Doktor veterinární medicíny: Porovnání verzí

Přidáno 3 692 bajtů ,  před 3 lety
Sekce Historie upravena.
(Revidováno. Strukturalizace sekce Historie.)
(Sekce Historie upravena.)
}}</ref> V mnoha státech je získání ekvivalentního titulu nezbytnou podmínkou k umožnění vykonávání povolání [[veterinární lékař|veterinárního lékaře]]. Jedná se o tzv. profesní doktorát, tedy o titul spjatý s výkonem [[profese]], přičemž dosažený stupeň vzdělání dle [[ISCED]] je 7 (''master's degree'').
 
Podle českého zákona o vysokých školách je v současnosti slovním vyjádřením titulu MVDr. „doktor veterinární medicíny“,<ref>§ 46 odst. 4 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p46-4-e Dostupné online.]</ref> jde o tzv. (obligatorní) [[malý doktorát]], tedy jedná se o řádné zakončení studia příslušnou rigorózní zkouškou (''rígo''), jejíž součástí ale není ze zákona povinné zpracování a obhajoba [[rigorózní práce]]. Například v některých těchto oborech na [[Veterinární a farmaceutická univerzita Brno|Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno]] (VFU) se ale tato práce dobrovolně zhotovuje, vždy dle [[akreditace|akreditované]] skladby příslušného [[Studijní obor|studijního oboru]].<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Témata rigorózních prací
| vydavatel = Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
V [[Česko|Česku]] mohou tento titul získat pouze absolventi [[Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno|Fakulty veterinárního lékařství]] a [[Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno|Fakulty veterinární hygieny a ekologie]] VFU.
 
Udělování titulu „doktor veterinární medicíny“ se v [[Česko|Česku]] řídí [[zákon]]em č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž i úspěšný absolvent, „doktor veterinární medicíny“, má případně možnost itéž dále studovat v [[Vysoká škola#Doktorský studijní program|doktorském studijním programu]] (zpravidla další 3–4 roky studia, dříve „postgraduální studium“) a získat titul „doktor“ ([[Ph.D.]], 8 v [[ISCED]], ''doctor's degree''), tedy tzv. [[velký doktorát]], ten je primárně zaměřen na samostatnou [[vědec]]kou činnost (resp. [[akademický pracovník|akademickou činnost]]).
 
V [[Spojené státy americké|USA]] [[veterinář|veterinární lékaři]] získávají titul '''D.V.M.''' (''{{cizojazyčně|en|Doctor of Veterinary Medicine}}''), který se uvádí za jménem.
 
== Historie ==
=== Do roku 1953 ===
{{pracuje se}}
Doktorát zvěrolékařství (veterinární medicíny), MVDr., byl dříve udílen vedle dalších [[doktorát]]ů.<ref>Nařízení ze dne 14. září 1908, č. 205/1908 ř. z., o rigorosním řádu pro dosažení doktorátu zvěrolékařství</ref><ref>Nařízení ze dne 15. dubna 1872, č. 57/1872 ř. z., kterýmž se vydávají nová ustanovení, jak lze nabýt doktorství na fakultách světských (rigorosní řád pro fakulty věd právních a státních, rigorosní řád fakulty lékařské, rigorosní řád fakulty filosofické), ve znění nařízení ze dne 16. března 1899, č. 56/1899 ř. z., jímž mění se rigorosní řád pro filosofické fakulty, a ve znění nařízení ze dne 21. prosince 1899, č. 271/1899 ř. z., jímž mění se rigorosní řád pro lékařské fakulty. Nařízení ze dne 8. dubna 1903, č. 97/1903 ř. z., jímž se vydávají nová ustanovení pro theologické fakulty.</ref>
V [[Česko|českých]] zemích (resp. v [[ČSSR]]) bylo absolventům veterinárních studií přiznáváno tehdejším ''vysokoškolským zákonem'' (zákonem č. 19/1966 Sb.) '''MVDr.''', jakožto ''doktor veterinářství'', další ''vysokoškolský zákon'' z roku [[1980]] již pod stejnou zkratkou uváděl titul ''doktor veterinární medicíny'', což následně užíval i ''vysokoškolský zákon'' z roku [[1990]], toto též používá, i po mnoha novelizacích, současný ''vysokoškolský zákon'' z roku [[1998]].
{{pahýl část}}
 
=== Po roku 1953 ===
Po [[únor 1948|převzetí moci komunisty]] byla následně roku [[1950]] přijata nová legislativa, která od roku 1953 zrušila tituly a stavovská označení pro nové absolventy a těm tak byly nově udíleny pouze ''profesní označení'' (např. typu ''[[promovaný právník]]'', ''železniční inženýr'', ''promovaný farmaceut'', ''promovaný lékař-hygienik'', ''promovaný lékař'', ''promovaný dětský lékař'' a desítky dalších).<ref>§ 21 a 30 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách. [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=508 Dostupné online.] § 17 odst. 3 a § 20 vládního nařízení č. 60/1953 Sb., o vědeckých hodnostech a o označení absolventů vysokých škol. [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=693 Dostupné online.] Vyhláška ministra vysokých škol č. 248/1953 Ú.l., o označení absolventů vysokých škol. [http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=27422&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 Dostupné online.] (Později vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol. [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1079 Dostupné online.])</ref> Veterinární lékaři tak po roce 1953 získavali ''profesní označení'' „promovaný veterinární lékař“.<ref>Vyhláška ministra vysokých škol č. 248/1953 Ú.l., o označení absolventů vysokých škol. [http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=27422&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 Dostupné online.] Později vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol. [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1079 Dostupné online.]</ref> Poté byla provedena určitá reforma a v [[Česko|českých]] zemích (resp. v [[ČSSR]]) bylo absolventům veterinárních studií přiznáváno tehdejším ''vysokoškolským zákonem'' (zákonem č. 19/1966 Sb.) '''MVDr.''', jakožto „doktor veterinářství“. Další ''vysokoškolský zákon'' z roku [[1980]] již pod stejnou zkratkou MVDr. uváděl titul „doktor veterinární medicíny“.
{{pahýl část}}
 
=== Po roku 1990 ===
Po [[listopad 1989|revoluci]] byl v roce 1990 přijat nový ''vysokoškolský zákon'' a titul MVDr. byl udílen i nadále jako „doktor veterinární medicíny“ – v zákoně tak nyní byly uvedeny pouze dva doktoráty: [[MUDr.]] a právě '''MVDr.''', mimo to zde ještě zákon uváděl titul [[Doktor (titul 1990–1998)|Dr.]], ovšem ten byl spjat až s tzv. „postgraduálním studiem“. [[Boloňský proces]] následně sjednotil oblast [[Evropa|evropského]] vysokoškolského vzdělávání.
 
Titul „doktor veterinární medicíny“, MVDr., se tak uděluje i nadále , přičemž ti [[zvěrolékař]]i, kteří chtěji pokračovat v dalším studiu, tak od roku 1998 mohou již v [[Vysoká škola#Doktorský studijní program|doktorském studijním programu]] (do roku 1998 „postgraduální studium“, ''doctor's degree''), přičemž v současné době je pak tento program spjat s titulem „[[Doktor (Ph.D.)|doktor]]“ v mezinárodně standardní zkratce Ph.D. (za jménem), která označuje [[vědec|vědce]] (ekvivalent dřívějšího „[[kandidát věd]]“, CSc.).
{{pahýl část}}
 
== Reference ==
3 003

editací