Státní zkouška: Porovnání verzí

Přidáno 18 bajtů ,  před 6 lety
m
Styl. úpravy (používaná zkratka v textu, řadoví ne, místopřed. a další).
m (Styl. úpravy (používaná zkratka v textu, řadoví ne, místopřed. a další).)
Studium na [[vysoká škola|vysoké škole]] v [[Česko|Česku]] se řádně ukončuje určitým typem státní zkoušky, které upravuje ''vysokoškolský zákon'' (tedy v současnosti zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů). Ústní část se skládá před zkušební komisí (''státnicová komise''), přičemž průběh i vyhlášení výsledků jsou veřejné.
 
Státnicové komise mívají většinou v [[Česko|ČR]] většinou tři, případně čtyři, členy (minimálně však zpravidla tři), přičemž předsedou státnicové komise musí být vždy [[docent]], [[profesor]], či jiný významný odborník v daném [[studijní obor|oboru]] (např. [[doktor věd]]). Ostatní členové této komise, která hodnotí danou zkoušku, většinou musejí mít alespoň ukončené ''vědecké (postgraduální) vzdělání'' (tedy přesněji: absolvovaný [[Studijní program#Doktorský studijní program|doktorský studijní program]], [[Ph.D.]], resp. zastávat alespoň pozici [[odborný asistent|odborného asistenta]]). O výběru a jmenování příslušných členů státnicových komisí většinou rozhoduje vedení dané vysoké školy, resp. její součásti ([[fakulta|fakulty]], [[vysokoškolský ústav|vysokoškolského ústavu]]...), dle vnitřních předpisů (statutu). Vedením se zde myslí [[rektor]], příp. [[prorektor]], [[děkan]], příp. [[proděkan]], event. [[ředitel]] ústavu apod. Dalším účastníkem zkoušky (přísedícím), který však není členem státnicové komise, tedy na hodnocení se nepodílí, a má zde na starosti pouze administrativně-technické zajištění zkoušky, může být zapisovatel. Tuto funkci většinou může vykonávat kupř. student v doktorském studijním programu (''doktorand''), či [[asistent (pedagog)|asistent]].
 
Právo zkoušet u státnic tak zpravidla mají pouze profesoři, docenti a další odborníci schválení [[vědecká rada|vědeckou radou]] příslušné vysoké školy (kupř. uváděný [[doktor věd]] apod.), případně i jiní významní odborníci v daném oboru, které může jmenovat [[Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky]] (MŠMT).
 
Současný ''vysokoškolský zákon'' pak rozlišuje jednotlivé státní zkoušky, které jsou uvedeny níže.
 
== Státní jazykové zkoušky v České republice ==
Zvláštními státními zkouškami jsou ''[[státní jazykové zkoušky]]'' (základní, všeobecné a speciální pro překladatele či tlumočníky), které mohou za podmínek stanovených vyhláškou (č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, ve znění pozdějších předpisů) realizovat příslušné [[jazyková škola|jazykové školy]]; tyto zkoušky jsou placené. Státní jazykovou zkouškou se ověřuje stupeň osvojení [[Seznam jazyků a jazykových rodin|cizího jazyka]] v rozsahu stanoveném podle druhu státní jazykové zkoušky zkušebním řádem pro tyto zkoušky v jazykových školách. Komise pro státní jazykové zkoušky je zpravidla tříčlenná a tvoří ji předseda komise a dva řadoví členové. Členy zkušební komise jsou [[pedagog]]ičtí pracovníci s odbornou kvalifikací k výuce příslušného cizího jazyka.
 
=== Státní jazykové zkoušky základní ===
3 003

editací