Seznam chráněných území v okrese Chrudim: Porovnání verzí

Oprava chybného údaje o rozloze PR.
(Aktualizace fotografie více jak šest let staré.)
(Oprava chybného údaje o rozloze PR.)
! Kód !! class="unsortable" width =100px|Obrázek!! Typ !! Název !! Rozloha ([[Hektar|ha]]) !! class="unsortable" | Galerie <br>Commons !! Popis území !! Souřadnice
|-
| {{drusop|2117}} || [[Soubor:Anenské údolí (přírodní rezervace a evropsky významná lokalita), CZ160505-045.jpg|100x100px|Popis obrazku]] || [[Přírodní rezervace|PR]] || [[Anenské údolí (přírodní rezervace)|Anenské údolí]] || {{nts|5674.2019}} || {{Commonscat v tabulce|Anenské údolí (nature reserve)}} || Ochrana rostlinných společenstev mezofilních lesů, přípotočních olšin, suchomilných trávníků a vlhkých luk s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů v krajinářsky hodnotném údolí [[Anenský potok (přítok Novohradky)|Anenského potoka]]
|| {{Souřadnice|49.8723333|15.9906389}}
|-