Zemětřesení a tsunami v Tóhoku 2011: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
Stejně jako u zemětřesení v roce 2004, největší škody a ztráty na lidských životech způsobilo Tsunami a to i přesto, že Japonsko bylo proti úderu silného tsunami dobře připraveno. Bohužel velikost vln přesáhla veškerá očekávání. Celé pobřeží Japonska je lemováno až 10 m vysokými vlnolamy, které se proti úderu vln tsunami vždy osvědčily. Tentokrát byla vlna častokrát i dvojnásobně vyšší, než ochranné valy a tudíž nemohly vlnu jakkoliv zastavit, maximálně zbrzdit první, většinou menší vlny. Na mnoha zveřejněných videích je vidět, že vlny byly v podstatě nezastavitelné. Největší škody vlny napáchaly ve skrytých zálivech a zátokách, kde se nejednalo o klasickou vodní stěnu, ale o náhlou záplavu, která neměla konce. Na mnoha místech se voda, bez jakýchkoliv předchozích průvodních jevů, zvedla během pěti minut i o 20 metrů. Mnoho lidí zemřelo i přesto, že se schovali na vyvýšená místa a střechy budov. Jednoduše podcenili, či nečekali tak masivní vzedmutí, které zničilo vše co mu stálo v cestě. Oběti ve věku 60 let nebo starší tvořily 65,2% úmrtí. Tolik mrtvých způsobilo velké komplikace při tradičním japonském pohřbu žehem a mnoho těl bylo pohřbeno v masových hrobech.
 
Jedná se bezesporu o nejničivější katastrofu v dějinách, co se velikosti škod týče. Současné škody jsou odhadovány na 300 miliard amerických dolarů. Zničeno byla 44 700 budov, vážně poškozeno kolem 150 000. Byla zničena klíčová infrastruktura, železnice, silnice, rozvod elektřiny, kanalizace. Vážně je ochromen japonský průmysl, zejména automobilový, chemický a energetický. Zcela zničeno bylo několik důležitých přístavů, zavlažovacích přehrad, což způsobilo velké problémy se zásobováním vodou. Celé oblasti se ocitly bez elektřiny, tepla a vody a to v zimním období. Nejzávažnější je jaderná havárie elektrárny Fukušima I, kde vlivem selhání chlazení reaktoru, došlo k roztavení palivových tyčí, explozi a následnému úniku radiace. V okruhu 30 km kolem elektrárny je zakázaná zóna díkykvůli vysoké radioaktivitě. Tato země nikoho, bude zřejmě dalším mementem jaderné energetiky, stejně jako oblasti kolem Ukrajinského Černobylu. Japonsko zažilo nejhorší katastrofu svých dějin a dle odhadů se z nich bude vzpamatovávat několik desetiletí.
 
== Následky ==
Neregistrovaný uživatel