Geomorfologické členění povrchu Země: Porovnání verzí