Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 1 573 bajtů ,  před 3 lety
Revidováno, snahy o kompromis, viz diskuse s kolegou Vlout na mé disk. stránce.
{{Možná hledáte|tento=akademickém titulu doktor filozofie|jiné=[[Ph.D.]] – akademický (resp. vědecký) titul doktor, kterého lze dosáhnout doktorským studiem}}
'''Doktor filozofie''' (z [[latina|lat.]] ''{{cizojazyčně|la|philosophiae doctor}}''), ve zkratce '''PhDr.''' psané před jménem, je [[akademický titul]], který je udělován v oblasti humanitních, společenských (a od zrušení udělování titulu [[Doktor pedagogiky|PaedDr.]]) i pedagogických věd na příslušných [[fakulta|fakultách]] [[vysoká škola|vysokých škol]]. Podmínkou k jeho obdržení je již získaný titul ''[[magistr'']] ([[Mgr.]]) a složení [[rigorózní zkouška|státní rigorózní zkoušky]] ze příslušného vědního oboru, jejíž součástí je i zpravidla sepsání a obhajoba [[rigorózní práce]].<ref name="dnes">§ 46 odst. 5 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).</ref> Dnes se jedná o fakultativní zkoušku (nikoli další studium/vzdělání) zpravidla spojenou s poplatky.<ref>{{Citace právního předpisu
| typ = Zákon
| číslo = 111/1998 Sb.
}}</ref>
 
Hovorově se tituly získané rigorózním[[rigorózní řízenímzkouška|rigorózní zkouškou]] (PhDr., [[Doktor práv|JUDr.]] apod.) obecně označují jako tzv. [[malý doktorát|malé doktoráty]]“,. přičemž„Doktor vfilozofie“ překladuje ''doktorpak filozofie'' jerovněž také původnípřeklad význampůvodního významu zkratky jiného titulu – [[Ph.D.]] (dnes ''doktor'', původně zkratka utvořena z [[latina|lat.]] ''philosophiaephilosophiæ doctor''), což je ale tzv. [[velký doktorát|velkého]] doktorátu(8 v [[ISCED]], dříve [[Kandidát věd|CSc.]]).<ref>Marek Skovajsa: [http://www.lidovky.cz/tiskni.asp?r=ln_noviny&c=A091024_000104_ln_noviny_sko ''Velkovýroba malodoktorů v Česku''], Lidové noviny, 24. října 2009.</ref><ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Internetová jazyková příručka: Pořadí titulů
| url = http://prirucka.ujc.cas.cz/?ref=782&id=783
| datum přístupu = 2016-03-18
| vydavatel = Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
}}</ref> TenTento vědecký titul Ph.D. (doktor) je však dosahován dalším, (většinou čtyřletým), studiem v [[Vysoká škola#Doktorský studijní program|doktorském studijním programu]], nejedná se tedy o ekvivalentyekvivalent titulu PhDr. (doktor filozofie), což je stále titul [[Vysoká škola#Magisterský studijní program|magisterské úrovně]] (7 v [[ISCED]]), tedy označuje de facto stejnou [[kvalifikace (osobní)|kvalifikaci]] jako Mgr. ([[magistr]]).
 
Nositel titulu magistr (Mgr.) může též požádat o to, pakliže to umožňuje příslušný rigorózní řád školy, aby mu byla stejná předložená [[diplomová práce|magisterská (diplomová) práce]] rovněž uznána i jako [[rigorózní práce]], podrobnosti většinou upravuje pokyn [[rektor]]a, pokyn [[děkan]]a atp. [[Rigorózní zkouška|Rigorózum]] je ovšem v těchto případech v Česku finančně podmíněno – poplatky s tímto spojené jsou pak příjmem dané vysoké školy.<ref>{{Citace právního předpisu
=== Kritika ===
| typ = Zákon
[[Rigorózní řízení#Fakultativní|Rigorózní řízení (fakultativní)]], placené, pojící se s tzv. „[[malý doktorát|malými doktoráty]]“ ('''PhDr.''' atd.), které bylo původně roku 1990 z [[Česko|českého]] ''vysokoškolského zákona'' odstraněno, a následně v roce 1998 novým ''vysokoškolským zákonem'' navráceno zpět (ačkoli i v [[Česko|Česku]] proběhl [[boloňský proces]]), bývá kritizováno. Některé prameny jej označují v současné době jako „pseudodoktorát“.<ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmeníčíslo = Kvačková111/1998 Sb.
| název = o vysokých školách
| jméno = Radka
| paragraf = 46 odst. 3
| titul = RNDr., PhDr., MVDr... Česko v zajetí titulů. Není doktor jako doktor
| url = http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p46-3
| periodikum = idové noviny (Lidovky.cz)
| datum přístupu = 2016-05-19
| url = http://relax.lidovky.cz/neni-doktor-jako-doktor-0s1-/veda.aspx?c=A140610_162721_ln_veda_sm
}}</ref><ref>{{Citace právního předpisu
| datum_vydání = 2014-06-12
| typ = Zákon
}}</ref> Je tomu proto, že tomuto nepředchází žádné další formální [[studium]], získané vzdělání ([[kvalifikace (osobní)|kvalifikace]]) navíc, nad rámec Mgr. ([[magistr]]a), tedy stále jde o úroveň [[Studijní program#Magisterský studijní program|magisterského studijního programu]] (7 v ISCED, ''Master's degree''). Pokud to připouští ''rigorózní řád'' dané [[univerzita|univerzity]], lze dokonce [[magisterská práce|magisterskou práci]] případně předložit znovu a tedy ji uznat i jako [[rigorózní práce|práci rigorózní]]. Oproti [[Akademický titul#Akademicko-vědecké tituly|doktorátům]] (tedy standardního vědeckého titulu [[Doktor (Ph.D.)|doktor]] – Ph.D.), kterému po [[Vysoká škola#Magisterský studijní program|magisterském studijním programu]] předchází další 3-4leté studium v [[Vysoká škola#Doktorský studijní program|doktorském studijním programu]] (dříve tzv. ''vědecká výchova'' či ''postgraduální studium'', tedy [[Kandidát věd|CSc.]], či [[Doktor (titul 1990–1998)|Dr.]]), tomuto doktorátu (PhDr.) předchází v současné době jen zkouška navíc (''rigorózní zkouška'').
| číslo = 111/1998 Sb.
| název = o vysokých školách
| paragraf = 46 odst. 5
| url = http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p46-5
| datum přístupu = 2016-05-19
}}</ref>
 
== Historie ==
=== Do roku 1953 ===
Doktorát filozofie bylo původně možné v [[Habsburská monarchie|Rakousku]] získat po absolvování tří [[rigorózní zkouška|rigorózních zkoušek]], které byly pevně dány a které pokrývaly základní obory tehdejších studií na [[Filozofická fakulta|filosofických fakultách]] ([[filosofie]], [[matematika]] a [[fyzika]], všeobecné [[dějiny]]). Po [[Lev Thun-Hohenstein|Thunových]] školských reformách byl roku [[1872]] vydán nový rigorózní řád, který pro získání titulu PhDr. zavedl nutnost vypracování a obhájení [[disertační práce]], jenž mohla být sepsána podle konkrétní fakulty německy, česky nebo také latinsky. Zároveň ovšem snížil počet zkoušek na dvě, přičemž kratší první byla opět z [[filosofie]], ale déletrvající druhá už byla zaměřena na vědecký obor podle výběru kandidáta (dějiny a latina nebo řečtina; klasická filologie a starověké dějiny; dvojkombinace z matematiky, fyziky, chemie či jednoho z přírodovědeckých oborů – botaniky, zoologie nebo mineralogie). Taková podoba získání doktorátu, přes pozdější obměny volitelných předmětů, existovala v podstatě až do roku [[1950]] i v [[Československo|Československu]], v oblasti přírodních věd byl ale udělován titul [[doktor přírodních věd]].<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Petráň
| jméno = Josef
}}</ref><ref>Nařízení č. 57/1872 ř. z., kterýmž se universitám království a zemí v radě říšské zastoupených vydávají nová ustanovení, jak lze nabýt doktorství na fakultách světských. [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rbo&datum=1872&page=171 Dostupné online]. Později ve znění nařízení č. 56/1899 ř. z., jímž mění se rigorosní řád pro filosofické fakulty universit království a zemí na říšské radě zastoupených. [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rbo&datum=1899&page=129 Dostupné online.]</ref> Až do roku [[1953]] používali studenti filosofických fakult, kteří již složili alespoň jednu státní zkoušku, neoficiální kandidátský titul '''PhC.''' (''philosophiae candidatus'').
 
=== Po roce 1953 ===
Po reformě vysokoškolského studia z roku 1950 už nebyly od roku 1953<ref>§ 36 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a vládní nařízení č. 60/1953 Sb., o vědeckých hodnostech a o označení absolventů vysokých škol.</ref> akademické tituly udělovány a návrat titulu doktora filosofie tak znamenal až další zákon o vysokých školách z roku [[1966]]. Tehdy už ale nešlo o nejvyšší akademicko-vědecké ocenění, protože již byly zavedeny po [[Sovětský svaz|sovětském]] vzoru tzv. [[vědecká hodnost|vědecké hodnosti]] ([[Kandidát věd|CSc.]] a [[Doktor věd|DrSc.]]). Titul PhDr. (dle zákona ''doktor filosofie'') nicméně opět nebyl automaticky udělován po absolvování vysoké školy, ale mohl být udělen pouze pokud absolvent opět obhájil písemnou práci a úspěšně složil [[rigorózní zkouška|rigorózní zkoušku]] ze zvoleného oboru a z jeho širšího vědního základu.<ref>§ 14 odst. 2 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách.</ref> Nové zrušení titulu doktora filozofie znamenal rok [[1990]]<ref>§ 21 a § 22 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.</ref> a další návrat až rok [[1998]].<ref name="dnes"/>
 
=== Po roce 1990 ===
Po [[sametová revoluce|revoluci]] byl novým vysokoškolským zákonem z roku 1990 akademický titul PhDr., tak jako ostatní ''fakultativní [[malý doktorát|malé doktoráty]]'', zrušen. Místo toho byl po absolvování školy udělován titul [[magistr]]a,<ref>§ 18–25 a § 44 bod 3. a 4. zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2341 Dostupné online.]</ref> obdobně jako v jiných zemích, kde jsou podmínky pro získání [[doktorát]]u, obtížnější. [[Boloňský proces]] pak sjednotil [[Evropa|evropské]] vysokoškolské vzdělávání. Pro nesouhlas s tímto stavem byl od přijetí nového vysokoškolského zákona v roce 1998, tento titul opět udělován, a to nyní po dodatečné a zpoplatněné [[rigorózní zkouška|rigorózní zkoušce]] – jeho udělení tak nepředchází žádné další formální [[studium]]. Tento stav, kdy se uděluje jak PhDr. (doktor filozofie), tak Mgr. (magistr), přičemž oba označují de facto stejnou [[kvalifikace (osobní)|kvalifikaci]] ([[Vysoká škola#Magisterský studijní program|magisterskou úroveň]], 7 v [[ISCED]], ''master's degree''), však bývá předmětem kritiky.<ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmení = Kvačková
| jméno = Radka
| titul = RNDr., PhDr., MVDr... Česko v zajetí titulů. Není doktor jako doktor
| periodikum = idové noviny (Lidovky.cz)
| url = http://relax.lidovky.cz/neni-doktor-jako-doktor-0s1-/veda.aspx?c=A140610_162721_ln_veda_sm
| datum_vydání = 2014-06-12
}}</ref> Navíc zde vedle toho existuje standardní mezinárodní titul [[Ph.D.]] (doktor), jakožto titul, který značí [[vědec|vědce]], ten se však správně píše za jménem (oddělen čárkou). Právě tuto kvalifikaci (8 v [[ISCED]], ''doctor's degree'') vhodnou primárně pro vědeckou, resp. pedagogickou, činnost je pak možno od roku 1998 dosáhnout dalším 3-4letým studiem v [[Vysoká škola#Doktorský studijní program|doktorském studijním programu]] ([[Doktor (Ph.D.)|doktor]] – Ph.D.), přičemž mezi lety 1990-1998 se jednalo o tzv. „postgraduální studium“ ([[Doktor (titul 1990–1998)|doktor]] – Dr.) a v předchozím období (od roku 1953) se pak jednalo o tzv. „vědeckou aspiranturu“ (zmíněný [[kandidát věd]] – CSc.).
 
== Reference ==
3 003

editací