Nálezová databáze ochrany přírody: Porovnání verzí

m
odkazy
m (Odstranění linku na rozcestník Taxonomie s použitím robota - Změněn(y) odkaz(y) na Taxonomie (biologie))
značka: editace z PAWS
m (odkazy)
'''Nálezová databáze ochrany přírody''' (NDOP) je aplikace určená k zadávání a editaci dat o výskytu druhů rostlin a živočichů. Je výsledkem dlouhodobé aktivity [[Agentura ochrany přírody a krajiny ČR|Agentury ochrany přírody a krajiny ČR]] v druhové ochraně. Dle nastavených pravidel má právo vkládat, editovat, a také prohlížet data, vedle interních zaměstnanců [[AOPK ČR]] rovněž široký okruh odborných spolupracovníků. [[AOPK ČR]] využívá NDOP pro svou činnost již od roku 2008.
 
== Využití databáze ==
* NDOP umožňuje využití dat jak pro [[ochrana přírody|ochranu přírody]] v celostátním, regionálním i místním měřítku všemi relevantními subjekty veřejné správy, jako jsou organizace resortu životního prostředí, či krajské obecní úřady, tak i pro výzkumné účely univerzitami a vysokými školami, ústavy [[Akademie věd]] a muzei. Více o možnosti zpřístupnění se dozvítelze dozvědět na stránkách [http://portal.nature.cz '''portal.nature.cz''']
 
* Data jsou využívána veřejnou správou při zajišťování druhové i územní ochrany (vydávání výjimek ze [[zákon o ochraně přírody a krajiny|zákona o ochraně přírody a krajiny]], podpora realizace potřebných opatření), autorizovanými osobami při posuzování vlivů koncepcí a samozřejmě záměrů (SEA, [[EIA]], biologická a tzv. naturová hodnocení), investory pro včasné informování o zájmech ochrany přírody při přípravě záměrů a také k plnění povinností vyplývajících z členství České republiky v [[Evropská unie|Evropské unii]] (zpracovávání hodnotících zpráv o stavu populací druhů pro [[Evropská komise|Evropskou komisi]]). Data jsou na základě smluv také poskytována pro výzkumné účely včetně [[Diplomová práce|diplomových]] a [[Disertační práce|disertačních prací]].
 
== Systém ==
NDOP sestává ze dvou aplikací - zapisovací a prohlížecí:
* Prostřednictvím zapisovací aplikace je možné zadávat jednotlivá pozorování spolu se zakreslením bodu či [[Polygon|polygonu]] do mapy, s uvedením všech autorů pozorování i s podrobnostmi k jednotlivým nálezům (např. [[etologie]], [[Biotop|biotopové]] či [[Taxonomie (biologie)|taxonomické]] poznámky apod.). Druhové nálezy jsou do databáze zadávány jednak jako dílčí pozorování, ale také hromadnými importy z některých přírodovědných projektů (např. z '''[[aktualizace vrstvy [[mapování biotopů]]''')
* Prohlížecí aplikace slouží k zobrazování dat vyfiltrovaných dle zadaných kritérií, kterými mohou být [[Druh (biologie)|druh]], datum registrace, [[lokalizace]], [[autor]], [[zdroj]], region, či [[Katastrální území|katastr]], případně kombinace těchto kritérií.