištěm je druhotná [[step]] známá jako maďarská pusta (puzsta). Vyšší [[Biologická diverzita|biodiverzita]] původních druhů je soustředěna do míst nevhodných pro zemědělství, tedy do písčitých, zasolených nebo naopak zamokřených nebo horských lokalit. V provincii převažuje [[Megatermní organismy|teplomilná]] a [[Xerofyty|suchomilná]] fauna i flóra. Nicméně množství druhů je také vázáno na vodní a [[Mokřad|mokřadní]] ekosystémy, které nabízí poměrně bohatá říční síť povodí [[Dunaj|Dunaje]]. Charakteristickým a jedinečným druhem panonských stepí je například [[drop velký]]. [[Endemit|Endemické]] [[Taxon|taxony]] flóry se vyskytují především na pastvinách a loukách a jsou jimi například rod [[Šeřík|šeříků]] nebo [[Laskavcovité|laskavcovitých]].
 
V současnosti největšími hrozbami pro biodiverzitu je intenzivní zemědělství, odvodňování a s tím spojené snižování hladiny spodní vody nebo [[zasolování půd]]. Dále pak také regulace vodních toků a ploch a jejich [[eutrofizace]] a [[Znečištění vody|znečištění]].<ref name=":0" />
 
== Reference ==
<references />
== Citace ==
CULEK
 
Martin
 
GRULICH
 
Vít
 
LAŠTŮVKA
 
Zdeněk
 
et al.
 
Biogeografické regiony České republiky
 
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/download/807/2568/460-1
 
Masarykova univerzita
 
Brno
 
1
 
447
 
978-80-210-6693-9
125

editací