Data: Porovnání verzí

Přidáno 4 987 bajtů ,  před 5 lety
bez shrnutí editace
* '''tvrdá data''', jasně definovaná a obvykle zatížená menší chybou (např. údaje o počtu obyvatelstva),
* '''měkká data''', vyjadřující názory a postoje lidí (např. údaje o oblibě prezidenta republiky z dotazníkového šetření).
 
== Význam dat, informace, znalosti a moudrosti ==
 
Data, [[informace]], [[znalosti]] a [[moudrost]]i, jsou úzce související pojmy, ale každý má svou vlastní roli ve vztahu k druhému, a každý termín má svůj vlastní význam. Data se shromažďují a analyzují s cílem vytvářet informace vhodné pro rozhodování, <ref>{{cite web|title=Joint Publication 2-0, Joint Intelligence|url=http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp2_0.pdf|work=Defense Technical Information Center (DTIC)|publisher=Department of Defense|accessdate=February 22, 2013|pages=GL-11|date=22 June 2007}}</ref> zatímco znalosti jsou odvozeny z rozsáhlého množství zkušeností, které se zabývají informacemi o předmětu. Například výška [[Mt. Everest]]u jsou obecně známá data. Tato data mohou být obsaženy v knize o Mt. Everest spolu s dalšími daty, které popisují horu způsobem, který je užitečný pro ty, kteří se chtějí rozhodnout, jak nejlépe ji vylézt. Společně s využitím zkušeností o tom, jak se leze po horách, vzniká návod jak dosáhnout vrcholu [[Mt. Everest]]u – to chápeme jako „znalost“. Někteří lidé vytvoří vhodnou kombinaci sérií "data", "informace" a "znalosti" s "moudrostí", což by znamenalo, že osoba má určité "vědění", a také ví, za jakých okolností je dobré je používat.
 
Tedy pro upřesnění, data jsou abstraktní nejméně, informace méně a znalosti nejvíce. <ref>{{cite web
|author=Akash Mitra
|year=2011
|title=Classifying data for successful modeling
|url=http://www.dwbiconcepts.com/data-warehousing/12-data-modelling/101-classifying-data-for-successful-modeling.html
}}</ref> Data se stávají informací pomocí interpretace, např. výška [[Mt. Everest]]u je obecně považována za „Data“, kniha o Mt. Everestu s geologickými charakteristikami může být považována za „informace“ a zprávu obsahující praktické informace o tom, jak nejlépe dosáhnout vrcholu Mt. Everestu lze považovat za „znalost“. „Informace“ nese rozmanité významy, které se pohybují od každodenních k technickým. Obecně lze říci, že pojem informací úzce souvisí s představami o omezení, komunikaci, ovládání, poučení, poznání, významu, vzoru, vnímání a reprezentace. Beynon-Davies používá pojem znamení, aby rozlišil data a informace; data jsou série symbolů, zatímco informací chápeme symboly, které se na něco odkazují. .<ref>{{cite book
|author=P. Beynon-Davies
|year=2002
|title=Information Systems: An introduction to informatics in organisations
|publisher=[[Palgrave Macmillan]] |location=Basingstoke, UK
|isbn=0-333-96390-3
}}</ref><ref>{{cite book
|author=P. Beynon-Davies
|year=2009
|title=Business information systems
|publisher=Palgrave |location=Basingstoke, UK
|isbn=978-0-230-20368-6
}}</ref>
 
V dobách před vývojem počítačových zařízení a strojů mohli pouze lidé sbírat data a uvádět je do vzorů. Od té doby, co se vyvíjejí počítače, mohou tato zařízení také sbírat data. Od roku 2010 jsou počítače široce využívané pro shromažďování dat, jejich třídení a zpracovávání v oborech od [[marketing]]u až po analýzu [[sociální služby|sociálních služeb]] využívaných pro vědecké výzkumy. Tyto vzory jsou považovány za informace, které mohou být použity pro zvýšení znalosti. Tyto vzory mohou být interpretovány jako [[pravda]] (ačkoliv "pravda" může být subjektivní pojem), a mohou být autorizovány jako estetické a etické kritéria v některých disciplínách a kulturách. Události, které zanechávají znatelné fyzické nebo virtuální pozůstatky, lze vysledovat prostřednictvím dat.<ref>{{cite book
|author=Sharon Daniel
|title=The Database: An Aesthetics of Dignity
}}</ref>
 
Mechanické výpočetní zařízení jsou klasifikována podle prostředků, které reprezentují data. [[Analogový počítač]] představuje údaj jako napětí, vzdálenost, polohu, nebo jiné fyzikální veličiny. [[Počítač|Digitální počítač]] představuje kus dat jako řadu znaků vybraných z pevné [[abecedy|abeceda]]. Nejčastější digitální počítače užívají binární abecedu, to znamená abecedu dvou znaků, obvykle označených "0" a "1". Známější reprezentace, například čísla a písmena, jsou pak vyrobena z binární abecedy. Některé speciální formy dat jsou odlišeny. [[Počítačový program]] je souhrn dat, což lze interpretovat jako návod. Většina počítačových jazyků dělá rozdíl mezi programy a jinými daty, která program obsluhuje, ale v některých jazycích, zejména v [[Lisp]]u a podobných jazycích jsou programy v podstatě k nerozeznání od ostatních údajů. Je také užitečné rozlišovat [[metadata]], neboli popis dalších dat. Dříve užívaný termín pro metadata je "doplňkové údaje". Typický příklad metadat je katalog knihovny, což je popis obsahu knihy.
 
== Související články ==