Společnost sítí: Porovnání verzí

Odebráno 125 bajtů ,  před 4 lety
typo
(→‎Definice sítě: propojování hesel)
(typo)
 
Oproti společnosti předcházející se síťová společnost pyšní konceptem [[virtuální realita|virtuální reality]], s nímž úzce souvisí pojmy [[interaktivita]], [[hypertext]], [[multimédia]] a virtuální identita. Sluší se zmínit - a Castells neopomíjí tuto skutečnost ani ve své nejznámější publikaci The Information Age: Economy, Society and Culture'' - ''že síť, jako specifická forma organizační struktury, tu byla mnohem dříve, než se zrodila myšlenka samotného internetu (Jan van Dijk jej doplňuje a potvrzuje, že sítě jsou staré jako lidstvo samo a můžeme je vidět už v dobách, kdy lidé žili v tlupách a kmenech.). Kupříkladu jak železnice, tak pošta reprezentovaly poměrně kvalitní a jednotnou síť, tak v čem spočívá převratnost síťové organizace, proč ji vnímat jako epochální? Castells ve své knize hovoří o třech elementárních hlediscích, které síťová společnost čerpá z nového technologického prostředí, jsou jimi:
* ·        Funkčnost
 
* ·        Flexibilita
 
* ·        Snadná distribuce a propagace
 
Hladká a téměř bezproblémová distribuce umožňuje širokou expanzi, flexibilita zase schopnost konfigurace dle potřeb sítí,umožňuje pohotově reagovat na změny v daném prostředí. Výhodou je, že sítě nedisponují pouze jedním hlavním centrem, mohou tedy fungovat skvěle dál, i když bude jeden z jejich uzlů vyřazen. V tom tkví přínos síťového uspořádání oproti hierarchickému. Informační sítě jsou decentralizované, další znakem je již zmíněná interaktivita, která nabízí rozmanitost <nowiki> </nowiki>a mnohavrstevnatostmnohovrstevnatost komunikace. Obecně lze říci, že sítě svým uživatelům poskytují efektivní, stálou a snadnou komunikaci, jež úspěšně zdolává časové i prostorové bariéry. Čas měříme pouze ve spojení s dostupností [[informace]].
 
== Definice sítě ==
V rámci komplexnosti předkládané tematiky je třeba povšechně definovat i samotnou síť, jelikož tento pojem je pro naši problematiku zásadní. Ve svém článku Toward a Sociology of the Network Society Castells popisuje síť jako: ''„dynamickou, samovyvíjejícísamo vyvíjející se strukturu, která je poháněna informačními technologiemi a komunikacemi a může růst v souladu s cíli sítě. Svou hodnotu síť zvyšuje spolu s přidanými uzly.“''<ref>CASTELLS, Manuel. Toward a Sociology of the Network Society. ''Contemporary Sociology.'' [online]. 2008. [cit. 2014-12-01]. Dostupný na World Wide Web: <https://llk.media.mit.edu/courses/readings/csik/sociology-network-society.pdf>.</ref> Infrastruktura soudobé síťové společnosti je tvořena obrovskou sítí recipročních vztahů ať už mezi jednotlivci, komunitami, nebo nadnárodními korporacemi. Sítě se staly nervovým systémem naší společnosti.
 
Castells ve svých analýzách velmi často akcentuje přítomnost toků v sociálním prostoru a tvrdí, že naše společnost je formována toky technologií, [[kapitál|kapitálu]], informací, symbolů, zvuků a obrazů. Staré industriální prostory se přeměnily v nový prostor informačních toků tzv. „space of flows“ a tvoří platformu síťové společnosti.
 
Castells vyjmenovává tři primární vlastnosti nové síťové ekonomiky:
* ·        Hlavní zdroj konjunktury tvoří generování a zpracování informací
* ·        Činnosti jako produkce, výměna a spotřeba se odehrávají v globálním prostředí
* ·        Produktivita a konkurence je budována v globální síti interakcí probíhající mezi jednotlivými produkčními sítěmi
Petr Očko, v návaznosti na Castellse, definuje novou ekonomiku takto: ''„Jedná se o ekonomiku, v níž klíčový zdroj generování blahobytu leží ve schopnosti vytvářet nové znalosti a aplikovat je na každou oblast lidské činnosti pomocí vyspělých technologických a organizačních procedur zpracování informací. Díky informační a komunikační propojenosti je ekonomikou síťovou a úspěšná participace v ní závisí také na schopnosti aktivovat síťová propojení a využívat síťových efektů, přičemž toto je analogicky aplikovatelné i na oblast společenských a politických vztahů.“''<ref>OČKO, Petr. ''Ekonomika podniku v éře informační společnosti.'' [online]. [cit. 2014-12-01]. Dostupný na World Wide Web: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PNY5LOQav6gJ:www.informacniveda.cz/dwn/1003/1164_ekonomika_podniku.pdf+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz>.</ref>
 
Neregistrovaný uživatel