Vlastislav (hradiště): Porovnání verzí

Přidáno 18 bajtů ,  před 5 lety
Zdroj uvádí zeď (pojem se běžně používá i u staveb bez použití malty, typografie
(Zdroj uvádí zeď (pojem se běžně používá i u staveb bez použití malty, typografie)
 
== Stavební podoba ==
Ostrožna se svažuje směrem k&nbsp;jihozápadu. Zatímco západní svah je velmi strmý, svahy na východě jsou mnohem mírnější a&nbsp;na severu chybí úplně. Celý obvod trojdílného hradiště s&nbsp;rozlohou 3,2 hektarů byl chráněn opevněním. Dominovaly mu tři obloukovité příčné hradby, které hradiště chránily na nejpřístupnější severní straně a které zároveň hradiště dělily na [[Akropolis|akropoli]] a dvě [[předhradí]]. Dochovaly se po nich valy, z&nbsp;nichž střední a&nbsp;vnitřní jsou natolik poškozené zemědělskou činností, že se projevují pouze jako nevýrazné terénní vlny. Vnější val je dosud dva metry vysoký. Hradba byla tvořena dřevěnými roštovými komorami vyplněnými hlínou a&nbsp;kamením, čelo hradby bylo zpevněno kamennou plentouzdí z opuky{{Není ve zdroji}} širokou 86 centimetrů. Vnitřní stěna byla postavena z&nbsp;vodorovně uložených klád. Celková šířka hradby byla asi pět metrů. Chránil ji navíc devět metrů široký příkop. Další dvě hradby byly postaveny podobným způsobem. Jejich příkopy dosahovaly hloubky až 2,5 metru a&nbsp;do jejich dna byly zaraženy kůly.<ref name="encyklopedie-hradist"/>
 
Archeologický výzkum odkryl bránu vnitřního prostoru - akropole. Tvořila ji úzká ulička vytvořená protažením hradby směrem dovnitř areálu. Nad vstupem do uličky stála dřevěná věž. Jedním z&nbsp;nálezů v&nbsp;prostoru brány je železný čep se dvěma panty pro zavěšení vrat.<ref name="encyklopedie-hradist"/>
 
Nejvíce osídlenou částí hradiště byl vnější areál v&nbsp;severní části s&nbsp;rozměry 180&nbsp;×&nbsp;110 metrů. Byly v&nbsp;něm odkryty zahloubené stavby s&nbsp;ohništi, zásobní jámy, kůlové a&nbsp;srubové nadzemní stavby. Střední areál má rozměry 60&nbsp;×&nbsp;120 metrů a&nbsp;vnitřní 110&nbsp;×&nbsp;80 metrů.<ref name="encyklopedie-hradist"/> Součástí hradiště bylo také raně středověké pohřebiště.