Aktuár: Porovnání verzí

Přidáno 948 bajtů ,  před 4 lety
zpřesnění, reference, kategorie
m (čeština)
(zpřesnění, reference, kategorie)
 
== Soudní aktuáři ==
Úplně původně šlo o zapisovatele při soudních výsleších, který mohl i ověřovat opisy soudních listin, později to byl již [[koncept]]ní úředník, který musel složit soudní nebo politickou státní zkoušku,<ref>Aktuár. In František Rieger:, František. ''Slovník naučný''. Praha : Kober & Markgraf, 1860, svazek 1, s. 94.</ref> tzv. ''aktuárskou zkoušku''. Poprvé se tento úřad soudního písaře objevuje v [[Německo|Německu]] už ve 13. století. V [[Rakousko|Rakousku]] byl nižším soudním úředníkem, nejdříve u [[patrimonium|patrimoniálních]] soudů, poté u smíšených [[okresní úřad|okresních úřadů]], kde se kvůli tomu začali rozlišovat na aktuáry politické, vykonávající veřejnou správu, a aktuáry soudní. Jejich hodnost byla o stupeň vyšší než [[auskultant]]ů. Nakonec byli u soudů nahrazeni [[adjunkt]]y.<ref>Aktuár. In ''Ottův slovník naučný''. Praha : J. Otto, 1888, svazek 1, s. 668.</ref><ref>§ 1 zákona č. 44/1868 ř. z.</ref> V [[Československo|Československu]] pakse jako aktuáři ale existovalioznačovali i tzv. [[vyšší soudní úředník|úředníci vyšší pomocné soudní služby]], kteří také museli prokázat středoškolské vzdělání a složit aktuárskou zkoušku.<ref>§ 3 nařízeníodst. vlády2 vládního nařízení č. 95/1931 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb. z. a n., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů. [http://ftp.aspi.cz/opispdf/1931/045-1931.pdf Dostupné online.]</ref><ref>Princ, Michal. ''Soudnictví v českých zemích v letech 1848–1938 (soudy, soudní osoby, dobové problémy)''. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-797-3. S. 160–162.</ref>
 
== Aktuáři správní ==
Aktuáři se uplatňovali také ve [[veřejná správa|veřejné správě]] a u policie. Museli ale nejdříve prokázat středoškolské vzdělání, odbýt tři roky praxe jako tzv. aktuárští [[elév]]ové a také složit aktuárskou zkoušku. Podle stupně služebního zařazení se dělili na:<ref>Zákon č. 262/1919 Sb., o zřízení aktuárských úředníků ve službě politické a policejní. [http://ftp.aspi.cz/opispdf/1919/054-1919.pdf Dostupné online.]</ref>
# asistenty
# adjunkty
# vrchní aktuáry
 
Odborná '''aktuárská zkouška''' pro tyto správní úředníky byla veřejná, ústní a skládala se před tříčlennou komisí, složenou z osvědčených úředníků. Aktuárský elév měl jejím prostřednictvím osvědčit znalost platných kancelářských předpisů, hlavních zásad ústavního zřízení, organizace a příslušnosti správních úřadů, správního řízení i hmotného správního práva: spolkového, shromažďovacího, domovského, pojišťovacího, matričního, honebního, rybářského, sčítání lidu, živnostenského, policejního (zejména především úpravy pasů, policejního pátrání, postrku a donucovacích pracoven a polepšoven), vojenského, sociálního zabezpečení a exekučního. kandidát také měl provést referát v nějakém správním spise. Výsledek zkoušky mohl být „velmi dobrý“, „dobrý“ nebo „nedostatečný“, opakovat ji bylo možné pouze jednou.<ref>Nařízení vlády č. 91/1921 Sb., ku provedení § 1, odst. 5., zákona ze dne 15. května 1919, č. 262 Sb. z. a n., o zkoušce aktuárské. [http://ftp.aspi.cz/opispdf/1921/022-1921.pdf Dostupné online.]</ref> Mimo ni ale mohl ministr vnitra uznat i jinou odbornou zkoušku, pokud se správní úřad týkalvykonával jinýchjiné činnostíčinnosti, než které byly předměty aktuárské zkoušky.<ref>Nařízení vlády č. 112/1922 Sb., o odborné zkoušce v pomocné službě konceptní u státních politických a policejních úřadů. [http://ftp.aspi.cz/opispdf/1922/034-1922.pdf Dostupné online.]</ref>
 
== Aktuáři jako pojistní matematici ==
Např. na [[Slovensko|Slovensku]] jsou aktuáři pojistní [[matematik|matematici]] (zvaní též aktuárští [[demografie|demografové]]), kteří jsou vysokoškolsky vzdělaní a kteří jsou zodpovědní za kalkulaci rizik, určování pojistných sazeb, výšky [[pojistné]]ho i výše technických rezerv, výpočty [[solventnost]]i a za statistické výkaznictví v těchto věcech. Všichni musí být zapsáni v seznamu aktuárů, který vede Úřad pro finanční trh.<ref>§ 12a zákona Slovenské národní rady č. 24/1991 Sb.</ref><ref>§ 37 zákona č. 95/2002 Z. z.</ref> V Česku aktuáry sdružuje [[Česká společnost aktuárů]].<ref>Česká společnost aktuárů. [http://www.actuaria.cz/ Česká společnostDostupné aktuárůonline.], actuaria.cz</ref>
 
== Reference ==
 
<references />
 
[[Kategorie:Matematika]]
[[Kategorie:Pojišťovnictví]]
[[Kategorie:Justice]]