Biogeografické členění Česka: Porovnání verzí

m
Změna uspořádání nadpisů a drobné opravy odkazů.
m (úprava odkazu na existující článek)
m (Změna uspořádání nadpisů a drobné opravy odkazů.)
'''Biogeografické členění ČRČeska''' neboli '''biogeografická diferenciace ČRČeska''' je rozčlenění území [[Česko|České republiky]] z hlediska [[biogeografie]], (z hlediska rozmístění bioty v prostoru). Biogeografické členění území zajišťuje vymezenívymezuje prostorůprostory, jejichž posláním je zajistit vývoj ekologicky stabilních přírodních a přirozených [[Společenstvo|společenstev]]. AMimo to je téžtaké nezbytnýmvýznamným podkladem pro udržení a obnovu [[Biologická diverzita|biodiverzity]] (rozmanitosti flóry a fauny). V souvislosti s napojením ČR do programu [[Evropská unie|Evropské unie]], který je orientován na tvorbu tzv. Evropské ekologické sítě (EECONET), a projektováním [[Územní systém ekologické stability|územních systémů ekologické stability (ÚSES)]] byly v ČR vymezeny biogeografické jednotky na regionální úrovni. Ty byly zasazeny do již zavedeného, ale málo podrobného biogeografického členění.<ref name = "culek1">{{Citace monografie | příjmení = CULEK | jméno = Martin | spoluautoři = | titul = Biogeografické členění České republiky | vydavatel = ENIGMA | místo = Praha | rok = 1996 | počet stran = 347 | isbn = 80-85368-80-3}}</ref>
 
Pro vystižení bohatství a rozmanitosti bioty různé úrovně byly na území ČR vymezeny dvě soustavy biogeografického členění:
=== IndividuálníTypologické členění ===
Cílem je vymezit typy, územně nesouvislé segmenty krajiny, které se v krajině opakují, mají podobné ekologické podmínky a kterým odpovídá relativně podobná biota. Typologické členění vyzdvihuje opakovatelnost a podobnost v krajině.­
* '''[[biochora]]''' – v jednom bioregionu je 5–12 biochor, typy biochor částečně odpovídají vegetačním třídám v EECONET
* '''[[Skupina typů geobiocénů|skupina typů geobiocénu (STG)]]''' – v ČR asi 200 skupin, v rámci 1 typu biochory 5–12 STG<ref name = "culek1" />
== Individuální členění ==
[[Soubor:Biogeograficke cleneni CR.svg|thumb|300px|right|
'''Biogeografické členění ČR (individuální):'''<br />
{{legenda|#FF5959|severopanonská podprovincie}}
]]
'''Biogeografické členění ČR''' neboli '''biogeografická diferenciace ČR''' je rozčlenění území [[Česko|České republiky]] z hlediska [[biogeografie]] (z hlediska rozmístění bioty v prostoru). Biogeografické členění území zajišťuje vymezení prostorů, jejichž posláním je zajistit vývoj ekologicky stabilních přírodních a přirozených [[Společenstvo|společenstev]]. A je též nezbytným podkladem pro udržení a obnovu rozmanitosti flóry a fauny. V souvislosti s napojením ČR do programu [[Evropská unie|Evropské unie]], který je orientován na tvorbu tzv. Evropské ekologické sítě (EECONET), a projektováním [[Územní systém ekologické stability|územních systémů ekologické stability (ÚSES)]] byly v ČR vymezeny biogeografické jednotky na regionální úrovni. Ty byly zasazeny do již zavedeného, ale málo podrobného biogeografického členění.<ref name = "culek1">{{Citace monografie | příjmení = CULEK | jméno = Martin | spoluautoři = | titul = Biogeografické členění České republiky | vydavatel = ENIGMA | místo = Praha | rok = 1996 | počet stran = 347 | isbn = 80-85368-80-3}}</ref>
 
== Soustava biogeografického členění krajiny ==
 
Pro vystižení bohatství a rozmanitosti bioty různé úrovně byly vymezeny dvě soustavy biogeografického členění:
=== Individuální členění ===
Cílem je vystihnout souvislé a relativně homogenní celky, které se do různé míry liší složením bioty. Individuální členění vyzdvihuje jedinečné, neopakovatelné vlastnosti území.
 
# [[panonská provincie]]
* '''[[Biogeografická podprovincie|biogeografická podprovincie (subprovincie)]]''' – v ČR jsou vymezeny 4:
# [[Hercynská biogeografická podprovincie|hercynská podprovincie]]
# [[Polonská biogeografická podprovincie|polonská podprovincie]]
# [[západokarpatská podprovincie]]
# [[Severopanonská biogeografická podprovincie|severopanonská podprovincie]]
* '''[[Bioregion|biogeografický region (bioregion)]]''' – v ČR jich je vymezeno 91 (71 v hercynské, 4 v polonské, 11 v západokarpatské, 5 v severopanonské podprovincii)
 
=== TypologickéPřehled biogeografického členění Česka ===
Cílem je vymezit typy, územně nesouvislé segmenty krajiny, které se v krajině opakují, mají podobné ekologické podmínky a kterým odpovídá relativně podobná biota. Typologické členění vyzdvihuje opakovatelnost a podobnost v krajině.
­
* '''[[biochora]]''' – v jednom bioregionu je 5–12 biochor, typy biochor částečně odpovídají vegetačním třídám v EECONET
* '''[[Skupina typů geobiocénů|skupina typů geobiocénu (STG)]]''' – v ČR asi 200 skupin, v rámci 1 typu biochory 5–12 STG<ref name = "culek1"/>
 
== Přehled biogeografického členění ČR ==
 
Pro úplnost je zde uvedena celá hierarchie biogeografického členění [[Česko|České republiky]], od [[Biom|biomu]] (používaného v celosvětovém měřítku) až po [[Bioregion|bioregiony]] (vymezené pouze pro potřeby ČR). Aktualizovaný seznam bioregionů vychází z publikace ''CULEK, Martin, a kol. Biogeografické členění České republiky II. díl'' <ref name = "culek2">{{Citace monografie | příjmení = CULEK | jméno = Martin | spoluautoři = a kol. | titul = Biogeografické členění České republiky II. díl | vydavatel = Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | místo = Praha | rok = 2005 | počet stran = 589 | strany = | isbn = 80-86064-82-4}}</ref>.
125

editací