Vikarizace: Porovnání verzí

Přidáno 1 292 bajtů ,  před 3 lety
větší celkové úpravy a doplnění; +Pahýl, +Upravit část, -Pracuje se
(+ šablony Přesnost a Pracuje se)
(větší celkové úpravy a doplnění; +Pahýl, +Upravit část, -Pracuje se)
{{přesnost}}
'''Vikarizace''' ('''vikariance, vikariace,''' '''vikarismus''') je [[Fytogeografie|fytogeografický]] termín označující stav, kdy se dva a více blízce příbuzných (přirozeně se vyskytujících) taxonů, vzniklých ze společného předka, ve volné přírodě vzájemně nahrazují/zastupují. Nejčastěji se jedná o druhy, které se zastupují v jednom [[Areál (biologie)|areálu]] rodu. Vikarizující taxony (vikarianty) vznikly buď rozpadem a samostatným vývojem v části původního areálu, nebo vlivem přizpůsobení odlišným podmínkám během migrace.
{{pracuje se}}
'''Vikarizace''' (též '''vikarismus''') je [[Fytogeografie|fytogeografický]] termín označující stav, kdy se jednotlivé příbuzné [[taxon]]y, nejčastěji druhy, zastupují v jednom [[Areál (biologie)|areálu]] rodu. Vikarizace může být geologická, ekologická a vertikální. Samozřejmě se jedná o přirozený výskyt druhů.
 
== Rozdělení ==
# '''<u>regionální vikarizace</u>''' – taxony se nahrazují v různých oblastech
=== Vikarizace geologická ===
#* '''horizontální''' (= '''geografická''') '''vikarizace''' – územní zastupování, např. [[sasanka hajní]], [[pstroček dvoulistý]] (Evropa) × [[sasanka pětilistá]], [[pstroček kanadský]] (S. Amerika);
Jedná se o druhy původně společného areálu obývající nyní dva a více různých areálů. Příkladem může být například [[lípa malolistá|lípa srdčitá]] (''Tilia cordata'') rostoucí běžně v Evropě a lípa ''[[Tilia amurensis]]'' vyskytující se ve východní Asiii. <!--Tyto dva areály dříve byly součástí jednoho areálu a v současnosti se vikarizují ve dvou areálech.--> Dalším příkladem jsou zástupci rodu cedr (''Cedrus''), a to [[cedr atlaský]] (''Cedrus atlantica'') vyskytující se přirozeně v pohoří [[Atlas (pohoří)|Atlas]] [[Cedr libanonský|, cedr libanonský]] (''C. libani'') rostoucí v pohoří [[Taurus (pohoří)|Taurus]] na jihu Turecka a táhnoucí se od západu až po Libanon, a dále ''[[Cedrus brevifolia]]'' přirozeně rostoucí na Kypru a ''[[Cedrus deodara]]'' rostoucí na západ od Himálají.
#* '''vertikální vikarizace''' – vazba na [[Vegetační stupňovitost|výškové vegetační stupně]], např. [[hvozdík pyšný]] pravý (nížinný až podhorský stupeň) × h. p. alpínský (horský až subalpínský stupeň);
 
# '''<u>intraregionální vikarizace</u>''' – probíhá ve stejném území
=== Vikarizace ekologická ===
#* '''ekologická vikarizace''' – rozhodující jsou rozdíly ve [[Biotop|stanovištních]] podmínkách, např. [[pěchava vápnomilná]] × [[pěchava slatinná]], [[sleziník severní]] × [[sleziník routička]]
Jedná se o příbuzné druhy společného rodového areálu oddělené ekologickými podmínkami. Druhy se v odlišných ekologických podmínkách zastupují svým výskytem. Příkladem může být [[pupava obecná]] (''Carlina vulgaris'') rostoucí na kyselých půdách a [[pupava dlouholistá]] (''C. longifolia'') rostoucí na půdách bazických. Pupava obecná je tedy [[Acidofilní rostliny|acidofilní rostlina]] a pupava dlouholistá [[Bazifilní rostliny|bazifilní]].
#* '''temporální''' (= '''chronologická''') '''vikarizace''' – rozdíly v [[Životní cyklus|životních cyklech]] (zejména v [[Kvetení|době květu]])
{{upravit část|sloučít s informacemi v podkapitolách}}
=== Vikarizace ekologickágeografická ===
Jedná se o druhy původně společného areálu obývající nyní dva a více různých areálů. Příkladem může být například [[lípa malolistá|lípa srdčitá]] (''Tilia cordata'') rostoucí běžně v Evropě a lípa ''[[Tilia amurensis]]'' vyskytující se ve východní Asiii. <!--Tyto dva areály dříve byly součástí jednoho areálu a v současnosti se vikarizují ve dvou areálech.--> Dalším příkladem jsou zástupci rodu cedr (''Cedrus''), a to [[cedr atlaský]] (''Cedrus atlantica'') vyskytující se přirozeně v pohoří [[Atlas (pohoří)|Atlas]] [[Cedr libanonský|, cedr libanonský]] (''C. libani'') rostoucí v pohoří [[Taurus (pohoří)|Taurus]] na jihu Turecka a táhnoucí se od západu až po Libanon, a dále ''[[Cedrus brevifolia]]'' přirozeně rostoucí na Kypru a ''[[Cedrus deodara]]'' rostoucí na západ od Himálají.
 
=== Vikarizace vertikální ===
Jde o zastoupení druhů v různých [[Nadmořská výška|nadmořských výškách]]. Například ''[[Zlatobýl obecný|Solidago virgaurea]]'' subsp. ''virgaurea'' roste od nížin až do hor. Nezasahuje však až do [[Subalpínský stupeň|subalpínského]] a [[Alpínský stupeň|alpínského stupně]], kde je zastoupena (vikarizována) ''S. virgaurea'' subsp. ''minuta''.
 
=== Vikarizace geologickáekologická ===
Jedná se o příbuzné druhy společného rodového areálu oddělené ekologickými podmínkami. Druhy se v odlišných ekologických podmínkách zastupují svým výskytem. Příkladem může být [[pupava obecná]] (''Carlina vulgaris'') rostoucí na kyselých půdách a [[pupava dlouholistá]] (''C. longifolia'') rostoucí na půdách bazických. Pupava obecná je tedy [[Acidofilní rostliny|acidofilní rostlina]] a pupava dlouholistá [[Bazifilní rostliny|bazifilní]].
== Odkazy ==
=== Literatura ===
* HENDRYCH, Radoslav. ''Fytogeografie.'' Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984. s.&nbsp;75–76.
=== Související články ===
* [[Pseudovikarizace]]{{Pahýl}}
 
{{Portály|Biologie}}