Nápověda:Cat-a-lot: Porovnání verzí

m
(nápověda)
 
 
=== Volba cílové kategorie ===
Inhed při aktivaci nsátrojenástroje se vám vpravo dole rozbalí dialog, který vám umožňuje buď přímo zapsat jméno cílové kategorie, do níž byste chtěli nějaký obsah přemisťovat či kopírovat, nebo můžete žádoucí kategorii hledat v naznačeném kategorizačním stromu vycházejícím z aktuální kategorie nahoru i dolů.
 
Chcete-li obsah stěhovat nebo kopírovat do přímo nadřazené nebo přímo podřízené kategorie, odkazy „Move“ (přemísti) a „Copy“ (kopíruj) jsou u každé takové kategorie v dialogové nabídce přímo uvedeny. Stačí tedy na tyto pokyny kliknout a označené stránky se v mžiku přemístí nebo zkopírují do zvolené kategorie. Pokud v nabídce kliknete na název některé kategorie. stane se ta kategorie v nabídkovém stromu aktuální kategorií, k níž se opět zobrazí její přímé nadkategorie i podkategorie. Můžete se tak v kategorizačním stromu libovolně pohybovat nahoru i dolů a tím i do sousedních větví kategorizace.
Pokud vámi žádaná cílová kategorie ve výchozí nabídce není a vy znáte její název, můžete jej přímo začít psát do vyplňovacího okénka nabídkového dialogu. Rozbalovací našeptávač vám přitom nabízí názvy existujících kategorií, které odpovídají vámi zadanému počátku názvu. Kliknutím na některý z názvů nabízených našeptávačem se vám tento název vyplní do okénka. Kategorii však zvolíte až následným stiskem tlačítka Enter. V takovém případě se vámi zvolená kategorie stane výchozí kategorií nabídkového kategorizačního stromu a opět můžete volit i z jejich přímých nadkategorií a podkategorií. Můžete však zadat i název kategorie, která dosud neexistuje, tedy nemá ještě založenou svoji stránku. V takovém případě se vám po její volbě objeví místo nadkategorií a podkategorií hláška „Category not found.“, ale přesto můžete do této neexistující kategorie stěhovat nebo kopírovat obsah (a kategorii založit až poté).
 
Upozornění: Rozbalovací nabídky v některých případech zakrývají část stránky kategorie tak, že ztěžují vybírání a označování stránek k akci. V takovém případě je třeba volit vhodné pořadí úkonů tak, aby stránky k akci mohly být vybrány ve chvíli, kdy nabídkový seznam v pravém dolním rohu je co nejkratší.
 
=== Akce ===