Wikipedista:Martin Hordějčuk/Pískoviště: Porovnání verzí

m
bez shrnutí editace
m
m
[[Soubor:Hortobágy.jpg|náhled|Maďarská pusta - typická krajina Panonie.]]
[[Soubor:Europe biogeography countries.svg|náhled|
{{legenda|#F77730|panonskáPanonská provincie - Pannonian biogeografical region}}]]
 
= Panonská provincie =
'''Panonská provincie''' (někdy též '''Panonie''') je [[Biogeografie|biogeografická]] jednotka, která se rozkládá v oblasti [[Panonská pánev|Panonské pánve]] obklopená pohořími ([[Alpy|Alpami]] z východu, [[Dinárské hory|Dináry]] z jihu a [[Karpaty]] ze severu a východu). Zaujímá celé území [[Maďarsko|Maďarska]] a částečně zasahuje na území [[Česko|Česka]], [[Slovensko|Slovenska]], [[Rumunsko|Rumunska]], [[Srbsko|Srbska]] a [[Chorvatsko|Chorvatska]].<ref Jednáname=":0">{{Citace seelektronické o klimaticky teplou oblast rozlehlých nížin v povodí [[Dunajmonografie|příjmení=Condé|Dunaje]]jméno=Sophie|příjmení2=Richard|jméno2=Dominique|titul=The aPannonian [[Tisaregion|Tisy]]url=http://www.eea.europa.eu/publications/report_2002_0524_154909/biogeographical-regions-in-europe/pannonian.pdf|vydavatel=European PůvodníEnvironment lesnatáAgency|místo=|datum krajinavydání=|datum je dnes přetvořena na krajinu převážně zemědělskou s plochami polí, pastvin a stepípřístupu=7. Dominantním a typickým stanovištěm je stepní pastvina známá jako maďarská pusta (''puzsta'' je maďarsky pastvina)4.2017}}</ref>
 
Panonská [[Biogeografická provincie|provincie]] bylaje drnadřazená [[Severopanonská podprovincie|Severopanonské podprovincii]], která tvoří její severozápadní výběžek a zasahuje na území ČR do prostoru jižní [[Morava|Moravy]]. MPro podrobnější charakteristiku provincie na českém území viz [[Severopanonská podprovincie]]. CulkemPanonská vymezenaprovincie abyla pojmenována pouze pro účel [[Biogeografické členění Česka|biogeografického členění Česka]], avšak územně dobře koreluje a vychází z biogeografického regionu ''Pannonian biogeographical region'', který je užíván [[Evropská unie|EU]] pro program [[NATURA 2000]] a Evropskou ekologickou síť EECONET.(Journal)
 
== Charakteristika ==
Jedná se o klimaticky teplou oblast rozlehlých rovin a pahorkatin, která je výrazně ovlivňovaná [[Kontinentální podnebí|kontinentálními]] vlivy z východu. Původní rozsáhlé lesy (s [[Dub|duby]], [[Lípa (rod)|lípami]] a [[Jilm|jilmy]]) byly postupem času vymýceny a nahrazeny pastvinami nebo poli. V současnosti se vyskytují pouze fragmenty původních doubrav, které jsou ale floristicky velice bohaté. Dominantním a typickým stanovištěm je druhotná [[step]] známá jako maďarská pusta (puzsta). Vyšší [[Biologická diverzita|biodiverzita]] původních druhů je soustředěna do míst nevhodných pro zemědělství, tedy do písčitých, zasolených nebo naopak zamokřených nebo horských lokalit. V provincii převažuje [[Megatermní organismy|teplomilná]] a [[Xerofyty|suchomilná]] fauna i flóra. Nicméně množství druhů je také vázáno na vodní a [[Mokřad|mokřadní]] ekosystémy, které nabízí poměrně bohatá říční síť povodí [[Dunaj|Dunaje]]. Charakteristickým a jedinečným druhem panonských stepí je například [[drop velký]]. [[Endemit|Endemické]] [[Taxon|taxony]] flóry se vyskytují především na pastvinách a loukách a jsou jimi například rod [[Šeřík|šeříků]] nebo [[Laskavcovité|laskavcovitých]].
 
V současnosti největšími hrozbami pro biodiverzitu je intenzivní zemědělství, odvodňování a s tím spojené snižování hladiny spodní vody nebo [[zasolování půd]]. Dále pak také regulace vodních toků a ploch a jejich [[eutrofizace]] a [[Znečištění vody|znečištění]].<ref name=":0" />
Panonská provincie byla dr. M. Culkem vymezena a pojmenována pouze pro [[Biogeografické členění Česka|biogeografického členění Česka]], avšak územně dobře koreluje a vychází z biogeografického regionu ''Pannonian biogeographical region'', který je užíván [[Evropská unie|EU]] pro program [[NATURA 2000]] a Evropskou ekologickou síť EECONET.
 
== Reference ==
== Panonská provincie v Česku ==
<references />
[[Soubor:Biogeografické provincie.svg|náhled|vpravo|
{{legenda|#CEE87A|provincie středoevropských listnatých lesů}}
{{legenda|#F77730|panonská provincie}}]]
Na území Česka zasahuje provincie svým severozápadním výběžkem, který je tvořen výhradně podřízenou [[Severopanonská podprovincie|Severopanonskou podprovincií]]. Podrobnější charakteristika platná pro toto území je pak uvedena právě v této podprovincii.
125

editací