Otevřít hlavní menu

Změny

→‎Nadpisy: stylistické přepracování; smysl nezměněn s výjimkou: +nevkládat reference dle návrhu Horsta, úprava u 4. úrovně „nevzhledné a menší“>obvykle není nutné
==== Nadpisy ====
{{Nápověda podrobně|Nápověda:Nadpisy}}
Články se člení na sekce opatřené nadpisy, nejčastěji úrovně dva nebo tři. Úroveň jedna je vyhrazena pro název stránky a v nadpisech se nepoužívá; podnadpisy čtvrté a nižší úrovně (maximálně šesté) velikostí již odpovídají běžnému textu a obvykle není jejich použití nutné. Na začátek článku patří shrnující [[#Úvod|úvod]] bez nadpisu, nadpis zde tvoří název stránky. Nadpis na začátku článku totožný s jeho názvem by se opakoval hned po nadpisu stránky nebo by se text odsunul až pod vygenerovaný obsah stránky.
Nadpis sekce ve wikikódu tvoří řádka začínající a končící stejným počtem rovnítek, od dvou do šesti:<!-- POZOR, příklady obsahují unicodové nedělitelné mezery!--> <code>== Nadpis ==</code> a pak <code>===&nbsp;Podnadpis ===</code> případně <code>==== Podpodnadpis ====</code> atd. Z nadpisů vznikají [[HTML]] tagy H2, H3 atd. (s pomocí jednoho rovnítka lze vytvořit i H1, ale to se nevyužívá, neboť to koliduje se standardní grafickou úpravou, kde je H1 použito pro název stránky). Podobně podnadpisy 4. úrovně už jsou obvykle nevzhledné a menší než běžný text.
 
NadpisVe sekcewikikódu ve wikikódunadpis tvoří řádka začínající a končící stejným počtem rovnítek, ododpovídajícímu dvouúrovni do šestinadpisu: <!-- POZOR, příklady obsahují unicodové nedělitelné mezery!--> <code>== Nadpis ==</code> a pak <code>===&nbsp;Podnadpis ===</code>, případně <code>==== Podpodnadpis ====</code> atd. Z nadpisů vznikají [[HTML]] tagy H2, H3 atd. (sPro pomocílepší jednohočitelnost rovnítkawikikódu lzevložte vytvořitpřed nadpis a případně i H1,mezi alenadpis toa sedalší nevyužívá,text neboťjednu toprázdnou kolidujeřádku. seNa standardnívzhledu grafickouvýsledného článku se to úpravouneprojeví, kdepokud jeomylem H1nevynecháte použitořádků províce, názevpak stránky).vzniká Podobněrušivé podnadpisybílé 4místo. úrovněČitelnost kódu jsouzlepší obvykletaké nevzhlednévložení amezery menšímezi nežrovnítka běžnýa text nadpisu, rovněž bez vlivu na vzhled článku.
Před nadpisem a případně i mezi nadpisem a dalším textem vynechte jednu řádku. Na vzhledu se to neprojeví (pokud omylem nevynecháte řádků více, pak vznikají prázdné odstavce a rušivé bílé místo), ale zdrojový kód je tak přehlednější. Podobně není podstatné, je-li mezi rovnítky a nadpisem mezera, kód bude jen o něco čitelnější.
 
Vkládat do nadpisů [[Nápověda:Vnitřní odkazy|odkazy na jiná hesla]], pokud to není nezbytně nutné nebo vhodné (např. u seznamů), nevypadá dobře. Podobně není vhodné ani vkládat [[Nápověda:Reference|reference]]. V naprosté většině případů se odkaz na pojem v nadpisu nebo reference dá uvést na začátku textu příslušné sekce. Buďte kreativní a nebojte se tu jednu větu napsat. Pokud sekce [[Wikipedie:Rozdělování článků|shrnuje obsah jiného, specializovanějšího článku]], odkažte na něj hned pod nadpisem standardizovaným způsobem, nejlépe pomocí šablony {{šablona|podrobně}}, případně {{šablona|Viz též}}.
 
Nadpis ''nepatří'' hned na začátek článku; tam má být shrnující [[#Úvod|úvod]]. (Nadpis sekce totožný s názvem článku by se opakoval hned po nadpisu celé stránky a případně vygenerovaný obsah stránky by odsunul text pod sebe.)
 
==== Seznamy ====