Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí: Porovnání verzí

úprava
m (Robot: přidání kategorie Smlouvy Běloruska)
(úprava)
'''Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí''' ('''ADR''' - z '''Accord Dangereuses Route'''), ukládá podmínky [[přeprava|přepravy]] nebezpečného [[náklad]]u. Dohoda ADR vznikla v roce [[1957]] v [[Ženeva|Ženevě]] a [[Československá socialistická republika|ČSSR]] k ní přistoupila v roce [[1987]]. Upravuje jakým způsobem je možno [[zboží]] přepravovat, bezpečnostní normy apod. Rozděluje zboží podle [[třídy nebezpečnosti zboží|tříd nebezpečnosti]]. Podobnou dohodou je [[RID]] - dohoda o přepravě nebezpečných věcí po [[železnice|železnici]].
{{Upravit|formát}}
'''Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí''' ('''ADR''' - z '''Accord Dangereuses Route'''), ukládá podmínky [[přeprava|přepravy]] nebezpečného [[náklad]]u. Dohoda ADR vznikla v roce [[1957]] v [[Ženeva|Ženevě]] a [[Československá socialistická republika|ČSSR]] k ní přistoupila v roce [[1987]]. Upravuje jakým způsobem je možno [[zboží]] přepravovat, bezpečnostní normy apod. Rozděluje zboží podle [[třídy nebezpečnosti zboží|tříd nebezpečnosti]]. Podobnou dohodou je [[RID]] - dohoda o přepravě nebezpečných věcí po [[železnice|železnici]].
 
== Základní pojmy ==
 
== Členské státy ==
Albánie, Andorra, Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kazachstán, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Makedonie, Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina.<ref>Aktualizovaný seznam členských států je dostupný [http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst_53_TDG_ADR.html zde]</ref>
<ref>Aktualizovaný seznam členských států je dostupný [http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst_53_TDG_ADR.html zde]</ref>
Albánie, Andorra, Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kazachstán, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Makedonie, Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina.
 
== Podmínky pro přepravu NV silniční dopravou ==
# Silniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze NV vymezené mezinárodní dohodou ADR.
# Zvláště nebezpečné věci lze přepravovat pouze na základě povolení [[Ministerstvo dopravy České republiky|ministerstva dopravy]] (neplatí pro [[ozbrojené síly]])
# Pro přepravu [[jaderný materiál|jaderných materiálů]] je třeba souhlasu [[Státní úřad pro jadernou bezpečnost|Státního úřadu pro jadernou bezpečnost]]
 
== Doklady k přepravě ADR ==
 
=== Přepravní doklad ===
Obsahuje údaje předepsané ADR pro přepravní doklad, např: pojmenování a [[identifikační číslo látky]] - UN číslo, oficiální pojmenování, příp. technický název látky, obalovou skupinu, čísla vzorů bezpečnostních značek, kód omezení pro tunely, dále odesílatel, příjemce atd. Údaje musí být napsány v jazyce odesílatele a není-li tímto jazykem angličtina, němčina nebo francouzština, též anglicky, německy nebo francouzsky (toto ustanovení platí pouze pro mezinárodní přepravu).
 
=== Písemné pokyny dle ADR ===
Jeden výtisk musí být v kabině řidiče. Musí být podle novely ADR 2011 napsány v jazyce, kterému rozumí řidič. Pokyny pro případ nehody zajišťuje dopravce a jsou jednotné pro všechny členské státy. Pokyny obsahují vzory bezpečnostních značek, hlavní nebezpečí a způsob ochrany před tímto nebezpečím.<ref>Ke stažení jsou [http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.htm zde] </ref>
Pokyny pro případ nehody zajišťuje dopravce a jsou jednotné pro všechny členské státy. Pokyny obsahují vzory bezpečnostních značek, hlavní nebezpečí a způsob ochrany před tímto nebezpečím.
<ref>Ke stažení jsou [http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.htm zde] </ref>
 
=== Další doklady ===
(např. cisternová přeprava)
* osvědčení o školeníschválení řidičevozidla
 
* osvědčení o schváleníškolení vozidlařidiče
 
osvědčení o školení řidiče
 
== Výbava vozidla ==
Pro každé vozidlo zakládací klín, jehož rozměry odpovídají hmotnosti vozidla a průměru jeho kol, dva stojací výstražné prostředky, kapalina na výplach očí .<ref>Nevyžaduje se pro čísla bezpečnostních značky č. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3</ref> a
 
Pro každého člena osádky vozidla: výstražnou vestu (např. jak je popsána v EN 471 standard), přenosnou svítilnu, jeden pár ochranných rukavic a ochranu očí (např. ochranné brýle).
pro každé vozidlo zakládací klín, jehož rozměry odpovídají hmotnosti vozidla a průměru jeho kol;
dva stojací výstražné prostředky;
kapalina na výplach očí <ref>Nevyžaduje se pro čísla bezpečnostních značky č. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3</ref> a
 
Dodatečná výbava potřebná pouze pro vybrané třídy: nouzová úniková maska<ref>Například nouzová úniková maska s kombinovaným plynovým/prachovým filtrem typuA1B1E1K1-P1 nebo A2B2E2K2-P2, která je podobná masce popsané v normě EN 141</ref> pro každého člena osádky musí být ve výbavě vozidla pro při přepravě nákladu označeného bezpečnostními značkami 2.3 nebo 6.1; lopata <ref name="a">Vyžaduje se jen pro čísla bezpečnostních značek 3, 4.1, 4.3, 8 a 9</ref>; kryt kanalizace <ref name="a" />; sběrná nádoba vyrobená z plastu.<ref name="a" />
pro každého člena osádky vozidla:
výstražnou vestu (např. jak je popsána v EN 471 standard);
přenosnou svítilnu;
jeden pár ochranných rukavic; a
ochranu očí (např. ochranné brýle).
 
Výbava dopravní jednotky práškovými hasicími přístroji: 1 ks 2 kg hasicí přístroj práškový a 1 ks 6 kg hasicí přístroj práškový (v případě vozidel do 3,5 t celk. hmotnosti – 1 ks hasicí přístroj práškový 2 kg; v případě dopravních jednotek s hmotností nad 7,5 t – 2 ks hasicího přístroje 6 kg).
Dodatečná výbava potřebná pouze pro vybrané třídy:
nouzová úniková maska<ref>Například nouzová úniková maska s kombinovaným plynovým/prachovým filtrem typuA1B1E1K1-P1 nebo A2B2E2K2-P2, která je podobná masce popsané v normě EN 141</ref> pro každého člena osádky musí být ve výbavě vozidla pro při přepravě nákladu označeného bezpečnostními značkami 2.3 nebo 6.1;
lopata <ref name="a">Vyžaduje se jen pro čísla bezpečnostních značek 3, 4.1, 4.3, 8 a 9</ref>;
kryt kanalizace <ref name="a" />;
sběrná nádoba vyrobená z plastu <ref name="a" />;
 
Výbava dopravní jednotky práškovými hasicími přístroji:
 
1 ks 2 kg hasicí přístroj práškový
1 ks 6 kg hasicí přístroj práškový (v případě vozidel do 3,5 t celk. hmotnosti – 1 ks hasicí přístroj práškový 2 kg; v případě dopravních jednotek s hmotností nad 7,5 t – 2 ks hasicího přístroje 6 kg)
 
== Označení vozidel ==
Označení vozidel pomocí oranžové tabulky (oranžový obdélník 40x30 cm orámovaný černým proužkem o síle 1,5cm5 cm), nebo pomocí bezpečnostní značky - čtverec postavený na vrchol různých barev podle třídy nebezpečnosti s piktogramem znázorňujícím nebezpečnost látky.
 
pomocí bezpečnostní značky - čtverec postavený na vrchol různých barev podle třídy nebezpečnosti s piktogramem znázorňujícím nebezpečnost látky
 
== Identifikační čísla NV ==
dělíIdentifikační čísla NV se dělí na [[Kemlerův kód|identifikační čísla nebezpečnosti]] a na [[identifikační číslo látky]].
 
'''== Přehled tříd ADR''' ==
Třída 1# Výbušné látky a předměty
# Plyny
Třída 3# Hořlavé kapaliny
#
Třída#* 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé výbušniny
Třída#* 4.2 Samozápalné látky
Třída#* 4.3 Látky, které ve styku s vodou vytvářejí hořlavé plyny
#
Třída#* 5.1 Látky podporující hoření
Třída#* 5.2 Organické peroxidy
#
Třída#* 6.1 Toxické látky
Třída#* 6.2 Infekční látky
Třída 7# Radioaktivní látky
Třída 8# Žíravé látky
Třída 9# Jiné nebezpečné látky a předměty
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Třída 1 Výbušné látky a předměty
 
Třída 2 Plyny
 
Třída 3 Hořlavé kapaliny
 
Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé výbušniny
 
Třída 4.2 Samozápalné látky
 
Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vytvářejí hořlavé plyny
 
Třída 5.1 Látky podporující hoření
 
Třída 5.2 Organické peroxidy
 
Třída 6.1 Toxické látky
 
Třída 6.2 Infekční látky
 
Třída 7 Radioaktivní látky
 
Třída 8 Žíravé látky
 
Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty
== Odkazy ==
=== Poznámky ===
<references />
 
=== Reference ===
[http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Nakladni_doprava/adr/ O ADR na stránkách Ministerstva dopravy]
=== Externí odkazy ===
* {{Commonscat|ADR images}}
* [http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Nakladni_doprava/adr/ADR+2013+-+ke+sta%C5%BEen%C3%AD/ Zde naleznente aktuální platné znění dohodyO ADR v češtině ke stažení vna DOCstránkách aMinisterstva XLSdopravy]
* [http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Nakladni_doprava/adr/ADR+2013+-+ke+sta%C5%BEen%C3%AD/ Aktuální platné znění dohody ADR v češtině ke stažení v DOC a XLS]
 
[[Kategorie:Nákladní doprava]]