Vysoká škola: Porovnání verzí

Přidáno 60 bajtů ,  před 3 lety
Drobné aktualizace (počet, detaily).
(Úprava struktury: je třeba globalizovat, nicméně dosavadní text se evidentně vztahuje k ČR, tedy dáno pod Česko.)
(Drobné aktualizace (počet, detaily).)
[[Právnická osoba]], která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého členského státu [[Evropská unie|EU]], nebo která byla zřízena nebo založena podle práva některého členského státu EU, je oprávněna působit jako soukromá vysoká škola, pokud jí [[Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky|ministerstvo školství]] udělilo státní souhlas. Oprávnění působit jako soukromá vysoká škola je nepřevoditelné a nepřechází na právní nástupce. Před rozhodnutím si ministerstvo vyžádá stanovisko [[Akreditační úřad|Akreditačního úřadu]] k udělení státního souhlasu. Soukromá vysoká škola je povinna zajistit finanční prostředky pro vzdělávací činnost – obvykle se zde tedy, oproti veřejným a státním vysokým školám v Česku, platí [[školné]]. Ministerstvo též může poskytnout soukromé vysoké škole, která je veřejně prospěšnou právnickou osobou se statusem veřejné prospěšnosti zapsaným ve veřejném rejstříku, dotace.
 
V [[Česko|České republice]] takto v současné době působí [[Seznam vysokých škol v Česku#Soukromé vysoké školy v Česku|4140 soukromých vysokých škol]], 3 z nich jsou univerzitního typu.
 
==== Zahraniční vysoké školy ====
Nově, od září roku [[2016]], české právo (''vysokoškolský zákon'') též reguluje působnost zahraničních organizací na svém území, tedy institucí/ či firem, které na území [[Česko|České republiky]] poskytují vysokoškolské vzdělání, přičemž liberalizace tohoto prostředí proběhla již zákonem v roce 1998. Do této doby též některé prameny (např. [[Ministerstvo financí České republiky|MFČR]]) kriticky uvádí ten fakt, že Česká republika se stala zemí s největším počtem soukromých vysokých škol – či přesněji soukromých subjektů poskytujících vysokoškolské vzdělávání – v [[Evropa|Evropě]]. Působnost [[Seznam vysokých škol v Česku#Zahraniční vysoké školy v Česku|zahraničních subjektů v Česku]] se též do té doby stala předmětem některých afér (blíže např. [[nostrifikace]] a [[Fakulta právnická Západočeské univerzity#Kauzy plzeňských práv|kauzy plzeňských práv]]), nicméně ze soukromých subjektů nebývají kritizovány jen ty zahraniční, ale též i ty tuzemské (napřkupř. [[Univerzita Jana Amose Komenského Praha|UJAK]] [[Vladimíra Dvořáková|předsedkyní]] [[Akreditační komise|Akreditační komise]]).
 
Za ''zahraniční vysokou školu'' je nyní dle zákona považována každá [[právnická osoba]] ustavená dle [[právo|právních předpisů]] jiného [[stát]]u, která je v tomto [[Seznam států světa|cizím státě]], podle jehož práva byla zřízena, součástí [[Systém vzdělávání v České republice|vysokoškolského vzdělávacího systému]] a která v tomto státě poskytuje vzdělávání, jehož absolvováním se podle jeho právních předpisů získává vzdělání vysokoškolské.
 
===== Evropské zahraniční vysoké školy =====
Za [[Evropa|evropské]] zahraniční vysoké školy v [[Česko|ČR]] jsou dle zákona považovány všechny ty zahraniční vysoké školy, které mají [[Sídlo (právo)|sídlo]], svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého jiného členského státu [[Evropská unie|Evropské unie]], nebo které byly zřízeny nebo založeny podle práva (jurisdikce) některého jiného členského státu, a jsou oprávněny poskytovat na území ČR zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském [[studijní program|studijním programu]], uskutečňované podle právních předpisů tohoto cizího státu, a to pouze pokud jsou v ČR přihlášeny k plnění příslušných informačních povinností.
 
===== Mimoevropské zahraniční vysoké školy =====
Za mimoevropské zahraniční vysoké školy v [[Česko|ČR]] jsou dle zákona považovány všechny ty zahraniční vysoké školy, které jsou oprávněny poskytovat na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském [[studijní program|studijním programu]], uskutečňované podle právních předpisů tohoto cizího státu, pouze pokud [[Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky|MŠMT]] udělí příslušné tuzemské povolení.
 
===== Pobočky evropských zahraničních vysokých škol =====
Za pobočky [[Evropa|evropských]] zahraničních vysokých škol v [[Česko|ČR]] jsou dle zákona považovány všechny ty tuzemské [[právnická osoba|právnické osoby]], které hodlají na území ČR v rámci spolupráce s evropskou zahraniční vysokou školou poskytovat zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském [[studijní program|studijním programu]] evropské zahraniční vysoké školy podle práva tohoto cizího státu evropské zahraniční vysoké školy a jsou oprávněny toto vzdělávání na území ČR uskutečňovat, pouze pokud se v ČR přihlásí k plnění příslušných informačních povinností.
 
===== Pobočky mimoevropských zahraničních vysokých škol =====
Za pobočky mimoevropských zahraničních vysokých škol v [[Česko|ČR]] jsou dle zákona považovány všechny ty tuzemské [[právnická osoba|právnické osoby]], které hodlají na území ČR v rámci spolupráce s mimoevropskou zahraniční vysokou školou poskytovat zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském [[studijní program|studijním programu]] mimoevropské zahraniční vysoké školy podle práva domovského státu mimoevropské zahraniční vysoké školy a jsou oprávněny toto vzdělávání na území ČR poskytovat, pouze pokud jim [[Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky|MŠMT]] udělí příslušné tuzemské oprávnění.
 
=== Lidé působící na vysoké škole ===
3 003

editací