Otevřít hlavní menu

Změny

rozšíření, příklady
'''Směrnice o stanovištích''' (celým názvem '''Směrnice Rady č. 92/43/EEC z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin''') je [[Evropské právo|směrnice Evropské Unie]] týkající se ochrany rostlin, živočichů a životního prostředí.
 
Na jejím základě se vyhlašují [[Evropsky významná lokalita|evropsky významné lokality]] známé jako [[Natura 2000]].
Jejím účelem je ochrana asi 220 typů [[stanoviště|stanovišť]] (vyjmenované v příloze I) a asi 1000 druhů (vyjmenované v přílohách II, III a V).
 
JejímÚčelem účelemsměrnice je ochrana asi 220 typů [[stanoviště|stanovišť]] (vyjmenované v příloze I) a asi 1000 druhů (vyjmenované v přílohách II, IIIrostlin a V)živočichů.
Na jejím základě se vyhlašují [[Evropsky významná lokalita|evropsky významné lokality]].
 
=== Stanoviště ===
Mezi stanoviště (jsou vyjmenována v příloze I) patří např. rašeliniště, vápencové bučiny, alpínská vřesoviště nebo ústí řek do moře. Zdůrazněná jsou zde prioritní stanoviště, která jsou ohrožena vymizením – např. např. pobřežní laguny a rašelinné lesy.
 
=== Chránění druhy ===
 
Mezi chráněné druhy rostlin a živočichů (jsou vyjmenované v přílohách II, III a V) patří např. rys ostrovid, mihule říční nebo narcis žlutý. I zde jsou zvláště vyjmenovány tzv. prioritní druhy, tj. ohrožené druhy, za jejichž zachování má Evropská unie zvláštní odpovědnost – např. medvěd hnědý nebo zmije Schweizerova.
 
==Podívejte se také na ==
* [[Natura 2000]]
* [[směrniceSměrnice o ptácích]]
 
{{pahýl}}
582

editací