Hrací kostka: Porovnání verzí

Přidáno 188 bajtů ,  před 5 lety
Styl, formulace
(+ obr.)
(Styl, formulace)
[[Soubor:Dice.jpg|thumb|thumb|Dvě standardní hrací kostky se zaoblenými rohy]]
[[Soubor:Musée GR de Saint-Romain-en-Gal 27 07 2011 13 Des et jetons.jpg|thumb| upright=1.2| Římské hrací kostky (2. stol., muzeum ve Vienne)]]
'''Hrací kostka''' je malý [[mnohostěn]], obvykle [[krychle]], která se používá pro generování [[Náhodná sekvence|sekvence náhodných čísel]]. Používá se jako důležitá součást mnoha [[Hazardní hra|hazardních]] i společenských her.
 
Při hře se často používají dvě nebo více kostek najednou. Kostky jsou stejné velikosti a jsouházejí házenyse z [[ruka|ruky]] či kalíšku. Obvykle mají hrací kostkyMívají tvar [[krychle]] se zaoblenými rohy. Každáa každá stěna je obvykle označena různým počtem kulatých bodů, kterým se říká '''oka'''. Nejčastěji jsou to čísla od 1 do 6. Každým hodem tak hrací kostka „vygeneruje“ náhodné číslo od jedné do šesti.
 
Stěny mohou být ale označeny i jinak, například různými [[symbol]]y nebo [[barva]]mi.
== Historie ==
[[File:Joostens - De Alea, 1642 - 4630507.tif|thumb| upright=0.8|[[Paschier Joostens]], ''De Alea'', 1642]]
Nejstarší artefakty podobné dnešním kostkám jsou nalezenypocházejí z doby kamenné. Byly to opracované vícehranné kosti se symboly. Poté se hrací kostky začínají objevovat v době starověkého Egypta již v dnešní šestihrannékrychlové podobě. Největšího rozmachu se kostky dočkaly až v období římského impéria, kdy také vznikl slavný citát [[Kostky jsou vrženy|"Alea iacta est!" neboli "Kostky jsou vrženy!"]]. Císař [[Claudius]] prý napsal knihu o strategii kostek a za císaře [[Commodus|Commoda]] vzniklo v Římě první kasino. Ve starověkém Římě se kostky staly natolik populární hrou, že je nakonec z důvodu hazardu byla tato hra jakožto hazardní postavena mimo zákon.
 
Nejstarší nalezená kostka pochází z hlíny u řeky Indu předa je stará asi 5 000 letylet. Ve starověkém Římě je prokazatelně hrávali jak otroci, tak císařové. Také [[Jan Ámos Komenský]] jim věnoval celou jednu stranu ve svémsvé proslulém díleknížce [[Orbis pictus]] (česky Svět v obrazech). Obliba ve hřehry ve středověku vedla k opakovaným zákazům ve formě městských vyhlášek i celostátníchpanovnických zákonů. Ve vykopávkách z [[Pompeje|Pompejí]] i odjinud byly nalezeny hrací kostky ze dřeva, kostí, hlíny, alabastru, železa i drahých kovů.<ref name="VEHK">{{Citace monografie
| příjmení = Zapletal
| jméno = Miloš
== Obyčejná kostka ==
[[Soubor:Sixsided Dice inJapan.jpg|right|thumb|Japonská kostka s výrazným bodem hodnoty jedna]]
 
Hrací kostka je obvykle malá [[krychle]] o hraně 1 až 2 cm. Stěny jsou očíslovány od jedné do šesti (nejčastěji pomocí malých kulatých obarvených důlků). Na kubických kostkách jsou hodnoty rozmístěny na kostce tak, aby součet bodů dvou protilehlých stěn byl sedm. Z toho vyplývá, že hrany stěn 1, 2 a 3 se sbíhají v jednom vrcholu. Při pohledu z tohoto vrcholu mohou být stěny seřazeny ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
 
HracíHod kostkahrací kostkou se často chápe jako ryze náhodný, ačkoliv je - aspoň teoreticky - ve všech svých fázích deterministický. Výsledek je téměř beze zbytku určen hozením kostky, jenže pohyb, který hráč kostce udělil, má tolik parametrů dráhy i rotace, že se výsledek nedá prakticky předvídat. Kostka tak při jednotlivých hodech generuje (pseudo)náhodné číslo. Jednáa sefunguje tedy ojako jakýsi [[hardware|hardwarový]] [[generátor náhodných čísel]]. Protože ale při výrobě každé kostky dochází k malým odchylkám a ze stěn z větším počtem bodů je odebráno více materiálu, nejsounemají všechny výsledky zcelaúplně náhodnéstejnou pravděpodobnost. Hrací kostky v kasinu proto mají značky zcela zarovnané s povrchem stěny, vyrábějí se s vysokou přesností a spadne-li taková kostka ze stolu, bývá okamžitě nahrazena novou kostkou.
 
Kostky jsouse [[vrh]]ányají po jedné nebo ve skupinách přímo z ruky nebo, z kalíšku nebo krabičky na nějaký rovný povrch. Hodnotu hodu ukazuje stěna, která je po zastavení kostky nahoře.
 
=== Pravděpodobnost ===
Pro jednotlivý hod je pravděpodobnost, že padne nějaká hodnota od 1 do 6 přesně 1/6. Pokud se hází dvěma kostkami, pravděpodobnost součtu hodnot jenení nepravidelnástejná.
 
{| class=wikitable cellpadding="10" width=100%
!style="background:#ccf;"| Pravděpodobnost|| <center>1/36</center> || <center>2/36</center> || <center>3/36</center> || <center>4/36</center> || <center>5/36</center> || <center>6/36</center> || <center>5/36</center> || <center>4/36</center> || <center>3/36</center> || <center>2/36</center> || <center>1/36</center>
|}
 
 
Pokud sledujeme pravděpodobnost součtu tří a více kostek, zjistíme, že křivka rozdělení se stále více přibližuje zvonovité křivce [[normální rozdělení|normálního rozdělení]].
|}
 
JakoJakožto příkladhmotný lzepředmět uvéstnemůže být kostka úplně přesná a její těžiště nebude přesně ve středu. Pravděpodobnost hodu jednotlivých hodnot se bude tedy lišit, například v důsledku rozdílné relativní hmotnosti jednotlivých stran kostky. Můžeme si představit teoretickou kostku, která má pouze hodnotu 6 a na protější straně hodnotu 1 (zbylé strany jsou "prázdné"). Pokud bychom tuto kostku rozřízli v půli, takbude část s hodnotou "6" bude lehčí než část s hodnotou "1", a to v důsledku úbytku materiálu při výrobě "ďolíčků" představujících hodnotu (pokud seby jedná o kostku, která máměla hodnoty zobrazeny například "puntíky", bude opět jedna z částí nepatrně těžší a to v důsledku přidání barvivabarvy, kterékterá musí mít rozdílnou hustotu než tělo kostky a tím pádem i hmotnost).
Pokud bychom chtěli zajít do absolutních detailů, tak se pravděpodobnost hodu jednotlivých hodnot liší, a to vzhledem k těžišti kostky, které zpravidla není přesně uprostřed kostky a to z důvodů rozdílné relativní hmotnosti jednotlivých stran kostky...
 
V obou těchto případech se však jedná o velmi malé hodnoty, které by se mohly na pravděpodobnosti hodu jednotlivých hodnot projevit prakticky jen v ideálních podmínkách. U kostky s "ďolíčky" s hranami 1x1x1cm, je posun těžiště, oproti středu, nave všech třech osách v rozmezí 0.02mm02 - 0.004 mm, u kostky s graficky znázorněnými hodnotami ("puntíky") by se posun těžiště pohyboval v hodnotách okolo 0.000001mm000001&nbsp;mm.
Jako příklad lze uvést teoretickou kostku, která má pouze hodnotu 6 a na protější straně hodnotu 1 (zbylé strany jsou "prázdné"). Pokud bychom tuto kostku rozřízli v půli, tak část s hodnotou "6" bude lehčí než část s hodnotou "1" a to v důsledku úbytku materiálu při výrobě "ďolíčků" představujících hodnotu (pokud se jedná o kostku, která má hodnoty zobrazeny například "puntíky", bude opět jedna z částí nepatrně těžší a to v důsledku přidání barviva, které musí mít rozdílnou hustotu než tělo kostky a tím pádem i hmotnost).
 
V obojích těchto případech se však jedná o velmi malé hodnoty, které by se mohly na pravděpodobnosti hodu jednotlivých hodnot projevit prakticky jen v ideálních podmínkách...
 
U kostky s "ďolíčky" s hranami 1x1x1cm, je posun těžiště,oproti středu, na všech třech osách v rozmezí 0.02mm - 0.004 mm, u kostky s graficky znázorněnými hodnotami ("puntíky") by se posun těžiště pohyboval v hodnotách okolo 0.000001mm.
 
=== Cinknutá kostka ===
'''Cinknutá''' kostka je taková hrací kostka, která je nedovoleným způsobem upravená tak, aby některáurčitá hodnota padala častěji, (nebo naopak méně častěji,často) než to odpovídá obvykléostatní pravděpodobnostihodnoty.
 
Metody jak toho dosáhnout jsou různé. Je možné některé hrany udělat ostřejší nebo kulatější, kostka nemusí mít tvar pravidelné krychle ale je neznatelně zdeformovaná. Pokud kostka není průhledná, je možné do ní přidat závaží a změnit tak těžiště kostky. Je možno vytvořit tak „vyhrávací kostky“, kde častěji padá určitá hodnota nebo „prohrávací kostky“, kde naopak některá hodnota padá velmi málo.
 
Jsou i důmyslnější metody. Některé kostky mají v rezervoáru uprostřed kostky kapku rtuti. Tento rezervoár je kapilárou spojen s jiným rezervoárem, který se nachází blízko stěny kostky. Poklepáním kostkou o stůl se kapka rtuti může stěhovat sem a tam a tak v průběhu hry měnit vlastnosti kostky.
 
Metody jak toho dosáhnout jsou různé. Je možné některé hrany udělat ostřejší nebo kulatější, kostka nemusí mít tvar pravidelné krychle ale je neznatelně zdeformovaná. Pokud kostka není průhledná, je možné do ní přidat závaží a změnit tak těžiště kostky. Je tak možno vytvořit tak „vyhrávací kostky“, kde častěji padá určitá hodnota, nebo „prohrávací kostky“, kde naopak některá hodnota padá velmi málo.
Existují také duté kostky. V dutině je malé závaží a polotuhá substance. Obvykle je to vosk, jehož bod tání je nižší než teplota lidského těla. To dovoluje hráči měnit umístění závaží během hry například tím, že na kostku dýchá nebo zahřeje kostku v dlani. Vosk změkne a závaží klesne k spodní stěně. Opačná stěna pak má větší pravděpodobnost, že při hodu zůstane nahoře.
 
Jsou i důmyslnější metody. Kostka může mít v dutince uvnitř kapku rtuti a dutinka může být spojena s dutinkou na jiném místě. Poklepáním kostkou o stůl se kapka rtuti může stěhovat sem a tam a tak v průběhu hry měnit vlastnosti kostky. Existují také duté kostky. V dutině je malé závaží a polotuhá substance., Obvykle je tonapříklad vosk, jehož bod tání je nižší než teplota lidského těla. To dovoluje hráči měnit umístění závaží během hry například tím, že na kostku dýchá nebo ji zahřeje kostku v dlani. Vosk změkne a závaží klesne k spodní stěně. Opačná stěna pak má větší pravděpodobnost, že při hodu zůstane nahoře. Méně obvyklou metodou je použití magnetu ukrytého v kostce spolu s elektrickým vedením ukrytým v hracím stole.{{Doplňte zdroj}}
Méně obvyklou metodou je použití magnetu ukrytého v kostce spolu s elektrickým vedením ukrytím v hracím stole.
 
V kasinu se používají acetátové průhledné kostky, které je těžkéobtížné podobným způsobem „cinknout“.
 
== Kostky jinaks jinými hodnotami než 1 až 6 ==
[[Soubor:Kostky.jpg|thumb|Různé druhy hracích kostek]]
Stěny hrací kostky jsou obvykle označeny nepřerušovanou sériířadou celýchpřirozených čísel, začínajízačínající od jedničky (nebo také nuly). Hodnoty jsou vyznačeny tečkami nebo čísly.
 
* barevné kostky – používají se často u her pro malé děti, které ještě neumíneumějí počítat. Ve hře se postupuje na nejbližší políčko vržené barvy (dětské [[Člověče, nezlob se!]])
* [[pokerové kostky]], které mají symboly známé z karet, kterými se hraje poker (devítka, desítka, spodek, královna, král a eso)
* kostky s písmeny – různé jazykové hry (např. [[Ámos (hra)|Ámos]], [[Boggle]])
* různé symboly – moderní, převážně válečné a fantasy hry (např. kostky pro herní systém Fudge se symboly „plus“, „minus“ a „prázdná stěna“)
 
== Kostky jinéjiného tvaru než krychle ==
[[Soubor:Dados rodillo.jpg|thumb|right|Nekrychlové kostky - krystalové kostky]]
'''Mnohostěnná kostka''' je hrací kostka, která má více nebo méně než šest stěn. Tyto kostky jsou nejčastěji používány v [[Hra na hrdiny#Stolní RPG hry|RPG]] a [[Válečné hry|válečných hrách]], ale setkáme se s nimi i jako s pomůckami při předpovídání budoucnosti nebo jiných okultních praktikách.
 
Nejčastěji jsou používána [[Platónské těleso|platónská tělesa]] (4, 6, 8, 12, a 20 stěn). Jiné tvary mohou mít 3, 5, 7, 10, 14, 16, 24, 30, 34, 50, nebo 100 stěn.
 
== Hry s kostkami ==
<references/>
 
=== Externí odkazy ===
* {{Wikislovník|heslo=kostka}}