Res iudicata: Porovnání verzí

Přidáno 44 bajtů ,  před 6 lety
m
odkazy
m (odkazy)
 
''Je nepochybné, že správní orgán může vydat rozhodnutí jen tehdy, jestliže dosud neexistuje. Neexistence rozhodnutí znamená, že buď dosud v určité formě (písemné či ústní) nebylo vydáno, anebo vydáno bylo, ale trpí takovými těžkými vadami, které měly za následek jeho nicotnost (tj. neexistenci, nulitu). Pokud z uvedených důvodů nelze považovat rozhodnutí za neexistující, čili je prokázáno, že rozhodnutí správního orgánu vydáno bylo a netrpí takovými těžkými vadami, které by mohly způsobit jeho nicotnost, brání překážka rei iudicatae (překážka věci rozhodnuté) dalšímu rozhodnutí ve stejné věci.''
(Rozsudek [[Krajský soud v Hradci Králové|Krajského soudu]] v Hradci Králové]] ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. 525 Ca 12/2004)
 
''Zamítnutí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí nezakládá překážku věci pravomocně rozhodnuté ve vztahu k novému návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí podle stejného exekučního titulu.''
(Rozsudek [[Nejvyšší soud České republiky|Nejvyššího soudu České republiky]] ze dne 28. 11. 2001, sp. zn. 20 Cdo 2481/99)
 
''Podle § 159a odst. 5 [[Občanský soudní řád (Československo, 1963)|o. s. ř.]] jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být projednávána znovu. Předpokladem je, že jde o totožnou pravomocně rozsouzenou věc. Totožnost věci je dána totožností účastníků řízení (žalobce a žalovaného) a totožností předmětu řízení. O totožnost předmětu řízení jde v případě, že v novém řízení se jedná o tentýž nárok, opírající se o tentýž právní důvod, a to za podmínky, že tento důvod plyne ze stejného skutkového stavu jako v předchozím řízení. Pro posouzení, zda je dána překážka věci pravomocně rozsouzené, není však významné, jak byl skutek, který je předmětem řízení, posouzen soudem po právní stránce.''
(Rozsudek [[Nejvyšší soud České republiky|Nejvyššího soudu České republiky]] ze dne 24. 3. 1999, sp. zn. 25 Cdo 1751/98)
 
 
{{Pahýl}}
 
{{Portály|Právo}}