PH: Porovnání verzí

Přidáno 1 058 bajtů ,  před 3 lety
→‎Výpočty pH: výpočty zásad
(→‎Výpočty pH: Vypočet pH slabé kyseliny)
(→‎Výpočty pH: výpočty zásad)
Podle toho, jaké látky mezi sebou reagují vybíráme i vzorce pro výpočty hodnoty pH:
 
=== a)Výpočet pH silné kyseliny ===
 
Za [[Silná kyselina|silné kyseliny]] považujeme především následující: [[Kyselina chlorovodíková|HCl]], [[Kyselina bromovodíková|HBr]], HI, [[Kyselina dusičná|HNO<sub>3</sub>]], [[Kyselina sírová|H2SO<sub>4</sub>]], [[Kyselina chloristá|HClO<sub>4</sub>]], [[Kyselina hexafluorokřemičitá|H<small><sub>2</sub></small>SiF<sub>6</sub>]]
 
|0,2
|}
b)Výpočet pH slabé kyseliny
 
=== b)Výpočet pH slabé kyseliny ===
má-li kyselina disociační konstantu K<sub>a</sub>, považujeme ji slabou. Pro slabé kyseliny platí následující disociační vztahy:
 
<math>HA \rightleftharpoons H^+ + A^- ;
K_a \doteq \frac{[H^+]\cdot [A^-]}{[HA]}</math>kde <math>[H^+]\neq C_{HA} </math> z toho plyne, že: <math>pH = -log \sqrt{C_{HA}\cdot K_a}
\Rightarrow pH = -\frac{1}{2}\cdot (C_{HA}\cdot K_a)
 
Vzorec pro výpočet slabé kyseliny proto vypadá následovně: <math>pH = \frac{1}{2}pK_a -\frac{1}{2}log C_{HA}</math>
 
=== c)Výpočet pH silné zásady ===
Za silné zásady (báze, značíme B) považujeme oxidy a hydroxidy alkalických kovů a kovů alkalických zemin (skupiny prvků I.A a II.A periodické tabulky)
 
Platí tak tyto vztahy: <math>B(OH)_x \rightleftharpoons B^{x+} + x OH^- \Rightarrow OH^- = x\cdot c_{B(OH)_x}</math> a <math>pOH = - log [a_{OH}] \bigvee pOH = -log [OH^-]</math>
 
Vzorec pH silné zásady proto zní: <math>pH = 14 - pOH</math>
 
=== d)Výpočet pH slabé zásady ===
Platí zde tyto vztahy: <math>BOH \rightleftharpoons B^+ + OH^- ;
K_b \doteq \frac{[B^+]\cdot [OH^-]}{[BOH]}
\Rightarrow pK_b = -log K_b</math>
 
Vzorec výpočtu pH slabé zásady: <math>pH = 14 - \frac{1}{2}pK_b + \frac{1}{2}logC_{BOH}</math>
 
=== e)Výpočet pH solí ===
soli slabých kyselin se ve vodném prostředí chovají jako slabé zásady a naopak. C<sub>s</sub> je koncentrace soli.
 
==== Sůl silné kyseliny a silné zásady ====
má neutrální pH (pH = 7)
 
==== Sůl slabé kyseliny a silné zásady ====
<math>pH > 7</math> proto
 
== Měření pH ==
127

editací