Bridge: Porovnání verzí

Odebrány 2 bajty ,  před 13 lety
m
Formulace, členění, upřesnění
m (Formulace, členění, upřesnění)
{{Různé významy|tento=mostu, který je součástí [[Počítačová síť|počítačové sítě]]|druhý=karetní hře|stránka=Bridž}}
 
'''Most''' (anglicky ''Bridge'bridge''') označuje v [[Počítačová síť|počítačové síti]] [[síťové zařízení]], které spojuje dvě části sítě na druhé (linkové) vrstvě [[referenční model ISO/OSI|referenčního modelu ISO/OSI]].<br />Most je pro protokoly vyšších vrstev transparentní (neviditelný), odděluje provoz různých segmentů sítě a tím zmenšuje i zatížení sítě.
 
== Princip činnosti ==
Most je pro protokoly vyšších vrstev transparentní (neviditelný).<br />
 
Most zmenšuje zatížení sítě. Oddělujeodděluje provoz dvou segmentů sítě, natak základěže učenísi se (ukládání dove své paměti [[RAM)]] sám sestaví tabulku [[MAC adresa|MAC]] (fyzických) adres a portů, zza kterýchkterými sestavujese směrovacídané tabulkuadresy nacházejí. Leží-li příjemce ve stejném segmentu jako odesílatel, most rámce do jiných částí sítě neodešle. V opačném případě je odešle do příslušného segmentu v nezměněném stavu. Tyto schopnosti(týká se vztahují pouze natzv. [[Unicast]] paketyrámců, NonUnicastkteré (všesměrové)jsou paketyurčeny (Multicast,jedinému Broadcastpříjemci) most nefiltruje a propouští.
<br />
 
Všesměrové rámce ([[Multicast]], [[Broadcast]]) jsou naopak propouštěny bez omezení.
 
Mosty používají dvě základní metody propojování sítí :
 
Mosty používají dvě základní metody propojování sítí :
* '''Transparent bridging''' (transparentní, průhledné, přemosťování) je používáno především pro [[ethernet|ethernetové]] sítě (případně i pro [[FDDI]] sítě). Mosty jsou neviditelné (průhledné) pro koncové stanice, kterým se propojené sítě jeví jako jedna lokální síť. Na začátku most vůbec neví jak jsou jednotlivé stanice v síti rozloženy a musí paket přijatý na jedné síti poslat do všech ostatních připojených sítí, protože ještě neví, kde se cílová stanice nachází. Postupně se ale umí naučit jak jsou stanice v síti rozloženy.
* '''Source route bridging''' (zdrojové směrování) je používáno ve spojení s [[token ring|token-ring]] sítěmi. Oproti první metodě, kde se kladly větší nároky na most, je zde tomu naopak a cílem je, aby byl most co nejjednodušší. Každý paket musí kromě adresy odesílatele a příjemce obsahovat také posloupnost adres všech mostů, kterými musí paket projít. Vysílající stanice si tedy dříve než pošle první paket, musí zjistit celou cestu k cílové stanici.
 
== Výhody síťového mostu: ==
* není ho potřeba konfigurovat
* Rozumí rámci
* Snižujesnižuje velikost kolizní domény
* Je samokonfigurující
* transparentní k protokolům z vyšších vrstev
* Má vlastní paměť
* lacinější než router
* Jednoduché mosty jsou velmi levné
* Snižuje velikost kolizní domény
* Transparentní k protokolům přes MAC vrstvu
 
== Nevýhody síťového mostu: ==
* Neomezujeneomezuje rozsah vysílánívšesměrového vysílání
* vyšší latence, než opakovače ([[repeater]]) z důvodu čtení MAC adresy
* Přemosťováním (Bridging) různých MAC protokolů dochází k chybám
* Mosty jsou dražší než opakovače
* Protože mosty díky prohlížení MAC adresy dělají více než opakovače ([[repeater]]), dělá je to pomalejší než opakovače
* Přemosťováním (Bridging)přemosťováním různých MAC protokolů dochází k chybám
* Mosty jsou dražší než opakovače
 
== Bridging versus routing ==
Bridging a Routing (směrování) jsou obapodobná způsobyřízení vykonávající řízenítoku dat, ale pracují pomocí různých metod. Bridging se provádí na 2. (linkové) vrstvě (L2), routing pak na 3. (síťové) vrstvě (L3) [[referenční model ISO/OSI|referenčního modelu ISO/OSI]]. TentoMost rozdíl znamená, že mosttedy směruje rámce podle přiřazenéjejich hardwarové [[MAC adresa|MAC adresy]] hardwaru, zatímco router se rozhoduje podle libovolně přiřazené IP adresy unitř přenášeného datagramu. NásledkemKlasický tohomost mostyproto nejsounení schopnischopen rozlišovat sítě. Z různých důvodů se však do mostů tato schopnost implementuje, zatímcotakže [[router|routry]]most můžou.<brmůže />ležet na pomezí.
Při projektování větší sítě si můžetemusíme vybrat buďmezi umístit vícenásobné segmenty do jedné přemostěné (bridged) sítě,přemostěním nebo je rozdělit dorozdělením různýchna sítírůzné spojenýchpodsítě vzájemněpropojené routryroutery. KdyžPokud je v routedroutované síti hostitelpočítač fyzicky přesunut z jedné síťové oblasti do dalšíjiné, musí dostatmu novoubýt přidělena jiná [[IP adresa|IP adresu]]. KdyžPokud je tento systémpočítač přesunut uvnitř přemostěné (bridged) sítě, nemusínení sepotřeba překonfigurovatnic nicpřekonfigurovávat.<br />
 
== Viz také ==
* [[Switch]]
* [[Repeater]]
 
<br />
[[Kategorie:Počítačové sítě]]