Chorvatsko-uherské vyrovnání: Porovnání verzí

m
oprava
(šabl)
m (oprava)
}}</ref>) pak získávaly zpět. Společná byla také i vojenská politika (odvody branců do Rakousko-uherské armády), bankovnictví a záležitosti občanství.
 
I v oblasti dopravy a spojů vyvstala řada problémů. Železniční síť byla na území Chorvatska sice intenzivně rozvíjena, nicméně se jednalo o železnici uherskou. Obhájci chorvatského jazyka a kultury viděli [[maďarština|maďarský]] jazyk na dráze jako jednu z ukázek [[maďarizace|násilné asimilace]]. Text vyrovnání přitom [[Chorvati|Chorvaty]] definoval jako politický národ, nikoliv pouhou národnost. [[Chorvatština]] byla uznána za oficiální jazyk chorvatsko-slavonského království a na úrovni celého Uherska měla statut rovnocenný s [[maďarština|maďarštinou]]. Maďarizační procesy byly proto ve srovnání např. se [[SemihradskoSedmihradsko|Sedmihradskem]] či [[Slovensko|Slovenskem]] mnohem menší.
 
Pro spravování oblastí, které patřily do výlučných pravomocí Chorvatského království, byla zřízena zemská vláda. V jejím čele stál [[Bán (chorvatsko)|bán]] a odpovědná byla [[Sabor]]u. Bána jmenoval císař na návrh [[Uhersko|uherského]] předsedy vlády. Členy vlády si pak bán vybíral sám, toto neupravoval žádný předpis. V prvních letech spravovala chorvatská zemská vláda pouhé tři rezorty (vnitřní věci, náboženství a školství, spravedlnost).
 
Podle textu vyrovnání měly rovněž chorvatské země své zástupce v uherském parlamentu, [[Országgyűlés]]u. [[Sabor]] delegoval pravidelně 29 svých poslanců do [[Budapešť|Budapešti]] (po roce [[1881]], kdy byla připojena [[Krajina]], byl tento počet zvýšen na 40).<ref name="DCH-187"/> V Uherském sněmu nicméně celkem zasedalo 143 zástupců, což z chorvatských poslanců učinilo jen drobnou menšinu, těžko schopnou prosadit jakýkovli návrh. Tento počet měl odpovídat poměru počtu chorvatského obyvatelstva k uherskému. Podobně tomu bylo i v případě odvodu branců. Jak v samotném Uhersku, tak i v Chorvatsku bylo do armády odváděno přesně tolik branců, aby to odpovídalo rozložení obyvatelstva v obou celcích.