Doktor teologie: Porovnání verzí

Přidáno 5 116 bajtů ,  před 4 lety
Článek revidován (analogicky - sekce Historie, po určité diskusi s kolegou Vlout).
(Doplněna sekce.)
(Článek revidován (analogicky - sekce Historie, po určité diskusi s kolegou Vlout).)
'''Doktor teologie''' (z [[latina|lat.]] ''{{cizojazyčně|la|theologiae doctor}}'') je [[akademický titul]], který je v současné době udělován [[vysoká škola|vysokými školami]] v [[Studijní program#Oblasti vysokoškolského vzdělávání|oblasti]] [[teologie]] (bohosloví). Tento titul obvykle udělují [[teologická fakulta|teologické fakulty]]., Zkracujepřičemž seje zkracován jako '''ThDr.''' (před jménem). neboPodmínkou '''Th.D.'''k jeho obdržení je již získaný titul [[magistr]] (zaMgr.) jménema složení příslušně [[rigorózní zkouška|rigorózní zkoušky]], oddělenjejíž čárkousoučástí je i sepsání a obhajoba [[rigorózní práce]].<ref name="dnes">§ 46 odst. 5 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., nicméněo mezivysokých oběmaškolách zkratkamia jeo podstatnýzměně rozdíla doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).</ref> V současné době se tak jedná o ''fakultativní'' zkoušku zpravidla spojenou s poplatky (nikoli o další formální studium/vzdělání).<ref>{{Citace právního předpisu
| typ = Zákon
| číslo = 111/1998 Sb.
| název = o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
| paragraf = 46 odst. 5
| url = http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p46-5
| datum přístupu = 2016-05-19
}}</ref> Úroveň dosažené [[kvalifikace (osobní)|kvalifikace]] je 7 v [[ISCED]] (''master's degree'', stejně jako Mgr.), přičemž někdy též bývá ThDr. označován, tak jako ostatní tituly získané tímto řízením, jako tzv. [[malý doktorát]].
 
Do roku 2016 byl též v [[Česko|ČR]] vedle titulu „doktor teologie“, ve zkratce (před jménem) '''ThDr.''', udělován i titul „doktor teologie“, ve zkratce (za jménem, odděleno čárkou) '''Th.D.''', což byl tzv. [[velký doktorát]] (8 v [[ISCED]]), který byl dosahován dalším 3-4letým [[studium|studiem]] v [[Vysoká škola#Doktorský studijní program|doktorském studijním programu]].<ref>Marek Skovajsa: [http://www.lidovky.cz/tiskni.asp?r=ln_noviny&c=A091024_000104_ln_noviny_sko ''Velkovýroba malodoktorů v Česku''], Lidové noviny, 24. října 2009</ref><ref>{{Citace elektronické monografie
== Rozdíl mezi ThDr. a Th.D. ==
| titul = Internetová jazyková příručka: Pořadí titulů
Podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, je titul ThDr. udělován absolventům s titulem ''magistr'' ([[Mgr.]]) po absolvování dodatečné [[rigorózní zkouška|rigorózní zkoušky]] (obdobně jako [[ThLic.]] především v oblasti katolické teologie).
| url = http://prirucka.ujc.cas.cz/?ref=782&id=783
| datum přístupu = 2016-03-18
| vydavatel = Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
}}</ref>
 
Po řádném ukončení magisterského studia (Mgr.) je tedy rovněž možné následně studovat v dalším stupni studia, tedy v doktorském studijním programu, přičemž dnes je již i v této oblasti udělován standardní vědecký titul „[[Doktor (Ph.D.)|doktor]]“ (Ph.D.) – ten se tak nyní uděluje ve všech oblastech (včetně [[umění|umělecké]]) i [[náboženství|náboženské]].
Oproti tomu titul Th.D. byl dříve udělován po absolvování doktorského studia a obhajobě [[disertační práce]] (zpravidla další tři roky studia). Teologický titul Th.D. je tedy ekvivalentní titulu [[Ph.D.]] Mírný zmatek může způsobit skutečnost, že zákonodárce oba akademické tituly pojmenoval stejně a odlišil je pouze zkratkou.<ref>§ 46 odst. 5 písm. e) a § 47 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111 Dostupné online.]</ref> Další zmatek působí skutečnost, že před rokem [[1990]] byl titul ThDr. (před jménem) udělován teologickými fakultami v [[Česko|Česku]] na základě absolvování doktorského studia a obhajoby disertační práce, takže týž titul z období před rokem [[1990]] a po roce [[1998]] označuje různou kvalifikaci. Na internetových stránkách [[Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky|Ústavu pro jazyk český]] byla navíc dříve kritizována pravopisná podoba zkratky, podle názoru jazykové poradny ÚJČ by české tradici odpovídala spíše zkratka ThD.<ref>{{Citace elektronické monografie
 
Pokud to umožňuje vnitřní předpis školy, resp. příslušný rigorózní řád, může nositel titulu [[magistr]] (Mgr.) případně požádat o to, aby mu byla stejná předložená [[diplomová práce|magisterská (diplomová) práce]] rovněž uznána i jako [[rigorózní práce]]. [[Rigorózum]] je ovšem v těchto případech v Česku finančně podmíněno – poplatky s tímto spojené jsou pak příjmem dané vysoké školy.<ref>{{Citace právního předpisu
| typ = Zákon
| číslo = 111/1998 Sb.
| název = o vysokých školách
| paragraf = 46 odst. 3
| url = http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p46-3
| datum přístupu = 2016-05-19
}}</ref><ref>{{Citace právního předpisu
| typ = Zákon
| číslo = 111/1998 Sb.
| název = o vysokých školách
| paragraf = 46 odst. 5
| url = http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p46-5
| datum přístupu = 2016-05-19
}}</ref> Rovněž absolvent příslušného doktorského studia, pokud to umožňují příslušné vnitřní předpisy, může případně požádat o uznání své [[disertační práce]] jako [[rigorózní práce|práce rigorózní]], podrobnosti většinou upravuje pokyn [[rektor]]a, pokyn [[děkan]]a atp.
 
== Historie ==
OprotiDoktor tomuteologie titulbyl ve své ''postgraduální variatně'' (Th.D. byl) dříve udělován po absolvování zmíněného [[Studijní program#Doktorský studijní program|doktorského studia]] („postgraduální studium“) a obhajobě [[disertační práce]] (zpravidla další tři roky studia). Teologický titul Th.D. je tedy ekvivalentníekvivalentem titulu [[Ph.D.]] Mírný zmatek může způsobit skutečnost, že zákonodárce oba akademické tituly pojmenoval stejně a odlišil je pouze zkratkou.<ref>§ 46 odst. 5 písm. e) a § 47 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111 Dostupné online.]</ref> Další zmatek působí skutečnost, že před rokem [[1990]] byl titul ThDr. (před jménem) udělován teologickými fakultami v [[Česko|Česku]] na základě absolvování doktorského studia a obhajoby [[disertační práce]], takže týž titul z období před rokem [[1990]] a po roce [[1998]] označuje různou [[kvalifikace (osobní)|kvalifikaci]] ([[ISCED]]). Na internetových stránkách [[Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky|Ústavu pro jazyk český]] byla navíc dříve kritizována pravopisná podoba zkratky, podle názoru jazykové poradny ÚJČ by české tradici odpovídala spíše zkratka ThD.<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Zkratky akademicko-vědeckých titulů
| url = http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=782#nadpis3
}}</ref>
 
=== Do roku 1953 ===
Zákon o vysokých školách byl ale nakonec [[Novela (právo)|novelizován]] tak, že ''postgraduální'' titul Th.D. byl od září [[2016]] zrušen, všichni absolventi doktorského studijního programu získávají již pouze titul Ph.D. a doktorát teologie tedy zůstal jen v rigorózní formě ThDr. Dosavadní ''velké doktoráty'' teologie nicméně zůstaly zachovány, ačkoli každý jeho nositel může požádat o jeho nahrazení obecným titulem doktor (Ph.D.).<ref>Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=20027 Dostupné online.]</ref>
Doktor teologie byl dříve udílen vedle dalších [[doktorát]]ů, a to ve variantě ThDr. Doktorát teologie ('''ThDr.''' nebo také '''Dr. theol.''') bylo dříve za [[Předlitavsko|Rakouska]] i za [[První republika|první československé republiky]] možné získat po absolvování čtyř [[rigorózní zkouška|rigorózních zkoušek]] během studia a po sepsání a obhájení [[disertační práce]]. První rigorózum bylo zaměřeno na [[Bible|biblické]] studium [[Starý zákon|Starého]] a [[Nový zákon|Nového zákona]], druhé na [[církevní dějiny]] a [[církevní právo]], třetí na [[dogmatická teologie|dogmatickou]] a [[fundamentální teologie|fundamentální teologii]] a čtvrté na [[Morálka#Morální teologie|teologii morální]] a [[pastorální teologie|pastorální]].<ref>{{Citace sborníku
 
== Historie ==
Doktorát teologie (ThDr. nebo také Dr. theol.) bylo dříve za [[Předlitavsko|Rakouska]] i za [[První republika|první československé republiky]] možné získat po absolvování čtyř rigorózních zkoušek během studia a po sepsání a obhájení disertační práce. První rigorózum bylo zaměřeno na biblické studium Starého a Nového zákona, druhé na církevní dějiny a církevní právo, třetí na dogmatickou a fundamentální teologii a čtvrté na teologii morální a pastorální.<ref>{{Citace sborníku
| příjmení = Borový
| jméno = Klement
}}</ref><ref>Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 8. dubna 1903, č. 97/1903 ř. z., jímž se vydávají nová ustanovení pro theologické fakulty c. k. universit ve Vídni, Praze, Štýrském Hradci, Inšpruku, Krakově, Lvově a c. k. theologické fakulty v Olomouci a v Solnohradě v příčině dosažení theologického doktorátu. [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rbo&datum=1903&page=269 Dostupné online.]</ref> Později byla rigorózní zkouška již jen jedna.<ref>§ 53–64 vládního nařízení ze dne 28. června 1937, č. 152/1937 Sb., kterým se provádějí základní ustanovení o studiu a zkouškách na katolických fakultách bohosloveckých. [http://ftp.aspi.cz/opispdf/1937/038-1937.pdf Dostupné online.]</ref>
 
=== KritikaPo roce 1953 ===
Po [[únor 1948|převzetí moci komunisty]] byl následně roku 1950 přijat [[Zdeněk Nejedlý|Nejedlého]] zákon o vysokých školách, který od roku 1953 zrušil tituly a stavovská označení pro nové absolventy a udíleny tak byly pouze ''profesní označení'' (např. [[promovaný právník]] atp.).<ref>§ 36 zákona ze dne 18. května 1950, č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a vládní nařízení ze dne 23. června 1953, č. 60/1953 Sb., o vědeckých hodnostech a o označení absolventů vysokých škol, později [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1079 vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol]</ref> Od roku 1966 pak byla provedena určitá reforma.
[[Rigorózní řízení#Fakultativní|Rigorózní řízení (fakultativní)]], placené, pojící se s tzv. „[[malý doktorát|malými doktoráty]]“ ('''ThDr.''' atd.), které bylo původně roku 1990 z [[Česko|českého]] ''vysokoškolského zákona'' odstraněno, a následně v roce 1998 novým ''vysokoškolským zákonem'' navráceno zpět (ačkoli i v [[Česko|Česku]] proběhl [[boloňský proces]]), bývá kritizováno. Některé prameny jej označují v současné době jako „pseudodoktorát“.<ref>{{Citace elektronického periodika
{{pahýl část}}
| příjmení = Kvačková
 
| jméno = Radka
=== Po roce 1990 ===
| titul = RNDr., PhDr., MVDr... Česko v zajetí titulů. Není doktor jako doktor
Po [[sametová revoluce|revoluci]] byly novým vysokoškolským zákonem z roku 1990 tzv. (fakultativní) [[malý doktorát|malé doktoráty]] zrušeny – ThDr. udělován nebyl. Po absolvování „vysokoškolského studia“ (dnes [[magisterský studijní program]], 7 v [[ISCED]], ''master's degree'') tak byl udělován titul [[magistr]]a (Mgr.),<ref>§ 18–25 a § 44 bod 3. a 4. zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2341 Dostupné online.]</ref> obdobně jako v jiných zemích, kde jsou podmínky pro získání [[doktorát]]u, obtížnější. „Postgraduální studium“ (dnes [[doktorský studijní program]], 8 v [[ISCED]], ''doctor's degree'') pak bylo spjato s titulem [[Doktor (titul 1990–1998)|doktor]] (Dr.).
| periodikum = idové noviny (Lidovky.cz)
 
| url = http://relax.lidovky.cz/neni-doktor-jako-doktor-0s1-/veda.aspx?c=A140610_162721_ln_veda_sm
[[Boloňský proces]] následně sjednotil [[Evropa|evropské]] vysokoškolské vzdělávání. Pro nesouhlas se stavem, kdy nebyly udělovány tzv. (fakultativní) malé doktoráty, byl od přijetí nového vysokoškolského zákona v roce 1998, titul „doktor teologie“ (ThDr.) znovu udělován, a to po dodatečné a zpoplatněné [[rigorózní zkouška|rigorózní zkoušce]] – jeho udělení tak nepředchází žádné další formální [[studium]]. Tento stav, kdy se uděluje jak ThDr. (doktor teologie), tak Mgr. (magistr), přičemž oba označují de facto stejnou [[kvalifikace (osobní)|kvalifikaci]] ([[Vysoká škola#Magisterský studijní program|magisterskou úroveň]], 7 v [[ISCED]], ''master's degree''), však bývá předmětem kritiky.<ref>{{Citace elektronického periodika
| datum_vydání = 2014-06-12
| příjmení = Kvačková
}}</ref> Je tomu proto, že tomuto nepředchází žádné další formální [[studium]], získané vzdělání ([[kvalifikace (osobní)|kvalifikace]]) navíc, nad rámec Mgr. ([[magistr]]a), tedy stále jde o úroveň [[Studijní program#Magisterský studijní program|magisterského studijního programu]] (7 v ISCED, ''Master's degree''). Pokud to připouští ''rigorózní řád'' dané [[univerzita|univerzity]], lze dokonce [[magisterská práce|magisterskou práci]] případně předložit znovu a tedy ji uznat i jako [[rigorózní práce|práci rigorózní]]. Oproti [[Akademický titul#Akademicko-vědecké tituly|doktorátům]] (tedy standardního vědeckého titulu [[Doktor (Ph.D.)|doktor]] – Ph.D.), kterému po [[Vysoká škola#Magisterský studijní program|magisterském studijním programu]] předchází další 3-4leté studium v [[Vysoká škola#Doktorský studijní program|doktorském studijním programu]] (8 v [[ISCED]], dříve tzv. ''vědecká výchova'' či ''postgraduální studium'', tedy [[Kandidát věd|CSc.]] či [[Doktor (titul 1990–1998)|Dr.]]), tomuto doktorátu (ThDr.) předchází v současné době jen zkouška navíc (''rigorózní zkouška'').
| jméno = Radka
| titul = RNDr., PhDr., MVDr... Česko v zajetí titulů. Není doktor jako doktor
| periodikum = idové noviny (Lidovky.cz)
| url = http://relax.lidovky.cz/neni-doktor-jako-doktor-0s1-/veda.aspx?c=A140610_162721_ln_veda_sm
| datum_vydání = 2014-06-12
}}</ref> Rovněž začal být od této doby obdobně udělován ekvivalent ThDr. – [[licenciát teologie]] (ThLic.), a to pouze v oblasti [[katolická teologie|katolické teologie]]. Zaveden byl od té doby též stejný titul „doktor teologie“, ale s odlišnou zkratkou (Th.D.) pro absolventy doktorských studijních programů (do té doby „postgraduálního studia“), přičemž „doktor teologie“ se tak stal jediným titulem, který měl ze zákona dvě různé zkratky a značil dvě různé [[kvalifikace (osobní)|kvalifikace]] (úrovně).
 
Zákon o vysokých školách byl ale nakonec [[Novela (právo)|novelizován]] tak, že ''postgraduální'' titul Th.D. byl od září [[2016]] zrušen, všichni absolventi doktorského studijního programu získávají již pouze titul Ph.D. a doktorát teologie tedy zůstal jen v rigorózní formě ThDr. Dosavadní ''velké doktoráty'' teologie nicméně zůstaly zachovány, ačkoli každý jeho nositel může požádat o jeho nahrazení obecným titulem doktor (Ph.D.).<ref>Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=20027 Dostupné online.]</ref> Od roku 2016 též bylo v zákoně upravena možnost udělovat ThLic. i v jiné oblasti teologie než pouze katolické, tedy nyní stejně jako ThDr.
 
== Reference ==
3 003

editací