Otevřít hlavní menu

Změny

Odebráno 965 bajtů ,  před 3 lety
-antigay POV
Zhruba od 3. čtvrtiny 19. století do 3. čtvrtiny 20. století byla homosexualita uváděna v odborných monografiích a později v systematických klasifikacích jako jedna z [[duševní porucha|duševních poruch]]. Počínaje rokem [[1973]] však nejvýznamnější americké a následně světové, evropské i asijské psychiatrické organizace na základě změny společenské situace a vědeckých výzkumů<ref name="amici">[http://www.courtinfo.ca.gov/courts/supreme/highprofile/documents/Amer_Psychological_Assn_Amicus_Curiae_Brief.pdf Case No. S147999 in the Supreme Court of the State of California, In re Marriage Cases Judicial Council Coordination Proceeding No. 4365(…)]</ref> od tohoto pojetí postupně ustoupily.<ref name="gayokapa">Lynne Lamberg, JAMA (Journal of the American Medical Association) contributor JAMA: [http://www.soulforce.org/article/642 Gay Is Okay With APA (American Psychiatric Association)]</ref>
 
NázoryJiž vod prvnívzniku skupiněpojmu tvrdíexistovala vedle sebe různá pojetí homosexuality, žeod sexuálníhypotéz předpokládajících plnou genetickou předurčenost přes pojetí přisuzující rozhodující vliv nitroděložnímu vývoji nebo rodinným podmínkám a výchovným vlivům. Sexuální orientace se ve své podstatě jeví jako biologická, předurčená komplexní souhrou genetických faktorů a raného děložního prostředí, a proto není osobní volbou.<ref name="rcp2007" /><ref name="pediatrics2004">Pediatrics: [http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/pediatrics;113/6/1827 Sexual Orientation and Adolescents], [[American Academy of Pediatrics]] Clinical Report.</ref> Podle nich neexistujeNeexistuje žádný přesvědčivý důkaz na podporu tvrzení, že rané dětské zkušenosti, výchova, sexuální zneužití, trauma nebo jiné závažné životní události a jakékoliv sociální prostředí po narození ovlivňují sexuální orientaci<ref name="rcp2007">Royal College of Psychiatrists: [http://web.archive.org/web/20100827104609/http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/Submission%20to%20the%20Church%20of%20England.pdf Submission to the Church of England’s Listening Exercise on Human Sexuality.]</ref><ref name="pediatrics2004"/><ref>[http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/therapeutic-response.pdf Report of the American Psychological Association Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation]</ref><ref>Pediatric Neuroendocrinology: [http://content.karger.com/produktedb/produkte.asp?doi=10.1159/000262525&typ=pdf Sexual Hormones and the Brain: An Essential Alliance for Sexual Identity and Sexual Orientation]</ref> ÚdajněTakové takovédomněnky názoryv současnosti pramení z nesprávných informací a předsudků.<ref name="psych2010">American Psychiatric Association [http://healthyminds.org/More-Info-For/GayLesbianBisexuals.aspx Sexual Orientation]</ref> Neexistují žádné vědecké studie, které by prokazovaly nebo vyvracely úspěšnost konverzních metod usilujících o změnu sexuální orientace. Některé studie dokládají rizikovost těchto metod.<ref name="APA Resolution">American Psychological Association: [http://www.apa.org/about/governance/council/policy/sexual-orientation.aspx Resolution on Appropriate Affirmative Responses to Sexual Orientation Distress and Change Efforts]</ref>
Již od vzniku pojmu existovala vedle sebe různá pojetí příčin vzniku homosexuality, od hypotéz předpokládajících plnou genetickou předurčenost přes pojetí přisuzující rozhodující vliv nitroděložnímu vývoji nebo rodinným podmínkám a výchovným vlivům. V současné době se ukazuje velká polarizace názorů na tuto otázku <ref name="dailymail">Sarah Griffiths [http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3563192/The-science-sexuality-having-older-brothers-certain-genes-experts-study-really-influences-sexual-orientation.html The science of sexuality: From having older brothers to certain genes, experts study what really influences sexual orientation]</ref> tak, že osoby pozitivně nakloněné k liberalizaci homosexuálních tendencí dávají přednost tvrzení, že homosexualita je dána geneticky, bez možnosti osobní volby nebo ovlivnění během života, zatímco ti preferující konzervativní restrikci myslí, že vznik homosexuality je podmíněn vlivy během života <ref name="psychologiecz">Albert Kšiňan [https://psychologie.cz/jak-vznika-homosexualita/ Jak vzniká homosexualita?]</ref> Samotná existence této polarizace ukazuje na nedostatek výzkumu nebo informovanosti v této oblasti.
 
Názory v první skupině tvrdí, že sexuální orientace se ve své podstatě jeví jako biologická, předurčená komplexní souhrou genetických faktorů a raného děložního prostředí, a proto není osobní volbou.<ref name="rcp2007" /><ref name="pediatrics2004">Pediatrics: [http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/pediatrics;113/6/1827 Sexual Orientation and Adolescents], [[American Academy of Pediatrics]] Clinical Report.</ref> Podle nich neexistuje žádný přesvědčivý důkaz na podporu tvrzení, že rané dětské zkušenosti, výchova, sexuální zneužití, trauma nebo jiné závažné životní události a jakékoliv sociální prostředí po narození ovlivňují sexuální orientaci<ref name="rcp2007">Royal College of Psychiatrists: [http://web.archive.org/web/20100827104609/http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/Submission%20to%20the%20Church%20of%20England.pdf Submission to the Church of England’s Listening Exercise on Human Sexuality.]</ref><ref name="pediatrics2004"/><ref>[http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/therapeutic-response.pdf Report of the American Psychological Association Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation]</ref><ref>Pediatric Neuroendocrinology: [http://content.karger.com/produktedb/produkte.asp?doi=10.1159/000262525&typ=pdf Sexual Hormones and the Brain: An Essential Alliance for Sexual Identity and Sexual Orientation]</ref> Údajně takové názory pramení z nesprávných informací a předsudků.<ref name="psych2010">American Psychiatric Association [http://healthyminds.org/More-Info-For/GayLesbianBisexuals.aspx Sexual Orientation]</ref>
 
Existovaly i pokusy a konverzní metody usilující o změnu sexuální orientace. Některé studie dokládají rizikovost těchto metod.<ref name="APA Resolution">American Psychological Association: [http://www.apa.org/about/governance/council/policy/sexual-orientation.aspx Resolution on Appropriate Affirmative Responses to Sexual Orientation Distress and Change Efforts]</ref>
 
Slovem ''homosexualita'' bývá v přeneseném významu označováno i takzvané '''homosexuální chování''' ve smyslu projevu vztahů (namlouvání apod.) nebo soužití mezi osobami stejného pohlaví, včetně užšího pojetí jako [[stejnopohlavní sexuální styk|pohlavního styku těchto osob]], a '''homosexuální identita''' jako označení nebo sebepojetí nějakého člověka za homosexuálního, obvykle ve smyslu nositele homosexuální orientace.