Bílina (hradiště): Porovnání verzí

m
(+kat)
Rozloha hradiště dosahuje 7,25&nbsp;ha. Předhradí na východní straně chránila hradba rozvezená v&nbsp;[[19. století|devatenáctém]] století. Podobně zanikl val na západním konci ostrožny. Nejvýraznější stopou po hradišti je vnitřní val, který je pozůstatkem mohutné hradby. V&nbsp;jejím čele stála kamenná zeď široká 1,4&nbsp;m, na kterou se napojovala dřevohlinitá roštová konstrukce s&nbsp;komorami. Celková šířka dosahovala osmi metrů. Zadní část byla později nahrazena hlinitým násypem s&nbsp;vnitřní roštovou konstrukcí, který hradbu rozšířil až na 14&nbsp;m. Ve dvanáctém století byla hradba rozšířena ještě jednou. Vnitřní stranu zajistila [[Opuka|opuková]] zeď, ke které se připojila stupňovitá konstrukce vyplněná hlínou. Také prostor mezi oběma zdmi byl rozdělen do komor vyplněných kameny a&nbsp;hlínou. Šírka poslední stavební fáze hradby byla až 19&nbsp;m. Před hradbou se nacházely ještě dva příkopy.<ref name="encyklopedie-hradist"/>
 
Archeologickým průzkumemvýzkumem byla ve vnitřním hradu odkryta část pohřebiště o&nbsp;velikosti asi 40&nbsp;×&nbsp;40&nbsp;m odděleného symbolickým příkopem. Prozkoumáno bylo 192 hrobů, ale jejich celkový počet se odhaduje až na osm set. Písemně doložený Mstišův dvorec a&nbsp;kostel však nalezeny nebyly.<ref name="encyklopedie-hradist"/>
 
== Reference ==