Habilitační práce: Porovnání verzí

Přidáno 1 221 bajtů ,  před 4 lety
Přidání global., doplnění informací o práci ze zákona, upřesnění.
m (→‎Externí odkazy: Opraven odkaz.)
(Přidání global., doplnění informací o práci ze zákona, upřesnění.)
{{globalizovat}}
'''Habilitační práce''' (lze se setkat i s hovorovým ''habilitačka'', [[angličtina|angl.]] ''{{cizojazyčně|en|habilitation thesis}}'') je obsáhlá odborná práce uchazečů o [[habilitacehabilitační řízení|habilitaci]], tedy řízení, které předchází jmenování [[docent]]em. Habilitační práci zpravidla vypracovává absolvent [[Studijní program#Doktorský studijní program|doktorského studijního programu]] (tedy [[Doktor (Ph.D.)|doktor]] – Ph.D.), většinou zařazený na pozici [[odborný asistent|odborného asistenta]] (''odb. as.''), nejdříve po několika letech od ukončení tohoto svého studia (dříve nazývaného jako ''postgraduální„postgraduální studium''studium“), a to pokud se dotyčný rozhodl podstoupit [[habilitační řízení]] (uchazeč se pak označuje jako tzv. ''habilitant''). Obhajoba habilitační práce před habilitační komisí je zpravidla součástí zmíněného řízení. Habilitačnímu řízení nicméně nepředchází další [[uměnístudium]] (formální vzdělání), ale [[vědec|Umělcivědecko]]-[[pedagog]]ická mají(nebo s[[umělec]]ko-pedagogická) podmínkoučinnost – typicky např. [[vysokápublikování|publikační školačinnost]], [[pedagog|vysokoškolskéhopedagogická vzděláníčinnost]], vědecký [[výzkum]] výjimkuatp.
 
Habilitační prací se v [[Česko|ČR]] dle ''vysokoškolského zákona'' rozumí výslovně buďto: „''písemná práce, která přináší nové [[vědecká metoda|vědecké]] poznatky, nebo soubor uveřejněných vědeckých prací nebo inženýrských prací doplněných komentářem, nebo tiskem vydaná [[monografie]], která přináší nové vědecké poznatky, nebo [[umělecké dílo]] nebo umělecký výkon nebo jejich soubor, kterým je například vynikající veřejná umělecká činnost.''“<ref>{{Citace právního předpisu
Obhajoba '''habilitační práce''' je zpravidla součástí zmíněného [[habilitace|habilitačního řízení]]. Habilitačnímu řízení nicméně nepředchází [[studium]] (další vzdělání), ale [[vědec|vědecko]]-[[pedagog]]ická (nebo [[umělec]]ko-pedagogická) činnost – typicky např. [[publikování|publikační činnost]], [[pedagog|pedagogická činnost]], vědecký [[výzkum]] atp.
| typ = Zákon
| číslo = 111/1998 Sb.
| název = o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
| paragraf = 72. 
| url = http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p72-3
Konkrétní}}</ref> Upřesňující konkrétní formální podmínky k vypracování '''habilitační práce'''práci (např. rozsah ači dalšíjiné náležitosti) si příslušná [[univerzita]] může stanovit vnitřním předpisem (zpravidla tzv. Habilitačním řádem), a to vzhledem k [[Studijní program#Oblasti vysokoškolského vzdělávání|příslušné oblasti]].<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Habilitační a jmenovací řízení
| url = http://www.cuni.cz/UK-36.html
| vydavatel = Univerzita Karlova
}}</ref><ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační a jmenovací řízení (do 1. 2. 2014)
| url = http://www.cuni.cz/UK-2669.html
| vydavatel = Univerzita Karlova
}}</ref>
 
Úspěšný obhájce, či úspěšná obhájkyně, habilitační práce, pokud splní i další podmínky habilitačního řízení (např. habilitační přednáška a další), je následně způsobilý zastávat pozici [[docent]]a na některé z [[vysoká škola|vysokých škol]] (zpravidla zkracováno jako ''doc.'', nejedná se však o [[akademický titul]] dle aktuálního ''vysokoškolského zákona''), dotyčný tedy např. může vést ''doktorandy'' (tedy vystupovat jako jejich školitel), stát se garantem [[studijní program|studijního programu]] nebo [[studijní obor|studijního oboru]], vést vědecké týmy, předsedat komisím u [[státní zkouška|státních zkoušek]] atpatd.
Konkrétní formální podmínky k vypracování '''habilitační práce''' (např. rozsah a další náležitosti) si příslušná [[univerzita]] může stanovit vnitřním předpisem, a to vzhledem k [[Studijní program#Oblasti vysokoškolského vzdělávání|příslušné oblasti]].
 
''Postdoktorandi'' (resp. habilitanti), tedy absolventi [[Doktorský studijní program|doktorských studijních programů]], resp. habilitanti, se někdy dopouštějí [[plagiát]]orství, přitom použití části, případně i celého cizího díla je možné i legálně, avšak musí být dodržena závazná pravidla včetně [[bibliografické citace|bibliografických citací]].
Úspěšný obhájce, či úspěšná obhájkyně, habilitační práce je následně způsobilý zastávat pozici [[docent]]a na některé z [[vysoká škola|vysokých škol]] (zpravidla zkracováno jako ''doc.'', nejedná se však o [[akademický titul]] dle aktuálního ''vysokoškolského zákona''), dotyčný tedy např. může vést ''doktorandy'' (tedy vystupovat jako jejich školitel), stát se garantem [[studijní program|studijního programu]] nebo [[studijní obor|studijního oboru]], vést vědecké týmy, předsedat komisím u [[státní zkouška|státních zkoušek]] atp.
 
'''Habilitační práce''' není [[diplomová práce|diplomová práce]], tedy není za ni udělován [[vysokoškolský diplom]] ([[akademický titul]]); současný český ''vysokoškolský zákon'' pak rozumí ''diplomovou prací'' výslovně [[diplomová práce|magisterskou práci]]. Zveřejňování bakalářských, diplomových (magisterských), rigorózních, disertačních a habilitačních prací nově podrobněji (§ 47b Zveřejňování závěrečných prací) v [[Česko|ČR]] upravuje velká vysokoškolská novela z roku [[2016]] (zákon č. 137/2016 Sb.).
''Postdoktorandi'' (resp. habilitanti) tedy absolventi [[Doktorský studijní program|doktorských studijních programů]], se někdy dopouštějí [[plagiát]]orství, přitom použití části, případně i celého cizího díla je možné i legálně, avšak musí být dodržena závazná pravidla včetně [[bibliografické citace|bibliografických citací]].
 
Pro pozdější získání tzv. [[profesor|profesury]] se již kvalifikační práce nepředkládá, místo tohozpracovávána je zpracovávána pouze tzv. ''profesorská přednáška'' s dosavadními výsledky, dalším konceptem rozvoje atd.<ref>http://www.izun.eu/univerzita/jak-se-stat-profesorem-%E2%80%94-trnita-cesta-az-na-vrchol</ref><ref>http://ipm.af.mendelu.cz/cz/veda_a_vyzkum/profesorske_prednasky</ref>
'''Habilitační práce''' není [[diplomová práce|diplomová práce]], tedy není za ni udělován [[vysokoškolský diplom]] ([[akademický titul]]); současný český ''vysokoškolský zákon'' pak rozumí ''diplomovou prací'' [[diplomová práce|práci magisterskou]].
 
Zveřejňování bakalářských, diplomových (magisterských), rigorózních, disertačních a habilitačních prací nově podrobněji (§ 47b Zveřejňování závěrečných prací) v [[Česko|ČR]] upravuje velká vysokoškolská novela z roku [[2016]] (zákon č. 137/2016 Sb.).
 
Pro pozdější získání tzv. [[profesor|profesury]] se již kvalifikační práce nepředkládá, místo toho je zpracovávána pouze tzv. ''profesorská přednáška'' s dosavadními výsledky, dalším konceptem rozvoje atd.<ref>http://www.izun.eu/univerzita/jak-se-stat-profesorem-%E2%80%94-trnita-cesta-az-na-vrchol</ref><ref>http://ipm.af.mendelu.cz/cz/veda_a_vyzkum/profesorske_prednasky</ref>
 
== Související články ==
3 003

editací