Otevřít hlavní menu

Změny

Odebráno 7 bajtů ,  před 2 lety
m
oprava diakritiky
{{Přesnost}}
 
'''Hospodářskou politiku''' můžeme obecně chápat jako přístup státu (vlády) k ekonomice své země. Jedná se o činnost, při které se nositelé hospodářské politiky (zákonodárné instituce – parlament, vládní instituce – vláda, emisní banka, instituce vytvářející tržní prostředí, soudní instituce, apod.), za využití celé řady nástrojů a svěřených pravomocí, snaží dosáhnout předem určených ekonomických (ale i společenských) cílů. <ref name=":0">{{Citace monografie
| příjmení = Slaný
| jméno = Antonín
| rok = 2006
| isbn = 80-86730-04-2
}}</ref> . 
 
=== Historie ===
<ref name=":1" />
 
'''Mikroekonomickou hospodářskou politiku''', se zabývá zvyšováním efektivnosti při alokaci zdrojů. Někdy bývá označována jako doplňující makroekonomická hospodářská politika. <ref name=":0" />
<ref name=":1" />
 
Jedním hlavních cílů hospodářské politiky je '''stimulace celkové produkce''' v ekonomice. Důležitými veličinami jsou především velikost produktu a jeho tempo růstu.  Dalším z důležitých cílů hospodářské politiky je udržování '''nízké nezaměstnanosti'''. Nezaměstnanost z ekonomického pohledu představuje stav, kdy část pracovního potenciálu společnosti práci nenalézá anebo dobrovolně o práci neusiluje. Následujícím ekonomickým cílem hospodářské politiky je '''inflace''' značí celkovou nerovnováhu ekonomiky, jejímž projevem je trvalý vzestup cenové hladiny. <ref name=":2" />
 
Mezi nejdůležitější vnější cíle hospodářské politiky patří : dosažení vyrovnané platební bilance, zajištění stabilního a optimálního devizového kurzu, optimální úrovně zadlužení, přímých investic a tak dále. <ref name=":2" /> <ref name=":3" />
 
=== Nositelé hospodářské politiky ===
''Subjektem hospodářské politiky'' může být jednotlivec či skupina, která hraje aktivní roli ve tvorbě, provádění a kontrole hospodářské politiky. Z hlediska souboru institucí se jedná především o: <ref name=":2" />: 
* '''zákonodárné instituce -''' - v České republice zákonodárná moc náleží parlamentu;
* '''vládní instituce -''' - vláda, ministerstva, státní instituce jako jsou celní a daňové orgány, živnostenské úřady;
* '''nositele měnové politiky''' - emisní banka;
* '''instituce vytvářející a dohlížející na tržní prostředí''' - protimonopolní úřady;
* '''instituce zaručující vymahatelnost zákonem''' - soudní instituce;
* '''další instituce, které ji přímo či nepřímo ovlivňují''' - odbory, politické strany, atd. <ref name=":2" /> <ref>POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Ústava České republiky. Psp.cz [online]. © 2016 [cit. 2016-10-02]. Dostupné z: http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html</ref>;
''Objektem hospodářské politiky'' je ekonomika daného státu. Patří zde subjekty, které se podílejí na hospodářských procesech a nebo je svou činností ovlivňují. Charakterizovány jsou všechny vazby, které mezi subjekty v rámci probíhajícího hospodářského procesu vznikají. <ref>{{Citace monografie
| příjmení = Paulík
| jméno = Tibor
| místo = Ostrava
| rok = 2007
}}</ref> .
 
=== Nástroje hospodářské politiky ===
·        nástroje systémové (kvalitativní) a
 
·        nástroje běžné hospodářské politiky (kvantitativní). <ref name=":0" />
 
==== Systémové nástroje hospodářské politiky (kvalitativní) ====
30

editací